A hivatkozásokra kattintva a joganyagok közlönyállapota jelenik meg.

 

Változásmutató

Új jogszabályok

2022. VI. 30.

Jogszabály:

237/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra történő kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

239/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter feladat- és hatáskörének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti meghatározásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01., az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

240/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 03.

 

Jogszabály:

241/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (VI. 30.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01., 2022. 07. 03.

 

Jogszabály:

16/2022. (VI. 30.) IM rendelet

a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (VI. 30.) KKM rendelet

a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 30.) TIM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (VI. 30.) TIM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet, valamint a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

1315/2022. (VI. 30.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott EFOP-2.4.1-16-2018-00117 azonosító számú, az "Újabb esélytöbblet a Baksiaknak!" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

51/2022. (VI. 30.) ME határozat

címzetes főjegyzői cím adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/106. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (VI. 30.) TNM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (VI. 30.) MvM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

26/2022. (VI. 30.) HM utasítás

a honvédelmi ágazat kommunikációjának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 30.) KIM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2022. (VI. 30.) KKM utasítás

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet alapján nyújtható támogatások esetén alkalmazandó eljárásrendről szóló 23/2018. (X. 11.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 30.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

15/2022. (VI. 30.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás

a fegyverismereti, a fegyverforgalmazási és a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga egységes végrehajtásáról, továbbá az Állami Vadászvizsga, a muzeális fegyver használatához szükséges vizsgát lebonyolító vizsgabizottság rendőrségi tagjának kijelölésével összefüggő feladatok egységes végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

22/2022. (VI. 30.) ORFK utasítás

a körözési nyilvántartási rendszerrel és a körözési eljárással kapcsolatos rendőrségi feladatokról szóló 54/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 08.

 

Jogszabály:

5/2022. (VI. 30.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (VI. 30.) SZTNH utasítás

a Munkavédelmi Szabályzat kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

20/2022. (VI. 30.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi XI. törvény 2. §-a, 3. §-a, 6. §-a, az 1. melléklete és a 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány

2021. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Alapítvány

2021. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Ökopolisz Alapítvány

2021. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

 

 

Jogszabály:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/36. (VI. 30.)

 

 

2022. VI. 28.

Jogszabály:

226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

227/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

228/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29., 2022. 07. 13.

 

Jogszabály:

229/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29., 2022. 07. 01., 2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29., 2022. 07. 13.

 

Jogszabály:

231/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a gyógyszerforgalmazást és az utazási költségtérítést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 02., 2022. 07. 15.

 

Jogszabály:

232/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a "GenerorG" Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

233/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a PENTAFROST Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

234/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

az ÖKO-FUTURA Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

235/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

az Ital Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

236/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

24/2022. (VI. 28.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

198/2022. (VI. 28.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1308/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a NATO Észak-atlanti Védelmi Innovációt Ösztönző Mechanizmus kezdeményezés nemzeti képviseleti és hatósági feladataihoz és a magyarországi tesztközpont kialakításához kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1309/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a NATO Innovációs Alaphoz való csatlakozásról és kapcsolódó feladatokról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1310/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

Magyarország képviseletéről a Nemzetközi Beruházási Bank Kormányzótanácsában

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1311/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz című 1226/2020. (V. 14.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

1313/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

1314/2022. (VI. 28.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.9-17-2018-00026 azonosító számú, a "Balatoni vízi megállóhelyek létesítése" című projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/105. (VI. 28.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 28.) ME utasítás

a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/35. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

12/2022. (VI. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/35. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

1/2022. (VI. 28.) ÉBM utasítás

az Építési és Beruházási Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/35. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

8/2022. (VI. 28.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/35. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

1/2022. (VI. 28.) TIM utasítás

a Technológiai és Ipari Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/35. (VI. 28.)

Hatályos:

2022. 06. 29.

 

2022. VI. 24.

Jogszabály:

2022. évi VIII. törvény

a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/104. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 25., Megállapodás 3. cikkében foglalt időpont

 

Jogszabály:

1/2022. (VI. 24.) TIM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/104. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 25., 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 24.) TIM rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/104. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 25.

 

Jogszabály:

3/2022. (VI. 24.) TIM rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/104. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 25.

 

Jogszabály:

197/2022. (VI. 24.) KE határozat

rendőr dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/104. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

395/2022. (VI. 24.) NVB határozat

A Nemzeti Választási Bizottság határozata

Megjelent:

MK 2022/104. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

25/2022. (VI. 24.) HM utasítás

a honvédelmi minisztériumi objektumok védelmével, működésével és az ezzel összefüggő irányítási tevékenységgel kapcsolatos feladatokról szóló 43/2016. (VIII. 12.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 25.

 

Jogszabály:

7/2022. (VI. 24.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 25.

 

Jogszabály:

3/2022. (VI. 24.) TFM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról szóló 1/2022. (V. 31.) TFM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 25.

 

Jogszabály:

5/2022. (VI. 24.) GVH utasítás

egyes normatív utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

Hatályos:

2022. 07. 01., 2022. 07. 15.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Nívódíj - 2022 elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2022 elnyerésére felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Közbeszerzési Hatóság pályázati felhívása

a Közbeszerzési Kiválósági Díj - 2022 elnyerésére felsőoktatási intézmények tanulói számára

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2021. évi közhasznú éves beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Barankovics István Alapítvány

2021. évi pénzügyi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2021. évi pénzügyi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye

bélyegző érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/34. (VI. 24.)

 

 

2022. VI. 22.

Jogszabály:

224/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet

egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

Hatályos:

2022. 06. 23., 2022. 07. 01., 2022. 07. 15.

 

Jogszabály:

225/2022. (VI. 22.) Korm. rendelet

az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

Hatályos:

2022. 06. 23., 2022. 07. 08.

 

Jogszabály:

25/2022. (VI. 22.) OGY határozat

az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

26/2022. (VI. 22.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

27/2022. (VI. 22.) OGY határozat

a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2021. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1303/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

a vízügyi igazgatási szervek 2021. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1304/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 2022. évben szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1305/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1306/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

Jogszabály:

1307/2022. (VI. 22.) Korm. határozat

az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/103. (VI. 22.)

 

 

2022. VI. 21.

Jogszabály:

221/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/102. (VI. 21.)

Hatályos:

2022. 06. 22., 2022. 07. 06.

 

Jogszabály:

222/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/102. (VI. 21.)

Hatályos:

2022. 06. 28.

 

Jogszabály:

223/2022. (VI. 21.) Korm. rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/102. (VI. 21.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

18/2022. (VI. 21.) BM rendelet

az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/102. (VI. 21.)

Hatályos:

2022. 06. 24.

 

Jogszabály:

24/2022. (VI. 21.) OGY határozat

a globális minimumadó bevezetésére vonatkozó európai uniós irányelv elfogadásának elutasításáról

Megjelent:

MK 2022/102. (VI. 21.)

Hatályos:

2022. 06. 22.

 

Jogszabály:

1299/2022. (VI. 21.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/102. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1300/2022. (VI. 21.) Korm. határozat

a 2021. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek képviseletében eljáró, az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás UNEP által ellátott titkársága (UNEP/AEWA titkárság) között az Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodásban részes felek találkozója 8. ülésének megrendezéséről (2021. október 5-9., Budapest, Magyarország) szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/102. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1301/2022. (VI. 21.) Korm. határozat

az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsában Magyarországot képviselő kormányzó kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/102. (VI. 21.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (VI. 21.) KIM utasítás

a Kulturális és Innovációs Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/33. (VI. 21.)

Hatályos:

2022. 06. 22.

 

2022. VI. 20.

Jogszabály:

5/2022. (VI. 20.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 20.) NMHH rendelet

az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 19/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

Hatályos:

2022. 06. 23.

 

Jogszabály:

8/2022. (VI. 20.) MK rendelet

a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

Hatályos:

2022. 06. 21.

 

Jogszabály:

9/2022. (VI. 20.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

Hatályos:

2022. 06. 21.

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 20.) GFM rendelet

a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

Hatályos:

2022. 06. 21., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (VI. 20.) OGY határozat

az Állami Számvevőszék elnökét jelölő eseti bizottság létrehozásáról

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

195/2022. (VI. 20.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

196/2022. (VI. 20.) KE határozat

bírák kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

 

 

Jogszabály:

1298/2022. (VI. 20.) Korm. határozat

a Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról

Megjelent:

MK 2022/101. (VI. 20.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

2022. VI. 17.

Jogszabály:

213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

214/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

215/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 782/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

216/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18., 2022. 07. 02.

 

Jogszabály:

217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18., 2022. 07. 02., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

218/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 17. 21 órától.

 

Jogszabály:

219/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 20.

 

Jogszabály:

220/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" vállalkozásrészének átruházásával megvalósuló összefonódás közérdekből történő nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

1296/2022. (VI. 17.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

1297/2022. (VI. 17.) Korm. határozat

a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/99. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

2022. évi VII. törvény

egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/100. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18., 2022. 06. 22., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (VI. 17.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/100. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 17.) GFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 17.) TFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 17.) ÁSZ utasítás

az Állami Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

6/2022. (VI. 17.) LÜ utasítás

a Legfőbb Ügyészség szervezeti átalakításával kapcsolatos egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 07. 08.

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 17.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításával összefüggő, egyes normatív utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Országos Közjegyzői Kamara közleménye

közjegyzői, közjegyzőhelyettesi és közjegyzőjelölti igazolványok érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei összevont beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Ukrán Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Megújuló Magyarországért Alapítvány

2021. évi pénzügyi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/31. (VI. 17.)

 

 

Jogszabály:

5/2022. (VI. 17.) MvM utasítás

a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/32. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

5/2022. (VI. 17.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/32. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

Jogszabály:

6/2022. (VI. 17.) KKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/32. (VI. 17.)

Hatályos:

2022. 06. 18.

 

2022. VI. 15.

Jogszabály:

212/2022. (VI. 15.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/98. (VI. 15.)

Hatályos:

2022. 06. 15. 23 órától, 2022. 06. 29.

 

2022. VI. 14.

Jogszabály:

205/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 15.

 

Jogszabály:

206/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 15.

 

Jogszabály:

207/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó árvák kiegészítő támogatásával és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításához kapcsolódó kiegészítő eljárási rendelkezésekről

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

208/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a szülői felelősséget érintő nemzetközi ügyekben közreműködő központi hatóságok feladatainak ellátásáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 15., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

209/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 15., 2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

210/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

a sajtótermékek terjesztésének veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 15., 2022. 06. 29.

 

Jogszabály:

211/2022. (VI. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 17.

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 14.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 22., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

21/2022. (VI. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

22/2022. (VI. 14.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról szóló 9/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

194/2022. (VI. 14.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1294/2022. (VI. 14.) Korm. határozat

az ukrajnai válsággal összefüggő csapatmozgásokról és egyes kapcsolódó feladatokról szóló 1120/2022. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

1295/2022. (VI. 14.) Korm. határozat

a "Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)" megnevezésű központi kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

 

 

Jogszabály:

50/2022. (VI. 14.) ME határozat

a Vasúti Igazgatási Szerv vezetőjének kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/97. (VI. 14.)

 

 

2022. VI. 11.

Jogszabály:

204/2022. (VI. 11.) Korm. rendelet

a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

Hatályos:

2022. 06. 11. 23 órától, 2022. 06. 25.

 

Jogszabály:

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

Hatályos:

2022. 07. 01., 2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1290/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

fejezetrendi, valamint címrendi kiegészítésről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1291/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2022. márciusi-áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1292/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2022. márciusi-áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

1293/2022. (VI. 11.) Korm. határozat

a befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

Hatályos:

2022. 06. 12.

 

Jogszabály:

31/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

32/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

33/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

34/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

35/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

36/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

37/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

38/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

39/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

40/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

41/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

42/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

43/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

44/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

45/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

46/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

47/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

48/2022. (VI. 11.) ME határozat

helyettes államtitkárok felmentéséről és helyettes államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

49/2022. (VI. 11.) ME határozat

kormánymegbízottak kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/96. (VI. 11.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/30. (VI. 11.)

Hatályos:

2022. 06. 12.

 

Jogszabály:

5/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/30. (VI. 11.)

Hatályos:

2022. 06. 12.

 

Jogszabály:

4/2022. (VI. 11.) IM utasítás

az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/30. (VI. 11.)

Hatályos:

2022. 06. 12.

 

2022. VI. 9.

Jogszabály:

3/2022. (VI. 9.) ME utasítás

a kiemelt társadalompolitikai ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/29. (VI. 9.)

Hatályos:

2022. 06. 10.

 

Jogszabály:

14/2022. (VI. 9.) BVOP utasítás

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet végrehajtásáról szóló 65/2020. (XII. 12.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/29. (VI. 9.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/29. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/29. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Élő Magyarország Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/29. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokrata Egységpárt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/29. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Táncsics Mihály Alapítvány

2021. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/29. (VI. 9.)

 

 

Jogszabály:

Új Köztársaságért Alapítvány

2021. évi beszámolója

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/29. (VI. 9.)

 

 

2022. VI. 8.

Jogszabály:

2022. évi VI. törvény

szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról

Megjelent:

MK 2022/95. (VI. 8.)

Hatályos:

2022. 06. 08. 21 órától.

 

Jogszabály:

203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet

a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról

Megjelent:

MK 2022/95. (VI. 8.)

Hatályos:

2022. 06. 08. 22 órától, 2022. 07. 15. - kivétellel.

 

Jogszabály:

17/2022. (VI. 8.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/95. (VI. 8.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

18/2022. (VI. 8.) OGY határozat

Akopjan Nikogosz nemzetiségi szószóló mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2022/95. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

19/2022. (VI. 8.) OGY határozat

Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2022/95. (VI. 8.)

 

 

Jogszabály:

20/2022. (VI. 8.) OGY határozat

Tordai Bence országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

Megjelent:

MK 2022/95. (VI. 8.)

 

 

2022. VI. 7.

Jogszabály:

199/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

200/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a nemzetközi szervezeteknél nemzeti szakértőként történő foglalkoztatásról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 07. 23 órától.

 

Jogszabály:

201/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Ráckevei-Soroksári Duna-ág revitalizációja projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

202/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

7/2022. (VI. 7.) KKM rendelet

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/S. §-a szerinti országok megjelöléséről

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

8/2022. (VI. 7.) KKM rendelet

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 74/J. § (2) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

9/2022. (VI. 7.) KKM rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 5. § (7) bekezdése szerinti országok megjelöléséről

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

1282/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Szlovénia-Magyarország 2021-2027 Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1283/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

1284/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a pártokat és a pártalapítványokat az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének megfelelően megillető támogatás mértékének meghatározásáról, valamint a támogatást szolgáló előirányzatok közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1286/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a Szeged-Szabadka vasútvonalon a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása érdekében kialakítandó ideiglenes infrastruktúra megteremtéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1287/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1288/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, "Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása" című, valamint a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, "Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások" című felhívásaira történő benyújtásához való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

1289/2022. (VI. 7.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

30/2022. (VI. 7.) ME határozat

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései, valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény hatálybalépéséről

Megjelent:

MK 2022/94. (VI. 7.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (VI. 7.) ME utasítás

a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/28. (VI. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 08.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/28. (VI. 7.)

 

 

2022. VI. 4.

Jogszabály:

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Megjelent:

MK 2022/93. (VI. 4.)

Hatályos:

2022. 07. 01., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

198/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezet működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

Megjelent:

MK 2022/93. (VI. 4.)

Hatályos:

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 97. § (2) bekezdése szerinti, a földgázellátási válsághelyzet vészhelyzeti szintjét elrendelő, a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozata közzétételétől.

 

Jogszabály:

1/2022. (VI. 4.) ME rendelet

a miniszterelnök-helyettes kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/93. (VI. 4.)

Hatályos:

2022. 06. 05.

 

Jogszabály:

1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat

a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/93. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

27/2022. (VI. 4.) ME határozat

a Magyar-Egyiptomi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/93. (VI. 4.)

Hatályos:

2022. 06. 05.

 

Jogszabály:

28/2022. (VI. 4.) ME határozat

a Nemzeti Információs Központ főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/93. (VI. 4.)

 

 

Jogszabály:

29/2022. (VI. 4.) ME határozat

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/93. (VI. 4.)

 

 

2022. VI. 2.

Jogszabály:

20/2022. (VI. 2.) MNB rendelet

a "Békésy György" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/92. (VI. 2.)

Hatályos:

2022. 06. 03.

 

Jogszabály:

21/2022. (VI. 2.) MNB rendelet

a "Békésy György" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/92. (VI. 2.)

Hatályos:

2022. 06. 03.

 

Jogszabály:

10/2022. (VI. 2.) AB határozat

a Kúria Knk.I.40.792/2021/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2022/92. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

11/2022. (VI. 2.) AB határozat

a Kúria Knk.I.40.793/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2022/92. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

12/2022. (VI. 2.) AB határozat

a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

Megjelent:

MK 2022/92. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

13/2022. (VI. 2.) AB határozat

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 3. pontjából fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Debreceni Törvényszék 104.K.700.268/2021/5. számú ítélete megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2022/92. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.I.39.469/2022/2. végzése

Az Alaptörvény 8. cikk (3) bekezdés d) pontja szerinti népszavazási tilalom vizsgálatakor annak van jelentősége, hogy a népszavazási kérdéssel hatályon kívül helyezni kért Alapítványi tv. a Fudan tv. szerinti Megállapodás, mint jogszabályban kihirdetett és a magyar jogrendszer részét képező nemzetközi szerződés végrehajtását célozza.

Megjelent:

MK 2022/92. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Knk.I.39.470/2022/2. végzése

Népszavazási kérdés hitelesítésével összefüggésben, a költségvetés érintettsége, mint tiltott tárgykör fennállásának vizsgálata során, az Alkotmánybíróság által jelen döntésben ismertetett és a Kúria gyakorlatában is követett hármas feltételrendszer fennállását kell irányadónak tekinteni.

Megjelent:

MK 2022/92. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (VI. 2.) GFM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/27. (VI. 2.)

Hatályos:

2022. 06. 03.

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjelöltjei összevont beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/27. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/27. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/27. (VI. 2.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/27. (VI. 2.)

 

 

2022. V. 31.

Jogszabály:

19/2022. (V. 31.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2022/91. (V. 31.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (V. 31.) BM rendelet

az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól; a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani követelményeiről; továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/91. (V. 31.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 31.) TFM utasítás

az állami projektértékelői jogviszony keretében végzett értékelési feladatok díjazásának általános alapelveiről, hatáskörök átruházásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

13/2022. (V. 31.) BVOP utasítás

a Járműkövető Rendszer működtetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

20/2022. (V. 31.) ORFK utasítás

a hőségriadó elrendelésekor végrehajtandó intézkedésekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Alternatíva Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

A Haza Pártja

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

LMP - Magyarország Zöld Pártja

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Környezetvédők Pártja

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Momentum Mozgalom

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Párbeszéd Magyarországért párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Volner Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Zöldek, a Normális Emberek Pártja

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Jobbik Magyarországért Mozgalom beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

LMP - Magyarország Zöld Pártja beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Szocialista Párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Mi Hazánk Mozgalom párt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Országos Horvát Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Országos Szlovák Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Márki-Zay Péter képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Dr. Steinmetz Ádám képviselőjelölt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

Jogszabály:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/26. (V. 31.)

 

 

2022. V. 30.

Jogszabály:

2/2022. (V. 30.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/25. (V. 30.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (V. 30.) MK utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/25. (V. 30.)

Hatályos:

2022. 05. 31.

 

Jogszabály:

4/2022. (V. 30.) SZTNH utasítás

a hivatali reprezentációról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/25. (V. 30.)

Hatályos:

2022. 05. 31.

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díj 2022. évi díjazottjairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/25. (V. 30.)

 

 

Jogszabály:

KKM közlemény

a 2022-ben Magyarországon munkavállalási engedéllyel foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok legmagasabb számáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/25. (V. 30.)

 

 

2022. V. 27.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvénye

egységes szerkezetben

Megjelent:

MK 2022/89. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

193/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

egyes atomenergetikai tárgyú kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

195/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő egyes szabályozási kérdésekről

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 06. 01., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

196/2022. (V. 27.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

15/2022. (V. 27.) IM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásának szabályairól szóló 15/2020. (XII. 3.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1264/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Beruházás ösztönzési célelőirányzat keretösszegének emeléséről

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

1265/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1266/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatvagyonának optimalizálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1267/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1268/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1269/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1270/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1271/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1272/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1273/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1274/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1275/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1276/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Közép-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1277/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1278/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat

az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1280/2022. (V. 27.) Korm. határozat

a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

MK 2022/90. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 27.) ME utasítás

a magyar Európa-politikával összefüggő ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos kinevezéséről és feladatairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

3/2022. (V. 27.) IM utasítás

a központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 4/2018. (II. 28.) IM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

12/2022. (V. 27.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet Munkavédelmi Szabályzatáról szóló 10/2020. (III. 31.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

4/2022. (V. 27.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzatról és a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (V. 27.) SZTNH utasítás

a másolatkészítési szabályzatról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2022/2023. évi Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra az északi félteke országaiban

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség pályázati felhívása

a 2022/2023. évi Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (V. 27.) SZTNH közlemény

az "IDEA 2022 Szolnok" és az "IDEA 2022 Abony" elnevezésű nemzetközi kiállításokon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Kereszténydemokrata Néppárt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Liberális Párt - Liberálisok

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Megoldás Mozgalom

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Mi Hazánk Mozgalom

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Demokratikus Koalíció beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Országos Lengyel Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Szerb Országos Önkormányzat - országos nemzetiségi önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Liberális Magyarországért Alapítvány

2021. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

Jogszabály:

Celldömölk Város Önkormányzata módosított pályázati felhívása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/24. (V. 27.)

 

 

2022. V. 26.

Jogszabály:

2022. évi V. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésétől, 2022. 06. 02., 2022. 07. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27., 2022. 05. 29.

 

Jogszabály:

187/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

188/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettségi igazolvánnyal kapcsolatos részletszabályokról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

189/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az uniós digitális Covid-igazolvány kiállításának, az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal külföldön történt oltás bejelentésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01., az (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályvesztésének napjától.

 

Jogszabály:

190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

191/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

192/2022. (V. 26.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 05. 27., 2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

14/2022. (V. 26.) IM rendelet

a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére tartós külszolgálatra kihelyezettek ideiglenes kiküldetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

Hatályos:

2022. 06. 05.

 

Jogszabály:

190/2022. (V. 26.) KE határozat

dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

191/2022. (V. 26.) KE határozat

vezérőrnagy szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

192/2022. (V. 26.) KE határozat

nemzetbiztonsági dandártábornok szolgálati jogviszonyának áthelyezéssel történő megszüntetéséről és rendőr dandártábornokká kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

193/2022. (V. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

1263/2022. (V. 26.) Korm. határozat

egyes állami sportcélú ingatlanok versenyeztetés mellőzésével történő bérbeadásáról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

23/2022. (V. 26.) ME határozat

a Nemzetközi Napenergia Szövetség megalakításáról szóló Keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

24/2022. (V. 26.) ME határozat

a 2022. június 2-án és 3-án Stockholmban megrendezésre kerülő "Stockholm+50" nemzetközi találkozón való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

25/2022. (V. 26.) ME határozat

a Magyarország és a Török Köztársaság között a polgári veszélyhelyzetek során történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

Jogszabály:

26/2022. (V. 26.) ME határozat

a Magyarország és a Zöld-foki Köztársaság között a jövedelem- és vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/88. (V. 26.)

 

 

2022. V. 25.

Jogszabály:

184/2022. (V. 25.) Korm. rendelet

egyes villamos energia tárgyú rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

18/2022. (V. 25.) MNB rendelet

a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2023. 01. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (V. 25.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

8/2022. (V. 25.) AB határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) Ök rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkalmazási tilalom kimondásáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

9/2022. (V. 25.) AB határozat

a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 810. §-ával kapcsolatos mulasztás megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

187/2022. (V. 25.) KE határozat

államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

188/2022. (V. 25.) KE határozat

közigazgatási államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról és közigazgatási államtitkárok felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

189/2022. (V. 25.) KE határozat

közigazgatási államtitkárok kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1261/2022. (V. 25.) Korm. határozat

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2022. május 27. - június 11. között sorra kerülő 110. ülésszakán való magyar részvételről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat

fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

18/2022. (V. 25.) ME határozat

a miniszterelnök politikai igazgatója kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

19/2022. (V. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

20/2022. (V. 25.) ME határozat

helyettes államtitkárok megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

21/2022. (V. 25.) ME határozat

helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

Jogszabály:

22/2022. (V. 25.) ME határozat

országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/87. (V. 25.)

 

 

2022. V. 24.

Jogszabály:

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása

(2022. május 24.)

Megjelent:

MK 2022/84. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2022. 11. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi III. törvény

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2022/84. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/85. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/85. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25., 2022. 07. 01., 2022. 11. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01., 2023. 07. 01., 2024. 01. 01., Az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról szóló, 2018. szeptember 12-i (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 88. cikk (1) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap. A határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény módosításáról, valamint az 1987/2006/EK rendelet módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikk (2) bekezdése és a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 79. cikk (2) bekezdése szerinti bizottsági határozatban meghatározott nap.

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

183/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjai feladat- és hatásköreinek megállapításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

Jogszabály:

186/2022. (V. 24.) KE határozat

miniszterek kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

 

 

Jogszabály:

1260/2022. (V. 24.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/86. (V. 24.)

Hatályos:

2022. 05. 25.

 

2022. V. 23.

Jogszabály:

2022. évi II. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról

Megjelent:

MK 2022/83. (V. 23.)

Hatályos:

2022. 05. 24.

 

2022. V. 19.

Jogszabály:

16/2022. (V. 19.) MNB rendelet

a "II. András Aranybullája" arany emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/82. (V. 19.)

Hatályos:

2022. 05. 20.

 

Jogszabály:

17/2022. (V. 19.) MNB rendelet

a "II. András Aranybullája" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/82. (V. 19.)

Hatályos:

2022. 05. 20.

 

Jogszabály:

1259/2022. (V. 19.) Korm. határozat

Bük város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésekről

Megjelent:

MK 2022/82. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

17/2022. (V. 19.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/82. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

BM közlemény

Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. június 1-je és június 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Országos Ruszin Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

Jogszabály:

Demokrácia Központ Közalapítvány

Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/23. (V. 19.)

 

 

2022. V. 18.

Jogszabály:

1/2022. Büntető-polgári jogegységi határozat

a lefoglalással összefüggő közjogi-magánjogi igény érvényesítéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

14/2022. (V. 18.) OGY határozat

az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 3/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

 

Jogszabály:

15/2022. (V. 18.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

 

Jogszabály:

16/2022. (V. 18.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

Hatályos:

2022. 05. 17.

 

Jogszabály:

177/2022. (V. 18.) KE határozat

altábornagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

178/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

179/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

180/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

181/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

183/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

184/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

185/2022. (V. 18.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

1258/2022. (V. 18.) Korm. határozat

egyes orvostechnikai eszközök Kubai Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

Jogszabály:

16/2022. (V. 18.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/81. (V. 18.)

 

 

2022. V. 16.

Jogszabály:

13/2022. (V. 16.) OGY határozat

a miniszterelnök megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/80. (V. 16.)

Hatályos:

2022. 05. 16.

 

2022. V. 13.

Jogszabály:

2/2022. Közigazgatási jogegységi határozat

vámelengedési eljárásban a vámhatóság hibája miatti vám elengedéséről

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5006/2022/5. határozata

I. A helyi építési szabályzat módosításának időszakára is elrendelhető változtatási tilalom. A változtatási tilalom alapjául szolgáló rendezési tervmódosítás elkészítéséhez szükséges szakági tervezőt az eljárás kezdetén be kell vonni az eljárásba. II. A változtatási tilalom elrendelésének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti előfeltétele az írásos településtervezési szerződés megléte. A megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezővel (szakági tervezővel) való szerződéskötés nélküli jogalkotás a rendelet egészének a megalkotási feltételek hiánya miatti törvénybe ütközését eredményezi. A jogalkotási eljárás szabályainak megsértése főszabály szerint közjogi érvénytelenségre vezet.

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

12/2022. (V. 13.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 09.

 

Jogszabály:

175/2022. (V. 13.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

176/2022. (V. 13.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1256/2022. (V. 13.) Korm. határozat

egyes orvostechnikai eszközök Szomáli Szövetségi Köztársaság és Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

1257/2022. (V. 13.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

a 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazások eredményérőla 2022. április 3. napjára kitűzött országos népszavazások eredményéről

Megjelent:

MK 2022/79. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

24/2022. (V. 13.) HM utasítás

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről, ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról szóló 33/2021. (VII. 23.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

3/2022. (V. 13.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

10/2022. (V. 13.) BVOP utasítás

a személyi állomány rekreációs, egészségmegőrző, rehabilitációs programjainak szervezéséről és végrehajtásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

11/2022. (V. 13.) BVOP utasítás

a fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről szóló 15/2020. (V. 29.) BVOP utasítás hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

5/2022. (V. 13.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről szóló 1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 06. 01.

 

Jogszabály:

18/2022. (V. 13.) ORFK utasítás

a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 21.

 

Jogszabály:

19/2022. (V. 13.) ORFK utasítás

az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

2/2022. (V. 13.) SZTNH utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának hatálybalépésével kapcsolatos változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

18/2022. (V. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 23/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

19/2022. (V. 13.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 160/2022. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 1-4. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Budapesti Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Miskolci Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Pécsi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

IM pályázati felhívás

a Szegedi Közjegyzői Kamara illetékességi területén található közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Innovációs és Technológiai Minisztérium elismerési hírei

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Idealisták Szövetsége

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Nemzeti Párt (MNP)

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Munkáspárt 2006 - Európai Baloldal

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Bolgár Országos Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

Jogszabály:

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/22. (V. 13.)

 

 

2022. V. 10.

Jogszabály:

173/2022. (V. 10.) KE határozat

hivatalvezetői kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/78. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

174/2022. (V. 10.) KE határozat

kabinetfőnöki kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/78. (V. 10.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 10.) KE utasítás

a Köztársasági Elnöki Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/21. (V. 10.)

Hatályos:

2022. 05. 10. 8 órától.

 

2022. V. 9.

Jogszabály:

149/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

150/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

151/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

152/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

153/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

154/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

155/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

156/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

157/2022. (V. 9.) KE határozat

a 211/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

158/2022. (V. 9.) KE határozat

a 212/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

159/2022. (V. 9.) KE határozat

a 215/2019. (VI. 3.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

160/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

161/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

162/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

163/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

164/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

165/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

166/2022. (V. 9.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

167/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

168/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

169/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

170/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

171/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

172/2022. (V. 9.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

1254/2022. (V. 9.) Korm. határozat

a 2022. május 14-i köztársasági elnöki beiktatási ünnepség kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

1255/2022. (V. 9.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

az 1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény kiegészítéséről

Megjelent:

MK 2022/77. (V. 9.)

 

 

2022. V. 6.

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.001/2022/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.005/2022/4. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

140/2022. (V. 6.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

141/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

142/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

143/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

144/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

145/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

146/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

147/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

148/2022. (V. 6.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1252/2022. (V. 6.) Korm. határozat

egyes orvostechnikai eszközök Montenegrói Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság és a Moldovai Köztársaság részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

Jogszabály:

1253/2022. (V. 6.) Korm. határozat

a szenttamási Almásy-kastély és a hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat és a Győri Ipari Park bővítésének támogatásáról szóló 1042/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/76. (V. 6.)

 

 

2022. V. 4.

Jogszabály:

179/2022. (V. 4.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a terrorizmust elhárító szerv feladatkörét érintő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 10.

 

Jogszabály:

16/2022. (V. 4.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

Hatályos:

2022. 05. 10., 2023. 05. 11.

 

Jogszabály:

133/2022. (V. 4.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

134/2022. (V. 4.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

135/2022. (V. 4.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

136/2022. (V. 4.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

137/2022. (V. 4.) KE határozat

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

138/2022. (V. 4.) KE határozat

dandártábornok szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

139/2022. (V. 4.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

Jogszabály:

15/2022. (V. 4.) ME határozat

kormánymegbízott megbízatása megszűnésének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/75. (V. 4.)

 

 

2022. V. 2.

Jogszabály:

8/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés elnökének megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

9/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért felelős alelnökének, valamint jegyzőinek megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

10/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés háznagyának megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

Helyesbítés

a Magyar Közlöny 2022/74. számában

Megjelent:

MK 2022/74. (V. 2.)

 

 

2022. IV. 29.

Jogszabály:

14/2022. (IV. 29.) MNB rendelet

a "Lax Péter" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 29.) MNB rendelet

a "Lax Péter" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységgel kapcsolatos eljárások díjairól

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 29.) OAH rendelet

az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról

Megjelent:

MK 2022/72. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

171/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrajnai válsággal összefüggő egyes, az egészségügyi ellátást érintő adatkezelési kérdésekről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 14., 2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 09., 2022. 05. 23.

 

Jogszabály:

173/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek egyes költségvetési szerveknél való foglalkoztatásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 09., 2022. 05. 23.

 

Jogszabály:

174/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

175/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

176/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 04.

 

Jogszabály:

177/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

178/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet

az országos főállatorvosnak élelmiszer- vagy takarmány-összetevő helyettesítésével kapcsolatos feladatairól

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30., 2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértők továbbképzésének szabályairól

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról szóló 29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 29.) NVTNM rendelet

a kormánybiztosok megbízatásának megszűnésére tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 29.) MK rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 29.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet címrendi kiegészítéssel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 29.) MvM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 07.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 29.) MvM rendelet

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 02.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 29.) AM rendelet

a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol mennyiségének adatszolgáltatási kötelezettségéről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 29.) BM rendelet

az iskolaőrök tevékenységével kapcsolatos egyes BM rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 14.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 29.) BM rendelet

a szabadságvesztés, az elzárás, a rendbírság helyébe lépő elzárás, a letartóztatás és a szabálysértési elzárás végrehajtását foganatosító büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésének szabályairól szóló 16/2018. (VI. 7.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 29.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015 (II. 27.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 29.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos, jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 26., 2023. 05. 26.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

17/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerekről szóló 27/2004. (IV. 24.) ESzCsM rendelet hatályon kívül helyezéséről és a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 10. 27.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 29.) IM rendelet

a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet és a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 29.) ITM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 29.) PM rendelet

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

125/2022. (IV. 29.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

126/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

127/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

128/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

129/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

130/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

131/2022. (IV. 29.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

132/2022. (IV. 29.) KE határozat

a 179/2019. (V. 8.) KE határozattal módosított 128/2016. (IV. 29.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1246/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1247/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

az Országos Polgárőr Szövetség tagegyesületei állományának határőrizeti feladatokba történő fokozottabb bevonásáról és az azzal összefüggő források biztosításáról szóló 1036/2022. (II. 2.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1248/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

1249/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról szóló 1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

1250/2022. (IV. 29.) Korm. határozat

orvostechnikai eszközök Kárpátalja részére történő adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/73. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 29.) AM utasítás

az Országos Meteorológiai Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 29.) EMMI utasítás

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szervezeti és működési szabályzatáról szóló 62/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 29.) ITM utasítás

a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 29.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának pszichológiai ellátásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 29.) BVOP utasítás

a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén alkalmazandó eljárásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

Hatályos:

2022. 05. 07.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 729/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a, 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

17/2022. (IV. 29.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar-szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 90/2022. (III. 8.) Korm. rendelet 2. §-a, 3. §-a és 1. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

NVB közlemény

országos népszavazási kérdések hitelesítésének megtagadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Dolgozók Magyarországi Pártja közleménye

a párt feloszlásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Demokráciáért és Hazáért Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Magyar Munkáspárt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Összefogás a Civilekért Párt

2021. évi pénzügyi kimutatása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

Jogszabály:

Országos Szlovén Önkormányzat beszámolója

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/20. (IV. 29.)

 

 

2022. IV. 28.

Jogszabály:

161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

163/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a takarmány- és élelmiszer ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű mezőgazdasági termékek kivitelével kapcsolatos bejelentési eljárásról és kapcsolódó intézkedésekről szóló 83/2022. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

164/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29., 2022. 05. 01., 2022. 05. 03.

 

Jogszabály:

165/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 05. 01., 2022. 07. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

166/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

167/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

168/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

169/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia Központ épületének felújításával, átalakításával és a hozzá kapcsolódó Ráday Felsőoktatási Diákotthon újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 78/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

170/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel kiadott egyes veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 29., 2022. 05. 09.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 28.) HM rendelet

a Magyar Honvédség Öltözködési Szabályzatának kiadásáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

Hatályos:

2022. 05. 28.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5058/2021/5. határozata

I. A helyi közutak használatát érintő súlykorlátozás bevezetéséhez kapcsolódó fizetési kötelezettség megállapítására a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény nem ad felhatalmazást az önkormányzatoknak. II. Az esetlegesen, egyedi esetekben megalapozott, az engedély jogosultjával szemben érvényesítendő kárigény, önmagában nem alapozhat meg díj kiszabására (mint tulajdonképpeni kompenzációra) vonatkozó normatív szabályozást.

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

122/2022. (IV. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

123/2022. (IV. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

124/2022. (IV. 28.) KE határozat

állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1241/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1243/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

a magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységéhez szükséges, a Hungary Helps Program javára szolgáló forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1244/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Podujevoi Járási Kórház részére történő ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

Jogszabály:

1245/2022. (IV. 28.) Korm. határozat

tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely Münchenben történő létesítéséről és egyes tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek működtetéséhez szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/71. (IV. 28.)

 

 

2022. IV. 26.

Jogszabály:

13/2022. (IV. 26.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 26.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Múzeum Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 26.) PTNM rendelet

a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendeletnek az átmeneti támogatási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 26.) IM rendelet

egyes büntetőjogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27., 2022. 06. 28.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 26.) ITM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

Hatályos:

2022. 04. 27.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 26.) AB határozat

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 62. § (11) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazási tilalmáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 26.) AB határozat

a Miskolci Törvényszék 3.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

109/2022. (IV. 26.) KE határozat

főigazgató felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

110/2022. (IV. 26.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

111/2022. (IV. 26.) KE határozat

rektori megbízásról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

112/2022. (IV. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

113/2022. (IV. 26.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

114/2022. (IV. 26.) KE határozat

kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

115/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

116/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

117/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

118/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

119/2022. (IV. 26.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

120/2022. (IV. 26.) KE határozat

a 173/2019. (V. 8.) KE határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

121/2022. (IV. 26.) KE határozat

katonai bíró felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 26.) NVB közlemény

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásának eredményéről

Megjelent:

MK 2022/70. (IV. 26.)

 

 

2022. IV. 21.

Jogszabály:

160/2022. (IV. 21.) Korm. rendelet

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 21.) NVTNM rendelet

a Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 21.) MvM rendelet

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos jelentések, valamint tájékoztatások részletszabályairól

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 21.) BM rendelet

a képesítési követelményekkel összefüggésben egyes belügyminiszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 21.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 21.) HM rendelet

a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 21.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 21.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet és a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó nyomtatványokról szóló 2/2015. (II. 20.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 21.) KKM rendelet

az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.027/2021/8. jogegységi hatályú határozata

bírósági jogkörben okozott kár megtérítése

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.055/2021/5. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy központi jogforrás állapítja meg a fizetési kötelezettség megállapítására jogosultakat, és ezek között a helyi önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/69. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

17/2022. (IV. 21.) HM utasítás

válsághelyzet esetére megállapított külön pótlékról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

18/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének egyes szabályairól szóló 72/2013. (XI. 29.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

19/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet szerinti egyes juttatásokkal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 45/2015. (VIII. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

20/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a KEHOP-1.6.0-15-2016-00003 számú, a Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási képességének fejlesztése című európai uniós projekt keretében beszerzett és felújított eszközök és készletek felhasználásra kijelölt honvédelmi szervezetek részére történő átadásának feladatairól, továbbá azok használatának egyes szabályairól szóló 45/2019. (VI. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

21/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a belföldi reprezentációról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

22/2022. (IV. 21.) HM utasítás

az illetményekkel és illetményen kívüli juttatásokkal kapcsolatos egyes eljárási szabályokról szóló 15/2015. (IV. 30.) HM utasítás, valamint a honvédelmi alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos illetménygazdálkodásról szóló 24/2021. (VI. 10.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

23/2022. (IV. 21.) HM utasítás

a Magyar Honvédség katonazenekarainak működéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 21.) KKM utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 23.) KKM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 21.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasításoknak a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 21.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervezet elektronikus távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatainak végrehajtásáról szóló 4/2020. (III. 6.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

17/2022. (IV. 21.) ORFK utasítás

az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében létrehozott fegyveres biztonsági őrség tevékenységéről szóló 52/2010. (OT 30.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 21.) KKM közlemény

a 2007. április 25-én és 30-án aláírt, az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2010. évi LXXVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről és 4. §-a hatályvesztéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 21.) KKM közlemény

a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi CVIII. törvény 2. §-a és 3. §-a, valamint 1. és 2. melléklete hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közleménye

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. május 1-je és május 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 21.) KKB határozat

a 2022 tavaszán várható ár- és belvízi helyzetről szóló tájékoztató elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/19. (IV. 21.)

 

 

2022. IV. 19.

Jogszabály:

107/2022. (IV. 19.) KE határozat

az Országgyűlés alakuló ülésének összehívásáról

Megjelent:

MK 2022/67. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

156/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

157/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 25.

 

Jogszabály:

158/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 19.) MNB rendelet

a "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 19.) MNB rendelet

a "Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

2/2022. (IV. 19.) NMHH rendelet

a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelöléséről és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet, valamint az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről és az azonosítógazdálkodás rendjéről szóló 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

108/2022. (IV. 19.) KE határozat

államtitkári felmentésről

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1229/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Honvédelmi Minisztérium 2022. évi tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó feladatellátásáról és annak forrásigényéről

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1230/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1231/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Fenntarthatósági feladatok és közműszolgáltatások előirányzathoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1232/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokságon részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1233/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint az ezekkel összefüggő intézkedésekről szóló 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1234/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a "Kanizsa" kulturális, turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban elnevezésű projekt megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1235/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Győr Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1009/2022. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1236/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1237/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

Hatályos:

2022. 04. 20.

 

Jogszabály:

1238/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

az EFOP-4.1.6-16-2017-00023 azonosító számú ("Súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények infrastrukturális fejlesztése a Kaposvári Tankerületi Központban" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1239/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

1240/2022. (IV. 19.) Korm. határozat

a Magyarország Kormánya és a Kenyai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 19.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Békéscsaba - Méhkerék - országhatár és az ahhoz kapcsolódó romániai út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/68. (IV. 19.)

 

 

2022. IV. 14.

Jogszabály:

146/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 30.

 

Jogszabály:

147/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzetre tekintettel az Ukrajna területéről kísérővel érkezett gyermekek gyermekfelügyelettel történő ellátásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

148/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

149/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

150/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az állam által fizetett költségtérítéssel kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

151/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések eltérő alkalmazásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

152/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

153/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 16.

 

Jogszabály:

154/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

155/2022. (IV. 14.) Korm. rendelet

az in vitro fertilizációs eljárások egyes veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15., 2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 14.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 14.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 14.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 06. 13.

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet, valamint az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 17.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 17.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 14.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeleteknek a honvéd tisztjelölti jogviszony átalakulásával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 08. 20.

 

Jogszabály:

12/2022. (IV. 14.) ITM rendelet

a hivatásos hajós képesítésekről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet

a hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 19.

 

Jogszabály:

5/2022. (IV. 14.) AB határozat

a Kúria Pfv.III.21.484/2019/12. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.124/2019/16. számú részítélete és a Fővárosi Törvényszék 36.P.24.412/2015/139. számú rész- és közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.057/2021/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.053/2021/6. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg fizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

101/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

102/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

103/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

104/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

105/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

106/2022. (IV. 14.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat

az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022-2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről

Megjelent:

MK 2022/66. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 14.) HM utasítás

a társadalmi rendezvényekhez nyújtandó honvédségi közreműködés biztosításának rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 22.

 

Jogszabály:

5/2022. (IV. 14.) ITM utasítás

egyes NFM és ITM utasítások hatályon kívül helyezéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 14.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 14.) KH utasítás

az ajánlatkérő által a Közbeszerzési Értesítőben hozzáférhetővé (megismerhetővé) tett személyes adattal kapcsolatos kérelmek intézésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 14.) KIFÜ utasítás

a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

4/2022. (IV. 14.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

16/2022. (IV. 14.) ORFK utasítás

a Rendőrségi Igazgatási Központ épületébe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 21/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv épületeibe történő be- és kiléptetés szabályairól, a belső rend és biztonság fenntartásáról szóló 22/2015. (IX. 18.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

Hatályos:

2022. 04. 15.

 

Jogszabály:

Miniszterelnök általános helyettesének közleménye

Megállapodások közzétételéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

a "Minősített Közművelődési Intézmény Cím 2021." és a "Közművelődési Minőség Díj 2021." elismeréssel adományozottakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2022. évi "Közművelődési Minőség Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI pályázati felhívás

a 2022. évi "Minősített Közművelődési Intézmény Cím" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

EMMI közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

az Európai Unió Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) hatálya alá tartozó légi jármű üzembentartók részére a 2021-2023. évekre vonatkozóan a 2022/C 74/04 számú bizottsági határozat szerint meghatározott módosított térítésmentes légiközlekedési kibocsátási egységmennyiségekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

NVTNM közlemény

miniszteri elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

elismerés adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

AQUILA Párt 2021. évi pénzügyi kimutatása

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

Jogszabály:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/18. (IV. 14.)

 

 

2022. IV. 8.

Jogszabály:

9/2022. (IV. 8.) MNB rendelet

a "Nemes Nagy Ágnes" ezüst emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

Hatályos:

2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 8.) MNB rendelet

a "Nemes Nagy Ágnes" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

Hatályos:

2022. 04. 11.

 

Jogszabály:

5/2022. (IV. 8.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

Jogszabály:

98/2022. (IV. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

99/2022. (IV. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

 

 

Jogszabály:

100/2022. (IV. 8.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/65. (IV. 8.)

 

 

2022. IV. 7.

Jogszabály:

133/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 06. 06.

 

Jogszabály:

134/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a vasút-villamos üzemeltetéséhez kapcsolódó egyes személyszállítási szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 12.

 

Jogszabály:

135/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos jogharmonizációs célú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08., 2022. 05. 26.

 

Jogszabály:

136/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

137/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 10.

 

Jogszabály:

138/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet és a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer rendeltetéséről, feladatairól, eljárási rendjéről, a közreműködők kötelezettségeiről szóló 278/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

139/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az E.ON Áramszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

140/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

141/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

Jogszabály:

145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 09.

 

Jogszabály:

10/2022. (IV. 7.) IM rendelet

a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 10., 2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

1223/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

egyes kutatás-fejlesztési és innovációs célú programok és projektek támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1224/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

egy állami tulajdonban álló vagyontárgy ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1225/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról szóló 1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1226/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

1227/2022. (IV. 7.) Korm. határozat

a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről szóló 1667/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/64. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

11/2022. (IV. 7.) BM utasítás

az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 12/2015. (VI. 19.) BM utasítás és a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományát érintő egyes személyügyi igazgatási kérdésekről szóló 13/2016. (VII. 15.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 7.) EMMI utasítás

a Nemzeti Népegészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (VI. 6.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

3/2022. (IV. 7.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és egyes központi kezelésű előirányzatok szakmai kezelőinek a kijelöléséről szóló 24/2020. (XII. 30.) PM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

13/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás

a pilóta nélküli állami légijárművek alkalmazásával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás

az informatikai alkalmazásfejlesztési folyamatok szabályozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 04. 08.

 

Jogszabály:

15/2022. (IV. 7.) ORFK utasítás

a képfelvétel, a hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

MVM pályázati felhívása

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram külföldi programszakaszára eső ösztöndíj összegéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

Budapesti Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Budapest III. kerület 3. számú székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

Győri Közjegyzői Kamara Elnökségének pályázati felhívása

Várpalota székhelyű közjegyzői állás betöltésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

ITM pályázati felhívás

a 2022. évi Nemzeti Kiválóság Díj elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

Jogszabály:

Közlemény

az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/17. (IV. 7.)

 

 

2022. IV. 6.

Jogszabály:

1/2022. (IV. 6.) NMHH rendelet

a nemzeti frekvenciafelosztásról, valamint a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló 7/2015. (XI. 13.) NMHH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/63. (IV. 6.)

Hatályos:

2022. 04. 21., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

96/2022. (IV. 6.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/63. (IV. 6.)

 

 

Jogszabály:

97/2022. (IV. 6.) KE határozat

egyetemi tanári kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/63. (IV. 6.)

 

 

2022. IV. 5.

Jogszabály:

129/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet

az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1211/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

egyes családpolitikai tárgyú kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

1212/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti megállapodás megkötéséről és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1666/2019. (XI. 28.) Korm. határozattal közzétett Megállapodás módosításával kapcsolatos feladatokról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1213/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás engedélyezési eljárása során felmerült települési igények megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1214/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

fejezeti előirányzat címének módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1215/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épülete felújításának megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1217/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei megvalósításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1219/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1220/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a Sajópetri község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1221/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

az URBS PRO PATIENTE Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működésével kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

 

 

Jogszabály:

1222/2022. (IV. 5.) Korm. határozat

a KEHOP-1.4.0 felhívás keretében nevesített, "Árvízi biztonság növelése a Dél-Duna területén" című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/62. (IV. 5.)

Hatályos:

2022. 04. 06.

 

2022. IV. 4.

Jogszabály:

128/2022. (IV. 4.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 04. 07.

 

Jogszabály:

6/2022. (IV. 4.) IM rendelet

egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 08. 01., 2022. 09. 01.

 

Jogszabály:

7/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

8/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 04. 12., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

9/2022. (IV. 4.) IM rendelet

a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

Hatályos:

2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

2/2022. Polgári jogegységi határozat

a bérleti jogviszonynak a bérbeadó vagyonkezelő által felmondással történt megszűnését követően a felmondás érvényességének, jogellenességének tárgyában

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.049/2021/4. határozata

Törvénysértő az önkormányzati rendelet, ha úgy állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy a törvény által kijelölt díjszedésre jogosultak között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.050/2021/4. határozata

A behajtási tilalom vagy korlátozás szabályai megszegése esetére a helyi önkormányzat rendeletben nem jogosult szankciót meghatározni.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.051/2021/4. határozata

Az önkormányzatok a közútfenntartást közfeladatként látják el, aminek kereteit magasabb szintű jogforrások jelölik ki. Törvénysértő ezért az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat, és ezek között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5052/2021/3. határozata

Az önkormányzati jogalkotó a vállalkozó adóalanyt az üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után fizetendő építményadó vonatkozásában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. és 13/A. §-ában biztosított adómentességen kívül nem részesítheti további adókedvezményben.

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

92/2022. (IV. 4.) Ke határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

93/2022. (IV. 4.) Ke határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

94/2022. (IV. 4.) Ke határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

95/2022. (IV. 4.) Ke határozat

magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

Jogszabály:

1/2022. (IV. 4.) NVTNM határozat

az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény 15. §-a, valamint 2. melléklete hatálybalépése napjának megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/61. (IV. 4.)

 

 

2022. III. 31.

Jogszabály:

5/2022. (III. 31.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek rendvédelmi tisztjelöltjeiről és a rendvédelmi tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 31.) EMMI rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 31.) ITM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 31.) ITM rendelet

a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

90/2022. (III. 31.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

 

 

Jogszabály:

91/2022. (III. 31.) KE határozat

dandártábornoki kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/60. (III. 31.)

 

 

2022. III. 30.

Jogszabály:

127/2022. (III. 30.) Korm. rendelet

az iskolaszövetkezetek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetei számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 30.) MEKH rendelet

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a víziközmű-szolgáltatók és ellátásért felelősök adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 13/2019. (X. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 30.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésével kapcsolatos módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

13/2022. (III. 30.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2022. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 04.

 

Jogszabály:

14/2022. (III. 30.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 02., 2022. 09. 15.

 

Jogszabály:

15/2022. (III. 30.) AM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 30.) HM rendelet

az állami célú légiközlekedés repülőhajózó, ejtőernyős és földi gyakorló berendezés oktató szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek szabályairól

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 29.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 30.) PM rendelet

a pénzügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 10/2020. (X. 21.) PM rendelet, valamint a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 21/2021. (XII. 29.) PM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31., 2022. 04. 14.

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5044/2021/4. határozata

Az önkormányzati rendelet más jogszabályba történő ütközésének vizsgálatára irányuló eljárásnak nem tárgya az adózás alá vont ingatlanra vonatkozó forgalmi érték változás okainak megállapítása, illetve az adóévben bekövetkező gazdasági változások hatásának és következményeinek vizsgálata. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az erre irányuló indítvány alapján azt vizsgálja, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott adómérték, az ingatlan megállapított forgalmi értékéhez viszonyítva nem minősül-e elkobzó jellegűnek.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5047/2021/3. határozata

Az önkormányzatok a közútfenntartást közfeladatként látják el, aminek kereteit magasabb szintű jogforrások jelölik ki. Törvénysértő ezért az önkormányzati rendelet, ha annak ellenére állapít meg díjfizetési kötelezettséget, hogy törvény jelöli ki a díjszedésre jogosultakat, és ezek között az önkormányzat nem szerepel.

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

84/2022. (III. 30.) KE határozat

a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

85/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

87/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

88/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói felmentésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

89/2022. (III. 30.) KE határozat

bírói kinevezésről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1208/2022. (III. 30.) Korm. határozat

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1209/2022. (III. 30.) Korm. határozat

a Kelenföldi Duna-parti Sétány megvalósítását célzó kormányzati intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

1210/2022. (III. 30.) Korm. határozat

a ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet járóbeteg-szakellátásának fejlesztése keretében új szakrendelői épület kialakításának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

13/2022. (III. 30.) ME határozat

helyettes államtitkár felmentéséről

Megjelent:

MK 2022/59. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 30.) AM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

13/2022. (III. 30.) HM utasítás

a ruházati illetménynorma és a ruházati költségtérítés 2022. évi összegeinek megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

14/2022. (III. 30.) HM utasítás

NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

15/2022. (III. 30.) HM utasítás

az egyes beosztásokban megállapítható munkaerő-piaci pótlékról szóló 34/2016. (VII. 15.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 30.) BVOP utasítás

a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás és érvényesítés rendjének szabályozásáról szóló 5/2021. (I. 21.) BVOP utasítás, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 34/2021. (VI. 10.) BVOP utasítás, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Beszerzési Szabályzatáról szóló 41/2021. (XII. 10.) BVOP utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 03. 31.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 30.) NFK utasítás

a Nemzeti Földügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 30.) ORFK utasítás

az Igazságügyi Minisztériumnak a miniszter elhelyezésére szolgáló épülete őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjéről szóló 10/2021. (IV. 23.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

Hatályos:

2022. 04. 04.

 

Jogszabály:

13/2022. (III. 30.) KKM közlemény

a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2021. évi CXXXIX. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

NVTNM közlemény

az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Isaszeg Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Hadigondozottak Közalapítványa

alapító okirata

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolványok bevonásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

Jogszabály:

Vas Megyei Kormányhivatal hirdetménye

hatósági ellenőri igazolvány érvénytelenségéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/16. (III. 30.)

 

 

2022. III. 28.

Jogszabály:

120/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

121/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az Ukrajnából menekült egészségügyi dolgozók magyarországi foglalkoztatásának veszélyhelyzeti szabályairól

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29., 2022. 04. 12.

 

Jogszabály:

122/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

tulajdonszerzési korlátozás alóli felmentésről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

123/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29., 2022. 07. 01.

 

Jogszabály:

124/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet, továbbá a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 04. 05.

 

Jogszabály:

125/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

126/2022. (III. 28.) Korm. rendelet

az Európai Unió brexit miatti kiigazításokra képzett Brexit Alkalmazkodási Tartalékból a magyar vállalkozások részére nyújtott támogatások igénylésének és a források felhasználásának részletes szabályairól szóló 733/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 28.) MvM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, továbbá a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 28.) PM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek új fejezeti kezelésű előirányzat és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

Knk.II.39.058/2022/8. számú végzés

a Nemzeti Választási Bizottság 16/2021. számú határozatának megváltoztatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1183/2022. (III. 28.) Korm. határozat

Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás, valamint e megállapodásnak a Man-szigetre, a Guernsey-i és Jersey-i Bailiwick-ekre, Gibraltárra, a Turks- és Caicos- szigetekre, valamint Bermudára történő kiterjesztéséről szóló, Budapesten, 1991. október 25-én és november 7-én a Magyar Köztársaság Kormánya és a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának Kormánya között létrejött jegyzékváltás megszűnéséről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

Hatályos:

2022. 03. 29.

 

Jogszabály:

1185/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna 2021-2027 Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum program keretében a "Students at Risk" alprogram bevezetéséről és az ehhez szükséges finanszírozás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1187/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál számlavezetéssel érintett önkormányzatok átmeneti helyzetének rendezéséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1188/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításának jóváhagyásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1189/2022. (III. 28.) Korm. határozat

fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1190/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Magyar Falu Program céljaival összhangban a Mikepércsi Református Egyházközség Élő Forrás Kútja Idősek Otthona felújításának és fejlesztésének II. üteme érdekében szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1191/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház "A" és "B" épületek homlokzati korlát és árnyékoló rendszerének kialakításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1192/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes átadásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1193/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1194/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a csornai sportcsarnok beruházás megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1195/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a ráckevei Nagyboldogasszony szerb ortodox templom felújításával kapcsolatos intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1196/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes helyi önkormányzatok támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1197/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes községi önkormányzatok beruházásainak támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1198/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Modern Városok Program keretében megvalósuló Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása elnevezésű projekthez kapcsolódó szakmai tartalom módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1199/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Kulcsi Fekete István Általános Iskola fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1200/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola komplex fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1201/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a nyírbátori Báthori István Múzeum felújításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1202/2022. (III. 28.) Korm. határozat

az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról szóló 1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1203/2022. (III. 28.) Korm. határozat

Sé község önkormányzati beruházásának támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1204/2022. (III. 28.) Korm. határozat

az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú ("Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota településen" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1205/2022. (III. 28.) Korm. határozat

egyes EFOP 4.1.2-17 uniós projektekben megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkáinak támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1206/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a GINOP-7.1.6-16-2017-00004 azonosító számú ("Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztése" című) projekt támogatásának növeléséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

Jogszabály:

1207/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

Megjelent:

MK 2022/58. (III. 28.)

 

 

2022. III. 25.

Jogszabály:

11/2022. (III. 25.) AM rendelet

a dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 30.

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 25.) AM rendelet

a tenyészkoca tartása után igénybe vehető jövedelempótló támogatás részletes feltételeiről

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 25.) BM rendelet

egyes belügyminiszteri rendeletek humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú módosításáról

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26., 2022. 08. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 25.) KKM rendelet

a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/57. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 25.) AM utasítás

a Higiéniai Munkacsoport létrehozásáról és működtetéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

10/2022. (III. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Rendszeresítési Szabályzatáról szóló 18/2011. (VI. 30.) BM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 25.) EMMI utasítás

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2021. (II. 26.) EMMI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 25.) HM utasítás

a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár létesítésével kapcsolatos és a tömeges bevándorlás miatt kihirdetett válsághelyzetre vonatkozó feladatokról szóló 40/2019. (V. 31.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 25.) HM utasítás

a Honvédelmi Értéktár létrehozásáról szóló 45/2020. (VIII. 14.) HM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasítás

a Honvédelmi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 25.) ÁSZ utasítás

a nemzetbiztonsági ellenőrzésről és az ellenőrzés alá eső jogviszonyokról szóló 5/2014. (XII. 31.) ÁSZ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 25.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 05. 01.

 

Jogszabály:

6/2022. (III. 25.) NVI utasítás

a Nemzeti Választási Iroda Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 30.) NVI utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

Hatályos:

2022. 03. 26.

 

Jogszabály:

MNB közlemény

a Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

MvM-BM pályázati felhívás

a 2022. évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Miniszterelnökség közleménye

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

IM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

ITM közlemény

elismerések adományozásáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Legfőbb Ügyészség közleménye

ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

NAV közlemény

a 2022. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Hajózási hirdetmény

Balatoni Hajózási Zrt. hajózási hirdetménye közforgalmú kikötő kikötőrendjének megállapításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Celldömölk Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

Jogszabály:

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázati felhívása

autóbusszal végzett, helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatás ellátására

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/15. (III. 25.)

 

 

2022. III. 23.

Jogszabály:

119/2022. (III. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével, valamint az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

Hatályos:

2022. 03. 31., 2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 23.) AB határozat

a Kúria Kvk.VI.39.234/2022/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1177/2022. (III. 23.) Korm. határozat

a kisbenzinkutaknak a vidéki ellátásbiztonság garantálása érdekében történő támogatásáról szóló 1117/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1178/2022. (III. 23.) Korm. határozat

egyes köznevelési és sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1179/2022. (III. 23.) Korm. határozat

az ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat

címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1181/2022. (III. 23.) Korm. határozat

a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó unitárius parókia és gyülekezeti terem felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

1182/2022. (III. 23.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott, "A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése" című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

Jogszabály:

12/2022. (III. 23.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között, a közúti infrastruktúra-fejlesztési kapcsolatok területén való együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/56. (III. 23.)

 

 

2022. III. 22.

Jogszabály:

113/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával kapcsolatos egyes veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23., 2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

114/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól szóló 451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

115/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert tanulók érettségi vizsgára bocsátásának rendkívüli szabályairól

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

116/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

117/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet

a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23., 2022. 04. 06.

 

Jogszabály:

8/2022. (III. 22.) MNB rendelet

a jegybanki alapkamat mértékéről

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

1168/2022. (III. 22.) Korm. határozat

az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezéséhez kapcsolódó támogatás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1169/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a hazai és a határon túli hátrányos helyzetű településeken élők, illetve a fogyatékkal élők fizikai és lelki egészségének támogatásáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1170/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes gazdasági társaságok, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma számára előirányzat-átcsoportosítással történő források nyújtásáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1171/2022. (III. 22.) Korm. határozat

egyes állami tulajdonban álló vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1172/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központjának megvalósításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1173/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a boconádi Szeleczky-kastély felújításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1174/2022. (III. 22.) Korm. határozat

Nyírmada város közigazgatási területén található földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

Jogszabály:

1175/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a KEHOP-2.1.11-21 azonosító jelű, "Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című felhívásra benyújtott, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról és az ehhez szükséges többlet-kötelezettségvállalás engedélyezéséről

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

1176/2022. (III. 22.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

Hatályos:

2022. 03. 23.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 22.) ME határozat

a Magyarország Kormánya és a Sierra Leone-i Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Megjelent:

MK 2022/55. (III. 22.)

 

 

2022. III. 21.

Jogszabály:

110/2022. (III. 21.) Korm. rendelet

a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

111/2022. (III. 21.) Korm. rendelet

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

112/2022. (III. 21.) Korm. rendelet

az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

76/2022. (III. 21.) KE határozat

a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

77/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

78/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

79/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

80/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

81/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

82/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

83/2022. (III. 21.) KE határozat

kitüntetés adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1146/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működése többletkiadásainak biztosításával összefüggő fejezetek közötti átcsoportosításról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1147/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a VOLÁNBUSZ Zrt. járműkorszerűsítési programjának folytatásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1148/2022. (III. 21.) Korm. határozat

egy állami tulajdonban lévő ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1149/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ megépítéséhez nyújtandó további támogatásról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1150/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia 2021-2027 Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1151/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a 2021-2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia 2021-2027 Program elfogadásáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1152/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Magyarországi Baptista Egyház beruházásaihoz szükséges támogatásról és egyéb kormányzati feladatokról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1153/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1154/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium komplex fejlesztéséről

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1155/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a szentlőrinci tanuszoda építéséről

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1156/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a váci Piarista Gimnázium és Kollégium homlokzatának felújításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1157/2022. (III. 21.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1158/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1159/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonosító számú ("Zala Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00094 azonosító számú ("Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1160/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 azonosító számú ("Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1161/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú ("Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén" című) projekt költségnövekmény-igényének támogatásáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1162/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.6.0 felhívás keretében nevesített, "Logisztikai raktárcsarnok építése - II." című projekt indikatív támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1163/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú ("Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1164/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú ("Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson" című) projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

Hatályos:

2022. 03. 22.

 

Jogszabály:

1165/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" című felhívás keretében megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő hozzájárulásról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

Jogszabály:

1167/2022. (III. 21.) Korm. határozat

a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről és módosításáról

Megjelent:

MK 2022/54. (III. 21.)

 

 

2022. III. 18.

Jogszabály:

2022. évi I. törvény

az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény és egyéb törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 21., 2022. 03. 22., 2022. 04. 02., 2022. 05. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.

 

Jogszabály:

5/2022. (III. 18.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapításával összefüggő módosításáról

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 19.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 18.) AB határozat

a Kúria Knk.IV.40645/2021/19. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

75/2022. (III. 18.) KE határozat

vezérőrnagyi előléptetésről

Megjelent:

MK 2022/53. (III. 18.)

 

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 18.) MK utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/14. (III. 18.)

Hatályos:

2022. 03. 19.

 

Jogszabály:

BM közlemény

a tartósan vízhiányos időszak kezdetéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/14. (III. 18.)

 

 

2022. III. 17.

Jogszabály:

73/2022. (III. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/52. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

74/2022. (III. 17.) KE határozat

rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről

Megjelent:

MK 2022/52. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

1145/2022. (III. 17.) Korm. határozat

a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére történő COVID-19 vakcina adományozásáról

Megjelent:

MK 2022/52. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

4/2022. (III. 17.) ITM utasítás

az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti integritást sértő eseményeinek kezelésével és az integrált kockázatkezeléssel kapcsolatos eljárásrendről szóló 33/2019. (IX. 12.) ITM utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 17.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2012. (I. 6.) AJB utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 21.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 17.) BM OKF utasítás

a polgári védelmi szervezetek 2022. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

3/2022. (III. 17.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzatáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 04. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (III. 17.) LÜ utasítás

az ügyészségi Online Szavazó Programról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 25.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 17.) LÜ utasítás

a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

11/2022. (III. 17.) ORFK utasítás

a Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasítás módosításáról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

Hatályos:

2022. 03. 18.

 

Jogszabály:

SZTFH közlemény

a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

 

 

Jogszabály:

Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság közleménye

elveszett, eltulajdonított, megsemmisült gépjárműtörzskönyvekről

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2022/13. (III. 17.)

 

 

2022. III. 16.

Jogszabály:

7/2022. (III. 16.) MNB rendelet

a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont megnyitása alkalmából 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

Megjelent:

MK 2022/50. (III. 16.)

Hatályos:

2022. 03.16. 10 órától.

 

Jogszabály:

2/2022. (III. 16.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/51. (III. 16.)

Hatályos:

2022. 04. 16.

 

Jogszabály:

9/2022. (III. 16.) ITM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról

Megjelent:

MK 2022/51. (III. 16.)

Hatályos:

2022. 03. 17., 2022. 05. 15.

 

2022. III. 12.

Jogszabály: