A jogszabály mai napon ( 2020.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1875. évi XXXVII. törvény

kereskedelmi törvény * 

Átalános határozatok

1-2. § * 

ELSŐ RÉSZ * 

3-257. § * 

MÁSODIK RÉSZ

Kereskedelmi ügyletek

ELSŐ CZIM

Kereskedelmi ügyletek általában

258-290. § * 

291. § Kereskedelmi utalványoknak tekintetnek:

1. a rendeletre szóló, és

2. a kereskedők által kibocsátott vagy elfogadott irásbeli utalványok.

Az ily utalványok tárgyai pénzen kivül, értékpapirok és más helyettesithető dolgok is lehetnek, s azok érvényességéhez sem a kötelezettség jogczimének felemlitése, sem az érték elismerése nem szükséges.

292. § Az utalványozott a reá intézett utalvány elfogadása által az utalványos, illetőleg ennek jogutóda iránt arra kötelezi magát, hogy az utalványban foglalt meghagyást teljesitendi.

Érvényes elfogadásnak tekintetik, ha az utalványozott nevét, vagy czégét az utalvány előlapjára vezeti.

293. § Az utalvány sem az utalványozó, sem az utalványos, sem végre az utalványozott halálával meg nem szünik, feltéve, hogy ennek ellenkezője magán az utalványon ki nem köttetett.

294. § A pénzfizetés, vagy helyettesithető dolgok, vagy értékpapirok szállitása iránt visszteher kikötése nélkül kiállitott utalványok és kötelezőjegyek, ha rendeletre szólnak, hátirattal is átruházhatók. A hátirat akkor is érvényes, ha a forgató pusztán nevét vagy czégét vezeti az okirat hátlapjára (üres hátirat).

295. § Hasonló módon ruházható át a tengeri hajósok elismervényei, a fuvarozók rakjegyei, továbbá a hajókölcsönlevelek és a biztositási kötvények, a mennyiben rendeletre lettek kiállitva.

296. § A megelőző két §-ban érintett okmányok átruházásával az azokon alapuló jogok a forgatmányosra mennek át.

Az adós egyedül a nyugtatványozott papir kiadása mellett tartozik kötelezettségét teljesiteni.

Az adós csak oly kifogásokkal élhet, melyek magán az okiraton, vagy a közte s az okirat birtokosa közt fenforgó viszonyon alapulnak.

297. § A hátirat utján átruházható papiroknál a forgatmányos birtokosi minőségét a hátiratok összefüggő és egész ő hozzá lenyuló lánczolata által köteles igazolni.

A kitörült hátiratok a birtokosi minőség megbirálásánál mint nem létezők tekintetnek.

A fizető a hátiratok valódiságát vizsgálni nem tartozik.

298. § A váltótörvénynek a fizetés végetti bemutatásra, a fizetésre, az óvásra, az előzők értesitésére, a fizetési visszkeresetre, az elévülésre s a megsemmisitésre vonatkozó határozatai a kereskedelmi utalványokra is alkalmazást nyernek.

299-335. § * 

MÁSODIK CZIM

Vétel

336-367. § * 

HARMADIK CZIM

Bizományi ügylet

368-383. § * 

NEGYEDIK CZIM

Szállitmányozási ügylet

384-392. § * 

ÖTÖDIK CZIM

Fuvarozási ügylet

393-433. § * 

HATODIK CZIM

Közraktári ügylet

434-452. § * 

HETEDIK CZIM

Biztositási ügylet

453-462. § * 

463-514. § * 

NYOLCZADIK CZIM

Kiadói ügylet

515-520. § * 

521-523. § * 

524. § * 

525-527. § * 

528-531. § * 

532. § * 

533. § * 

KILENCZEDIK CZIM

Alkuszi ügylet

534-548. § * 

Átmeneti és vegyes intézkedések

549-566. § * 


  Vissza az oldal tetejére