Változásmutató

Módosított jogszabályok

2023. X. 3.

Jogszabály:

230/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során teendő intézkedések keretében gazdálkodó szervezetek működésének a magyar állam felügyelete alá vonásáról

Módosítja:

446/2023. (X. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

447/2023. (X. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

447/2023. (X. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

447/2023. (X. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól

Módosítja:

45/2023. (X. 3.) MNB r.

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 10. 04.

 

Jogszabály:

10/2006. (III. 7.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

Módosítja:

14/2023. (X. 3.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

Jogszabály:

13/2021. (XI. 16.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról

Módosítja:

14/2023. (X. 3.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/140. (X. 3.)

Hatályos:

2023. 11. 03.

 

2023. IX. 29.

Jogszabály:

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

Módosítja:

19/2023. (IX. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

Módosítja:

19/2023. (IX. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

Módosítja:

19/2023. (IX. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

20/2023. (IX. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

20/2023. (IX. 29.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

27/2023. (IX. 29.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat

a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

Módosítja:

1421/2023. (IX. 29.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/139. (IX. 29.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

2023. IX. 28.

Jogszabály:

234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Módosítja:

443/2023. (IX. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja:

444/2023. (IX. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

445/2023. (IX. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

445/2023. (IX. 28.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

39/2011. (V. 18.) VM rendelet

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról

Módosítja:

25/2023. (IX. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet

egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról

Módosítja:

26/2023. (IX. 28.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 29.

 

Jogszabály:

1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat

az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat

a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat

egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1518/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

a magyar kutatóűrhajós misszióját előkészítő szerződés és a misszió megvalósításához kapcsolódó iparfejlesztő intézkedések és forrásigények elfogadásáról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat

a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Módosítja:

1419/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat

Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

1420/2023. (IX. 28.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/138. (IX. 28.)

 

Jogszabály:

4/2022. (X. 25.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

6/2023. (IX. 28.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 09. 29.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 31.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága közszolgálati szabályzatáról

Módosítja:

6/2023. (IX. 28.) SZTFH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

10/2011. (XI. 10.) GVH utasítás

a vezetékes és a mobiltelefonok használatáról, valamint a mobilinternet-használatról

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

19/2014. (XII. 23.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal cafetéria-rendszerére vonatkozó részletszabályokról szóló 19/Eln./2012. [20/2012. (XII. 29.) GVH] utasítás módosításáról

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

15/2015. (VI. 29.) GVH utasítás

a könyvtár működtetésének és használatának szabályairól

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

20/2015. (VIII. 7.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal ikerintézményi projektben való részvételével és köztisztviselőinek szakértőként való ideiglenes külföldi kiküldetésével kapcsolatos kérdésekről

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

24/2015. (XI. 30.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal honlapjai és az intranet működtetéséről, karbantartásáról, valamint az elektronikus közzététel rendjéről

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

6/2018. (VI. 21.) GVH utasítás

a közszolgálati szabályzatról

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

9/2018. (XII. 21.) GVH utasítás

a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

7/2020. (XII. 3.) GVH utasítás

a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

7/2021. (V. 31.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal eljárásai során alkalmazandó belső ügyintézési rendről

Módosítja:

11/2023. (IX. 28.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/50. (IX. 28.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

2023. IX. 27.

Jogszabály:

1991. évi XLI. törvény

a közjegyzőkről

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

1996. évi XX. törvény

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXIX. törvény

a termőföld védelméről

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2012. évi XLVI. törvény

a földmérési és térképészeti tevékenységről

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2024. 03. 25.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi LXXVIII. törvény

az ügyvédi tevékenységről

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi CXXV. törvény

a kormányzati igazgatásról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2021. évi C. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CXLVI. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2021. évi CL. törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi IV. törvény

egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2022. évi VII. törvény

egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi XXII. törvény

a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2022. évi XLVIII. törvény

a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2022. évi L. törvény

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2022. évi LXXV. törvény

egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi XXVI. törvény

az igazgatási szünetről

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

2023. évi XXXIX. törvény

a gazdaság versenyképességének növelése érdekében történő törvénymódosításokról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28., 2024. 10. 01.

 

Jogszabály:

2023. évi XLIV. törvény

egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról

Módosítja:

2023. évi LXI. tv.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet

az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

442/2023. (IX. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

22/2022. (VI. 11.) MNB rendelet

a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról

Módosítja:

42/2023. (IX. 27.) MNB r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

a történelmi bázis jogosultságról

Módosítja:

56/2023. (IX. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

51/2015. (IX. 7.) FM rendelet

a pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítésről

Módosítja:

56/2023. (IX. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

94/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

56/2023. (IX. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

13/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

56/2023. (IX. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

14/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről

Módosítja:

56/2023. (IX. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

15/2023. (IV. 19.) AM rendelet

az Agro-ökológiai Programhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

56/2023. (IX. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Módosítja:

41/2023. (IX. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről

Módosítja:

41/2023. (IX. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet

a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól

Módosítja:

41/2023. (IX. 27.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 28.

 

Jogszabály:

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet

a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról

Módosítja:

24/2023. (IX. 27.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/136. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 10. 28.

 

Jogszabály:

1/2021. (X. 1.) SZTFH utasítás

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2023. (IX. 27.) SZTFH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/49. (IX. 27.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

2023. IX. 26.

Jogszabály:

38/2023. (IX. 12.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék kapcsán alkalmazandó kamatmértékekről

Módosítja:

41/2023. (IX. 26.) MNB r.

Megjelent:

MK 2023/135. (IX. 26.)

Hatályos:

2023. 09. 27.

 

Jogszabály:

11/2022. (V. 2.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról

Módosítja:

20/2023. (IX. 26.) OGY h.

Megjelent:

MK 2023/135. (IX. 26.)

Hatályos:

2023. 09. 26.

 

2023. IX. 25.

Jogszabály:

471/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet

egyes gazdasági tárgyú intézkedésekről

Módosítja:

440/2023. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

Hatályos:

2023. 09. 26.

 

Jogszabály:

89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet

gazdasági, finanszírozási tárgyú intézkedésekről

Módosítja:

440/2023. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

Hatályos:

2023. 09. 26.

 

Jogszabály:

162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

440/2023. (IX. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

Hatályos:

2023. 09. 26.

 

Jogszabály:

1090/2023. (III. 16.) Korm. határozat

a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás megvalósításához szükséges további feladatokról

Módosítja:

1414/2023. (IX. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/134. (IX. 25.)

 

2023. IX. 22.

Jogszabály:

3/2019. (III. 20.) BVOP utasítás

a büntetés-végrehajtási szervek Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról

Módosítja:

40/2023. (IX. 22.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról

Módosítja:

40/2023. (IX. 22.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

40/2023. (IX. 22.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás

az ügyészségek illetékességi területéről

Módosítja:

13/2023. (IX. 22.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás

az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

13/2023. (IX. 22.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

13/2023. (IX. 22.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

a fiatalkorúak büntetőügyeivel kapcsolatos ügyészségi szakfeladatok ellátásáról

Módosítja:

13/2023. (IX. 22.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás

az ügyészségi nyomozásról

Módosítja:

13/2023. (IX. 22.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/48. (IX. 22.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

2023. IX. 21.

Jogszabály:

204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet

a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről

Módosítja:

431/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

433/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet

a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

433/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 10. 22.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

434/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

435/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

a gazdálkodó szervezeteknél képződő, a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó, elkülönítetten gyűjtött hulladék képződésének megelőzésével, valamint e hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól

Módosítja:

435/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

438/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

439/2023. (IX. 21.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

17/2022. (XII. 1.) MK rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

26/2023. (IX. 21.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

Módosítja:

40/2023. (IX. 21.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja:

40/2023. (IX. 21.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

Módosítja:

17/2023. (IX. 21.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

18/2023. (IX. 21.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

Módosítja:

17/2023. (IX. 21.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról

Módosítja:

17/2023. (IX. 21.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Módosítja:

17/2023. (IX. 21.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

13/2023. (IX. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

4/2009. (III. 6.) IRM rendelet

a Végrendeletek Országos Nyilvántartásáról

Módosítja:

13/2023. (IX. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

22/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról

Módosítja:

13/2023. (IX. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja:

13/2023. (IX. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja:

13/2023. (IX. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

29/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Módosítja:

13/2023. (IX. 21.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22., 2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet

Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

5/2023. (IX. 21.) KKM r.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

Hatályos:

2023. 09. 22., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

1455/2021. (VII. 13.) Korm. határozat

a Nemzeti Egészséginformatikai Stratégiáról

Módosítja:

1404/2023. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

Jogszabály:

1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról

Módosítja:

1405/2023. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

Jogszabály:

1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat

egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról

Módosítja:

1408/2023. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

Jogszabály:

2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1408/2023. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

Jogszabály:

1200/2023. (V. 17.) Korm. határozat

a Szeged megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja:

1412/2023. (IX. 21.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/133. (IX. 21.)

 

2023. IX. 15.

Jogszabály:

130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet

az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

430/2023. (IX. 15.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/131. (IX. 15.)

Hatályos:

2023. 09. 15. 23 órától, 2023. 09. 16.

 

2023. IX. 14.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

428/2023. (IX. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

428/2023. (IX. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

429/2023. (IX. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

429/2023. (IX. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

429/2023. (IX. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

314/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a Budapest XIV. kerületében komplex ingatlanfejlesztésre, illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

Módosítja:

429/2023. (IX. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet

a felügyeleti díjról

Módosítja:

4/2023. (IX. 14.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 17.

 

Jogszabály:

21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet

a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról

Módosítja:

4/2023. (IX. 14.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 17.

 

Jogszabály:

13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről

Módosítja:

4/2023. (IX. 14.) NMHH r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről

Módosítja:

38/2023. (IX. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2020. (V. 5.) BM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

39/2023. (IX. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

6/2021. (III. 3.) BM rendelet

a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

39/2023. (IX. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

Módosítja:

16/2023. (IX. 14.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 14. 23 órától.

 

Jogszabály:

51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

Módosítja:

16/2023. (IX. 14.) EM r.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 14. 23 órától.

 

Jogszabály:

1381/2019. (VI. 26.) Korm. határozat

a Hungary Helps Program keretében az Etióp Ortodox Tewahido Egyház, az Etióp Katolikus Egyház és a Jézus Helye Etióp Evangéliumi Egyház projektjeinek támogatásárólá

Módosítja:

1393/2023. (IX. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1396/2023. (IX. 14.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/130. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

4/2022. (X. 25.) MNB utasítás

a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

5/2023. (IX. 14.) MNB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09.15.

 

Jogszabály:

8/2015. (V. 29.) BM utasítás

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

24/2023. (IX. 14.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

27/2020. (V. 15.) HM utasítás

a Honvédelmi Minisztérium fejezet Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszeréről

Módosítja:

43/2023. (IX. 14.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

5/2020. (VII. 2.) IM utasítás

a Magyar Közlöny felelős szerkesztőjének kijelöléséről

Módosítja:

12/2023. (IX. 14.) IM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

1/2023. (VI. 16.) AJB utasítás

az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

2/2023. (IX. 14.) AJB ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/47. (IX. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

2023. IX. 13.

Jogszabály:

526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

426/2023. (IX. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 09. 14.

 

Jogszabály:

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

427/2023. (IX. 13.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 09. 13. 23 órától.

 

Jogszabály:

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól

Módosítja:

13/2023. (IX. 13.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

13/2022. (XI. 18.) MEKH rendelet

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet módosításáról

Módosítja:

14/2023. (IX. 13.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 12. 31.

 

Jogszabály:

21/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról

Módosítja:

7/2023. (IX. 13.) PM r.

Megjelent:

MK 2023/129. (IX. 13.)

Hatályos:

2023. 09. 14.

 

2023. IX. 12.

Jogszabály:

27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet

a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról

Módosítja:

39/2023. (IX. 12.) MNB r.

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

41/2019. (XI. 19.) BM rendelet

a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól

Módosítja:

25/2023. (IX. 12.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13., a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.᧠(4) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól.

 

Jogszabály:

33/2022. (X. 14.) AM rendelet

a 2022. évi egységes területalapú támogatás, valamint az egyéb közvetlen támogatások összegeinek megállapításáról

Módosítja:

52/2023. (IX. 12.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

20/2023. (IX. 12.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/128. (IX. 12.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

2023. IX. 6.

Jogszabály:

53/2020. (X. 27.) AM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról

Módosítja:

51/2023. (IX. 6.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/126. (IX. 6.)

Hatályos:

2023. 09. 09.

 

Jogszabály:

8/2018. (VI. 22.) HM rendelet

a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól

Módosítja:

18/2023. (IX. 6.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/126. (IX. 6.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

6/2020. (IV. 16.) HM rendelet

a honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról

Módosítja:

19/2023. (IX. 6.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/126. (IX. 6.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

2023. IX. 5.

Jogszabály:

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet

egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

422/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

423/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról

Módosítja:

425/2023. (IX. 5.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

50/2017. (X. 10.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről

Módosítja:

50/2023. (IX. 5.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

36/2023. (IX. 5.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

36/2023. (IX. 5.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja:

36/2023. (IX. 5.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet

a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Módosítja:

36/2023. (IX. 5.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

24/2019. (VI. 7.) BM rendelet

a Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról

Módosítja:

36/2023. (IX. 5.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

10/2014. (VII. 25.) HM rendelet

a lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről

Módosítja:

17/2023. (IX. 5.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

6/2023. (IX. 5.) PM r.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 08., 2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

1397/2013. (VII. 2.) Korm. határozat

az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesre vonatkozó koncepció második ütemeként a Városliget átfogó hasznosítási koncepciójáról

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséhez és közterületeinek megújításához, valamint további budapesti fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az egyes kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1592/2016. (X. 27.) Korm. határozat

az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának helyszínéről

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat

a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a "Kerékpározás éve" program megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat

a Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséhez és közterületeinek megújításához, valamint további budapesti fejlesztések megvalósításához szükséges intézk

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat

a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

Módosítja:

1389/2023. (IX. 5.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/125. (IX. 5.)

 

Jogszabály:

47/2022. (XII. 21.) HM utasítás

a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzésével, védelmével összefüggő feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

41/2023. (IX. 5.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

1/2022. (I. 27.) PM utasítás

a Pénzügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról

Módosítja:

9/2023. (IX. 5.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 06.

 

Jogszabály:

29/2021. (V. 19.) BVOP utasítás

a telekommunikációs eszköz útján történő elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

Módosítja:

39/2023. (IX. 5.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/46. (IX. 5.)

Hatályos:

2023. 09. 13.

 

2023. VIII. 31.

Jogszabály:

255/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet

a HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési Programjának keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

415/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 03.

 

Jogszabály:

364/2017. (XI. 30.) Korm. rendelet

a Budapest XIII. kerület, Váci út 160-168. szám alatti ingatlanon, a volt csavargyár és erőmű területén megvalósítandó barnamezős beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

415/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 03.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

416/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 03.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

416/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 03.

 

Jogszabály:

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

416/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 03.

 

Jogszabály:

239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

417/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

418/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

Módosítja:

419/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja:

420/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 10. 31.

 

Jogszabály:

717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról

Módosítja:

420/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

421/2023. (VIII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól

Módosítja:

24/2023. (VIII. 31.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

44/1998. (X. 14.) BM rendelet

a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Módosítja:

35/2023. (VIII. 31.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

Módosítja:

35/2023. (VIII. 31.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2005. (III. 26.) GKM rendelet

a Magyar Formatervezési Díjról

Módosítja:

9/2023. (VIII. 31.) KIM r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet

a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Módosítja:

9/2023. (VIII. 31.) KIM r.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1388/2023. (VIII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 10.

 

Jogszabály:

1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat

a 2014-2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

1388/2023. (VIII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/124. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

12/2022. (VI. 28.) BM utasítás

a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

23/2023. (VIII. 31.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

18/2014. (XII. 5.) GVH utasítás

az ideiglenes külföldi kiküldetésről

Módosítja:

10/2023. (VIII. 31.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

12/2023. (VIII. 31.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/45. (VIII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 08.

 

2023. VIII. 30.

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet

a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról

Módosítja:

401/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja:

402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja:

402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Módosítja:

402/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2024. 02. 01.

 

Jogszabály:

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

Módosítja:

403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

Módosítja:

403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról

Módosítja:

403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

403/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről

Módosítja:

405/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

405/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

Módosítja:

406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet

a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

Módosítja:

406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet

a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről

Módosítja:

406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról

Módosítja:

406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

44/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a babaváró támogatásról

Módosítja:

406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

45/2019. (III. 12.) Korm. rendelet

a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról

Módosítja:

406/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről

Módosítja:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

Módosítja:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Módosítja:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet

a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről

Módosítja:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

514/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésének részletes szabályairól

Módosítja:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

397/2022. (X. 20.) Korm. rendelet

a tiszta közúti járművek beszerzésének az alacsony kibocsátású mobilitás támogatása érdekében történő előmozdításáról

Módosítja:

409/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők utánképzéséről

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet

a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

115/2019. (V. 16.) Korm. rendelet

az egyéb kötöttpályás közlekedési tevékenység bejelentésével összefüggő bírságról

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet

a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről

Módosítja:

410/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

Módosítja:

411/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

Módosítja:

411/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja:

411/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről

Módosítja:

411/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

412/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja:

413/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

Módosítja:

414/2023. (VIII. 30.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 11. 28.

 

Jogszabály:

58/2015. (X. 27.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról

Módosítja:

22/2023. (VIII. 30.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 07.

 

Jogszabály:

5/2012. (II. 16.) KIM rendelet

a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

5/2023. (VIII. 30.) MvM r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet

az egyes vasúti utazási kedvezményekről

Módosítja:

16/2023. (VIII. 30.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet

a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról

Módosítja:

16/2023. (VIII. 30.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

Módosítja:

22/2023. (VIII. 30.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 09. 30.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

23/2023. (VIII. 30.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

16/2023. (VIII. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

7/2015. (VI. 22.) HM rendelet

a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól

Módosítja:

16/2023. (VIII. 30.) HM r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

16/1998. (V. 20.) PM rendelet

a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól

Módosítja:

5/2023. (VIII. 30.) PM r.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

1583/2022. (XI. 30.) Korm. határozat

a 2023. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

Módosítja:

1380/2023. (VIII. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1381/2023. (VIII. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1382/2023. (VIII. 30.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/123. (VIII. 30.)

Hatályos:

2023. 08. 31.

 

2023. VIII. 29.

Jogszabály:

11/2023. (III. 31.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

Módosítja:

37/2023. (VIII. 29.) MNB r.

Megjelent:

MK 2023/122. (VIII. 29.)

Hatályos:

2023. 08. 30.

 

2023. VIII. 24.

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

394/2023. (VIII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

Módosítja:

395/2023. (VIII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

397/2023. (VIII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

398/2023. (VIII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet

egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

398/2023. (VIII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet

a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről

Módosítja:

399/2023. (VIII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 29.

 

Jogszabály:

33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól

Módosítja:

20/2023. (VIII. 24.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

2/2023. (II. 3.) MK rendelet

a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által adományozható elismerésekről

Módosítja:

21/2023. (VIII. 24.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

Módosítja:

49/2023. (VIII. 24.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 27.

 

Jogszabály:

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Módosítja:

32/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

33/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

33/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

33/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

34/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

49/1997. (XII. 17.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról

Módosítja:

34/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

30/1998. (VI. 24.) NM rendelet

az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

34/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

34/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól

Módosítja:

34/2023. (VIII. 24.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 11. 01.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

19/2023. (VIII. 24.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

Módosítja:

20/2023. (VIII. 24.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/121. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

3/2016. (II. 25.) BM utasítás

a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről

Módosítja:

22/2023. (VIII. 24.) BM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

Jogszabály:

2/2020. (IV. 30.) KH utasítás

a Közbeszerzési Hatóság Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

3/2023. (VIII. 24.) KH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/44. (VIII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

2023. VIII. 22.

Jogszabály:

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

Módosítja:

31/2023. (VIII. 22.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/120. (VIII. 22.)

Hatályos:

2023. 08. 25.

 

2023. VIII. 18.

Jogszabály:

1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről

Módosítja:

12/2023. (VIII. 18.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 23.

 

Jogszabály:

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet

a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

Módosítja:

12/2023. (VIII. 18.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 23.

 

Jogszabály:

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet

a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról

Módosítja:

12/2023. (VIII. 18.) MEKH r.

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 23.

 

Jogszabály:

17/2022. (VI. 30.) AM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályairól és egyes agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról

Módosítja:

46/2023. (VIII. 18.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 21.

 

Jogszabály:

2/2020. (II. 28.) AM rendelet

az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról

Módosítja:

47/2023. (VIII. 18.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 21.

 

Jogszabály:

3/2020. (II. 28.) AM rendelet

a harmadik országokban történő borpromóció támogatásáról

Módosítja:

48/2023. (VIII. 18.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 21.

 

Jogszabály:

1/2022. (V. 26.) GFM rendelet

az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről

Módosítja:

18/2023. (VIII. 18.) GFM r.

Megjelent:

MK 2023/118. (VIII. 18.)

Hatályos:

2023. 08. 19.

 

2023. VIII. 17.

Jogszabály:

1/2019. (X. 17.) OIF utasítás

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

1/2023. (VIII. 17.) OIF ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/43. (VIII. 17.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

2023. VIII. 14.

Jogszabály:

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet

az örökségvédelmi bírságról

Módosítja:

385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

Módosítja:

385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

Módosítja:

385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

Módosítja:

385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Módosítja:

385/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet

a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről

Módosítja:

386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 22.

 

Jogszabály:

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja:

386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 22.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 22.

 

Jogszabály:

274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja:

386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 22.

 

Jogszabály:

338/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

az országos közutakkal és műtárgyaikkal kapcsolatos kizárólagos gazdasági tevékenységhez kapcsolódó működtetési jogra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

386/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 22.

 

Jogszabály:

258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet

a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról

Módosítja:

388/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 17.

 

Jogszabály:

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet

a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

388/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 17.

 

Jogszabály:

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

389/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 17.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

390/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15.

 

Jogszabály:

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

391/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15., 2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

Módosítja:

392/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 15., 2023. 08. 19.

 

Jogszabály:

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről

Módosítja:

393/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

345/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról

Módosítja:

393/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet

a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

Módosítja:

393/2023. (VIII. 14.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Módosítja:

29/2023. (VIII. 14.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/117. (VIII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 22.

 

2023. VIII. 10.

Jogszabály:

113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

375/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

375/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet

az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

Módosítja:

375/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

377/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet

a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról

Módosítja:

377/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

535/2022. (XII. 21.) Korm. rendelet

az apasági szabadság igénybevételéről és az azzal összefüggő költségek megtérítéséről

Módosítja:

377/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

Módosítja:

377/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az országos településrendezési és építési követelményekről

Módosítja:

378/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

379/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

380/2023. (VIII. 10.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

50/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a természetes gyógytényezőkről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet

a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

8/2002. (III. 12.) EüM rendelet

az egészségügyi ágazat radiológiai mérő és adatszolgáltató hálózata felépítéséről és működéséről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

23/2002. (V. 9.) EüM rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatásokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet

a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet

a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

24/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet

a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet

az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

az étrend-kiegészítőkről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

39/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerek minőségbiztosítása érdekében meghatalmazott személy képesítési feltételeiről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

3/2005. (II. 10.) EüM rendelet

az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

10/2005. (IV. 12.) EüM rendelet

a rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

30/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek címkéjéről és betegtájékoztatójáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet

a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

44/2005. (X. 19.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeiről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet

a közgyógyellátásra jogosult gyógyszerkeretének megállapításához szükséges készítmények kiválasztásának szabályairól

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet

a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának alkalmazásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

21/2007. (V. 8.) EüM rendelet

a biocid hatóanyagokkal, valamint a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatásokért fizetendő díjakról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet

a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet

a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet

a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

14/2008. (IV. 17.) EüM rendelet

a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érintkező vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező géntechnológiai hatóság, valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyező eljárásban közreműködő géntechnológiai szakhatóság kijelöléséről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

20/2008. (V. 14.) EüM rendelet

az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

3/2009. (II. 25.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

57/2009. (XII. 30.) EüM rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

33/2010. (V. 13.) EüM-FVM együttes rendelet

az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendelet

a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelet

az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

2/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

42/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

15/2015. (IV. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

5/2016. (II. 29.) EMMI rendelet

az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

30/2016. (X. 3.) EMMI rendelet

az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet

a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

11/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

a lakossági gyógyszerellátás során képződött gyógyszerhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatónál képződő hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet

a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős költségteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet

a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

30/2021. (VII. 6.) EMMI rendelet

a Szabványos Vényminták Gyűjteménye VIII. kiadásának alkalmazásáról

Módosítja:

28/2023. (VIII. 10.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról

Módosítja:

1372/2023. (VIII. 10.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/116. (VIII. 10.)

 

2023. VIII. 9.

Jogszabály:

4/2022. (VI. 11.) MK utasítás

a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

14/2023. (VIII. 9.) MK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

1/2020. (I. 31.) KKM KÁT utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról

Módosítja:

2/2023. (VIII. 9.) KKM KÁT ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

Jogszabály:

2/2020. (I. 31.) LÜ utasítás

az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről

Módosítja:

11/2023. (VIII. 9.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/41. (VIII. 9.)

Hatályos:

2023. 08. 10.

 

2023. VIII. 8.

Jogszabály:

31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet

a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról

Módosítja:

45/2023. (VIII. 8.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/115. (VIII. 8.)

Hatályos:

2023. 08. 16.

 

2023. VIII. 7.

Jogszabály:

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Módosítja:

371/2023. (VIII. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

372/2023. (VIII. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

373/2023. (VIII. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről

Módosítja:

374/2023. (VIII. 7.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

23/2017. (VIII. 7.) MvM rendelet

az anyakönyvi szakvizsgáról

Módosítja:

4/2023. (VIII. 7.) MvM r.

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

1236/2023. (VI. 16.) Korm. határozat

Budapest XIV. kerületi ingatlanok állami tulajdonba vétele érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1366/2023. (VIII. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1367/2023. (VIII. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1369/2023. (VIII. 7.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/114. (VIII. 7.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

2023. VIII. 3.

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

364/2023. (VIII. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről

Módosítja:

365/2023. (VIII. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet

a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

Módosítja:

366/2023. (VIII. 3.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet

a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet

a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet

a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

14/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet

a szociális ágazati képzésekről és vizsgakövetelményekről

Módosítja:

27/2023. (VIII. 3.) BM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Módosítja:

12/2023. (VIII. 3.) ÉKM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet

a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Módosítja:

6/2023. (VIII. 3.) KIM r.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

2009. évi XLVII. törvény

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

Módosítja:

17/2023. (VIII. 3.) AB h.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1358/2023. (VIII. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1359/2023. (VIII. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

Módosítja:

1360/2023. (VIII. 3.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/113. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

9/2020. (XII. 23.) AM utasítás

a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Módosítja:

2/2023. (VIII. 3.) AM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/40. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás

az ügyészség szervezetéről és működéséről

Módosítja:

9/2023. (VIII. 3.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/40. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

1/2021. (I. 21.) LÜ utasítás

az Adatkezelési Szabályzatról

Módosítja:

9/2023. (VIII. 3.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/40. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás

az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekről

Módosítja:

10/2023. (VIII. 3.) LÜ ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/40. (VIII. 3.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

2023. VII. 31.

Jogszabály:

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

Módosítja:

358/2023. (VII. 31.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezéséről és hatósági felügyeletéről

Módosítja:

16/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

9/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

17/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 08., 2023. 08. 31.

 

Jogszabály:

12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól

Módosítja:

17/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

5/2022. (I. 24.) SZTFH rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

Módosítja:

18/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

16/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet

a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

Módosítja:

18/2023. (VII. 31.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 08.

 

Jogszabály:

12/2023. (V. 19.) MK rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet végrehajtásáról

Módosítja:

18/2023. (VII. 31.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet

a közjegyzői díjszabásról

Módosítja:

12/2023. (VII. 31.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01., 2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

29/2019. (XII. 20.) IM rendelet

a közjegyzői ügyvitel szabályairól

Módosítja:

12/2023. (VII. 31.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

1109/2023. (III. 30.) Korm. határozat

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége programjának és a 2023. július 1-jétől 2024. december 31-ig tartó spanyol-belga-magyar trió elnöksége 18 hónapos programjának elkészítésével kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

1339/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

 

Jogszabály:

1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat

a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

Módosítja:

1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat

az Emberi Jogi Munkacsoportról

Módosítja:

1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1375/2013. (VI. 27.) Korm. határozat

a Nemzeti Környezetvédelmi Program Tárcaközi Bizottságról

Módosítja:

1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1351/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

az EU-elnökség Kormánybizottság létrehozásáról

Módosítja:

1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1352/2022. (VII. 21.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről

Módosítja:

1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1553/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnöksége operatív feladatainak előkészítéséért és lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Módosítja:

1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1648/2022. (XII. 22.) Korm. határozat

a Deregulációs Kerekasztalról

Módosítja:

1340/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1346/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1348/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1733/2020. (X. 30.) Korm. határozat

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósítandó "Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) - Hegyeshalom vonalon" tárgyú CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról

Módosítja:

1350/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

 

Jogszabály:

1256/2023. (VI. 28.) Korm. határozat

a makói ipari park infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1351/2023. (VII. 31.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/112. (VII. 31.)

 

Jogszabály:

28/2015. (VI. 22.) HM utasítás

a szolgálati beosztások rendszeresítésével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

36/2023. (VII. 31.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

32/2022. (VIII. 11.) HM utasítás

a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Magyar Honvédség harcképessége, reagálóképessége, vezetési rendjének egyszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentésével összefüggő egyes feladatokról

Módosítja:

36/2023. (VII. 31.) HM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

13/2022. (V. 31.) BVOP utasítás

a Járműkövető Rendszer működtetéséről

Módosítja:

36/2023. (VII. 31.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás

a Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról

Módosítja:

37/2023. (VII. 31.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

23/2020. (VI. 19.) BVOP utasítás

a fogvatartottak gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz ellátásának rendjéről

Módosítja:

37/2023. (VII. 31.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

30/2023. (IV. 28.) BVOP utasítás

a fogvatartotti letétek kezeléséről és egyes pénzügyi rendelkezések végrehajtásáról

Módosítja:

37/2023. (VII. 31.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

10/2021. (VIII. 13.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal integrált kockázatkezelési eljárásrendjéről és a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről

Módosítja:

9/2023. (VII. 31.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/38. (VII. 31.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

2023. VII. 27.

Jogszabály:

563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszak végrehajtási rendjéről

Módosítja:

346/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

346/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet

az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

347/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28., 2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

162/2023. (V. 5.) Korm. rendelet

a háborús élelmiszerár-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosítja:

347/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

279/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

az élelmiszerár-stop kivezetésével kapcsolatos intézkedésekről

Módosítja:

347/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet

az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Módosítja:

347/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet

egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról

Módosítja:

348/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

331/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási, köznevelési és innovációs tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

349/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja:

350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 27.

 

Jogszabály:

350/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központról

Módosítja:

350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 27.

 

Jogszabály:

418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól

Módosítja:

350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 27.

 

Jogszabály:

420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

Módosítja:

350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 27.

 

Jogszabály:

421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

350/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 27.

 

Jogszabály:

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet

a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet

az egységes elektronikus közműnyilvántartásról

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet

az árva mű felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Módosítja:

351/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

352/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

352/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

az állami vagyonnal való gazdálkodásról

Módosítja:

354/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

222/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet

az államtudományi képzési területen szerezhető képesítések jegyzékéről és a képzések képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja:

355/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

356/2023. (VII. 27.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

20/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Módosítja:

14/2023. (VII. 27.) SZTFH r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2023. (IV. 27.) MK rendelet

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról

Módosítja:

17/2023. (VII. 27.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet

a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól

Módosítja:

44/2023. (VII. 27.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 11.

 

Jogszabály:

8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet

a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja:

5/2023. (VII. 27.) KIM r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 04., 2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Módosítja:

5/2023. (VII. 27.) KIM r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet

a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről

Módosítja:

5/2023. (VII. 27.) KIM r.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról

Módosítja:

1328/2023. (VII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

 

Jogszabály:

1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1330/2023. (VII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1334/2023. (VII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

Hatályos:

2023. 07. 28.

 

Jogszabály:

1177/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Debrecen város víziközműinfrastruktúra-fejlesztéseinek előkészítéséről és megvalósításáról

Módosítja:

1335/2023. (VII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

 

Jogszabály:

1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat

a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont "Campus" kialakításáról

Módosítja:

1337/2023. (VII. 27.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/111. (VII. 27.)

 

2023. VII. 25.

Jogszabály:

67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.᧠(4) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól.

 

Jogszabály:

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja:

338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.᧠(4) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól.

 

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.᧠(4) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól.

 

Jogszabály:

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

Módosítja:

338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 08. 01., a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.᧠(4) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól.

 

Jogszabály:

257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

Módosítja:

338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Módosítja:

338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.᧠(4) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól.

 

Jogszabály:

314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

338/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásának a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57.᧠(4) bekezdése szerinti bejegyzését követő naptól.

 

Jogszabály:

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egységes működési kézikönyvről

Módosítja:

339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja:

339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról

Módosítja:

339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról

Módosítja:

339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Módosítja:

339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

512/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet

a 2021-2027 programozási időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról

Módosítja:

339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről

Módosítja:

339/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról

Módosítja:

340/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet

a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

341/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 08. 09.

 

Jogszabály:

58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet

a Debrecen megyei jogú város külterületén, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben ipari telephely kialakításával és a területen megvalósuló munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Módosítja:

342/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet

az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Módosítja:

343/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Módosítja:

344/2023. (VII. 25.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

11/2023. (III. 31.) MNB rendelet

a kötelező jegybanki tartalék után fizetendő kamat mértékéről

Módosítja:

33/2023. (VII. 25.) MNB r.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 07. 26.

 

Jogszabály:

1166/2023. (IV. 28.) Korm. határozat

a Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanácsról

Módosítja:

1317/2023. (VII. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

Hatályos:

2023. 08. 02.

 

Jogszabály:

1637/2020. (X. 5.) Korm. határozat

a Budapest XVIII. kerület Gulner Gyula Általános Iskola tanterem építéséről

Módosítja:

1318/2023. (VII. 25.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/110. (VII. 25.)

 

2023. VII. 24.

Jogszabály:

209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet

az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

336/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/109. (VII. 24.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről

Módosítja:

337/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/109. (VII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet

az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

337/2023. (VII. 24.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/109. (VII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Módosítja:

16/2023. (VII. 24.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/109. (VII. 24.)

Hatályos:

2023. 07. 25.

 

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

16/2023. (VII. 24.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/109. (VII. 24.)

Hatályos:

2023. 07. 25.

 

Jogszabály:

21/2020. (XII. 30.) PM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, a képesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról

Módosítja:

4/2023. (VII. 24.) PM r.

Megjelent:

MK 2023/109. (VII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1525/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat

a Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi Munkacsoport létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról

Módosítja:

1311/2023. (VII. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/109. (VII. 24.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1440/2020. (VII. 23.) Korm. határozat

az Iváncsa község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

Módosítja:

1313/2023. (VII. 24.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/109. (VII. 24.)

 

Jogszabály:

12/2022. (XII. 23.) PM utasítás

a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

8/2023. (VII. 24.) PM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/37. (VII. 24.)

Hatályos:

2023. 07. 25.

 

Jogszabály:

2/2020. (VII. 14.) GVH utasítás

a Gazdasági Versenyhivatal szervezeti és működési szabályzatáról

Módosítja:

8/2023. (VII. 24.) GVH ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/37. (VII. 24.)

Hatályos:

2023. 07. 27.

 

2023. VII. 20.

Jogszabály:

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet

a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás rendjéről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet

a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet

a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet

a 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

338/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kormányzati célú hálózatokról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet

a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet

a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet

a kozmetikai termékekről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet

a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

28/2015. (II. 25.) Korm. rendelet

az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet

a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

az egészségbiztosítási szervekről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

449/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos importtevékenység végzésének engedélyezéséről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

451/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának, valamint a támogatás megváltoztatásának szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

505/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a helyes laboratóriumi gyakorlat ellenőrzéséről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet

a közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet

a központi egészséginformatikai szolgáltatásokról

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

Módosítja:

334/2023. (VII. 20.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról

Módosítja:

15/2023. (VII. 20.) MK r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 04.

 

Jogszabály:

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

Módosítja:

37/2023. (VII. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 21.

 

Jogszabály:

4/2014. (I. 27.) VM rendelet

a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról

Módosítja:

38/2023. (VII. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 21.

 

Jogszabály:

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet

a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

39/2023. (VII. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 21.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

40/2023. (VII. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 21.

 

Jogszabály:

59/2016. (IX. 14.) FM rendelet

a közösségi agrármarketing támogatások felhasználásának részletes feltételeiről

Módosítja:

41/2023. (VII. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 21.

 

Jogszabály:

39/2018. (XII. 13.) AM rendelet

a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

42/2023. (VII. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 21.

 

Jogszabály:

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről

Módosítja:

43/2023. (VII. 20.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 21.

 

Jogszabály:

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályairól

Módosítja:

10/2023. (VII. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 09. 15.

 

Jogszabály:

29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről

Módosítja:

10/2023. (VII. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 23.

 

Jogszabály:

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet

a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról

Módosítja:

10/2023. (VII. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 23.

 

Jogszabály:

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet

az áldozatsegítő támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról

Módosítja:

10/2023. (VII. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 07. 23.

 

Jogszabály:

21/2006. (V. 18.) IM rendelet

a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja:

11/2023. (VII. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 20., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2006. (V. 18.) IM rendelet

az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

Módosítja:

11/2023. (VII. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet

a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

Módosítja:

11/2023. (VII. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 20.

 

Jogszabály:

47/2007. (X. 20.) IRM rendelet

az ingyenes céginformációról

Módosítja:

11/2023. (VII. 20.) IM r.

Megjelent:

MK 2023/108. (VII. 20.)

Hatályos:

2023. 08. 20.

 

2023. VII. 19.

Jogszabály:

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet

a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

Módosítja:

330/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20., 2023. 08. 03.

 

Jogszabály:

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

339/2022. (IX. 7.) Korm. rendelet

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

617/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet

egyes felsőoktatási tárgyú és kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

161/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet

a tudományos és innovációs, a technológiai, az ipari és a logisztikai parkokról

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

246/2023. (VI. 22.) Korm. rendelet

az innovációs és tudományos eredmények gazdasági hasznosításának elősegítése érdekében szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

331/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról

Módosítja:

332/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet

a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről

Módosítja:

332/2023. (VII. 19.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet

a növényfajták állami elismeréséről

Módosítja:

36/2023. (VII. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról

Módosítja:

36/2023. (VII. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról

Módosítja:

36/2023. (VII. 19.) AM r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

4/2019. (VI. 14.) KKM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

Módosítja:

4/2023. (VII. 19.) KKM r.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat

a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1294/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1298/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1302/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

 

Jogszabály:

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1302/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

 

Jogszabály:

1464/2018. (IX. 25.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

Módosítja:

1302/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

 

Jogszabály:

1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat

Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020-2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról

Módosítja:

1303/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

 

Jogszabály:

1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról

Módosítja:

1304/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

 

Jogszabály:

1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat

a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

Módosítja:

1304/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

 

Jogszabály:

1025/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a debreceni Déli Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése előkészítéséhez és egyes elemek ütemezett megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1305/2023. (VII. 19.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/107. (VII. 19.)

 

Jogszabály:

2/2022. (XII. 28.) ÉKM utasítás

az Építési és Közlekedési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosítja:

11/2023. (VII. 19.) ÉKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/36. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

2/2023. (II. 28.) ÉKM utasítás

miniszteri biztos kinevezéséről

Módosítja:

12/2023. (VII. 19.) ÉKM ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/36. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

24/2021. (V. 6.) BVOP utasítás

a fogvatartottak nyilvántartására és egyes ügyeinek intézésére vonatkozó eljárásról

Módosítja:

35/2023. (VII. 19.) BVOP ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/36. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 27.

 

Jogszabály:

43/2018. (VIII. 7.) ORFK utasítás

az Öltözködési Szabályzatról

Módosítja:

19/2023. (VII. 19.) ORFK ut.

Megjelent:

Hivatalos Értesítő 2023/36. (VII. 19.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

2023. VII. 17.

Jogszabály:

86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet

a biztonsági okmányok védelmének rendjéről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

103/2009. (V. 11.) Korm. rendelet

a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló Megállapodásban előírt bejelentési és tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet

a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

Módosítja:

314/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

316/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról

Módosítja:

317/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

206/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

Módosítja:

317/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

Módosítja:

322/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 10. 01.

 

Jogszabály:

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Módosítja:

323/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet

a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

Módosítja:

324/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 20.

 

Jogszabály:

619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről

Módosítja:

325/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

Módosítja:

326/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

22/2023. (I. 31.) Korm. rendelet

a villamosenergetikai beruházások előkészítésével és megvalósításával összefüggő szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

Módosítja:

327/2023. (VII. 17.) Korm. r.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról

Módosítja:

1283/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

 

Jogszabály:

1184/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1284/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

1556/2022. (XI. 21.) Korm. határozat

a Belső Biztonsági Alap Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1285/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat

az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

Módosítja:

1286/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

Hatályos:

2023. 07. 18.

 

Jogszabály:

1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról

Módosítja:

1289/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

 

Jogszabály:

1251/2022. (V. 4.) Korm. határozat

a Nyíregyházi Ipari Park villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

Módosítja:

1289/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

 

Jogszabály:

1910/2020. (XII. 15.) Korm. határozat

a pilisvörösvári tanuszoda építéséről

Módosítja:

1290/2023. (VII. 17.) Korm. h.

Megjelent:

MK 2023/106. (VII. 17.)

 

2023. VII. 14.

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2023. évi LVIII. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 09. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 09. 12., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 14.

 

Jogszabály:

2005. évi CXX. törvény

az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi LIX. törvény

az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

2008. évi LXVII. törvény

a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

2010. évi LXXV. törvény

az egyszerűsített foglalkoztatásról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

2014. évi LXXVI. törvény

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 14.

 

Jogszabály:

2022. évi XIII. törvény

a kisadózó vállalkozók tételes adójáról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

2003. évi CX. törvény

a regisztrációs adóról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 14.

 

Jogszabály:

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 28., 2024. 01. 01., 2024. 01. 02.

 

Jogszabály:

2016. évi LXVIII. törvény

a jövedéki adóról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2023. 10. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CIII. törvény

a népegészségügyi termékadóról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1991. évi LXXXII. törvény

a gépjárműadóról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXVI. törvény

a pénzügyi tranzakciós illetékről

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 08. 01.

 

Jogszabály:

2018. évi LII. törvény

a szociális hozzájárulási adóról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2019. évi CXXII. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 09. 01., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CL. törvény

az adózás rendjéről

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 08. 14., 2023. 09. 12., 2023. 10. 12., 2023. 11. 01., 2024. 01. 01., 2024. 02. 01., 2024. 07. 01.

 

Jogszabály:

2017. évi CLI. törvény

az adóigazgatási rendtartásról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 10. 12.

 

Jogszabály:

2017. évi CLIII. törvény

az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 08. 14.

 

Jogszabály:

2017. évi CLII. törvény

az uniós vámjog végrehajtásáról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2023. 07. 29.

 

Jogszabály:

2010. évi CXXII. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15.

 

Jogszabály:

2020. évi CXXX. törvény

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15.

 

Jogszabály:

2000. évi C. törvény

a számvitelről

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2024. 01. 01.

 

Jogszabály:

2007. évi LXXV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)

Hatályos:

2023. 07. 15., 2025. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CXL. törvény

a fémkereskedelemről

Módosítja:

2023. évi LIX. tv.

Megjelent:

MK 2023/105. (VII. 14.)<