A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15690/1947. (1948. I. 3.) Korm. rendelet

a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában Budapesten, 1946. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről szóló 1946. évi XV. törvénycikk alapján alakított Vegyesbizottság által hozott határozatok (véghatározatok) közzététele tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya az 1946. évi XV. tc. 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) *  A lakosságcsere tárgyában Budapesten, az 1947. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény X. cikke alapján működő Vegyesbizottság által az Egyezmény alapján hozott határozatokat (véghatározatokat) az áttelepítési kormánybiztos a Magyar Közlönyben a határozat (véghatározat) meghozatalát követő tizenöt nap alatt közzéteszi. A határozat (véghatározat) - amennyiben eltérő rendelkezést nem tartalmaz - a közzététel napján lép hatályba. A közzétett határozatnak (véghatározatnak) a miniszteri rendelettel azonos kötelező ereje van.

Ha a Vegyesbizottság által az egyezmény alapján hozott határozat (véghatározat) a jogszabályalkotás körét is érintő olyan kérdésre vonatkozik, amelynek szabályozása egyébként a törvényhozásnak vagy a Magyar Köztársaság Kormányának hatáskörébe tartoznék, a határozatot (véghatározatot) a meghozatalát követő tizenöt nap alatt a Magyar Közlönyben a Magyar Köztársaság Kormánya teszi közzé. A határozat (véghatározat) - amennyiben eltérő rendelkezést nem tartalmaz - a Kormány által történt közzététel napján lép hatályba.

(2) A jelen rendelet hatálybalépése előtt meghozott és az áttelepítési kormánybiztos által a Magyar Közlönyben már közzétett határozatok (véghatározatok) közzétételük napjától számított hatállyal bírnak kötelező erővel.

(3) Amennyiben a határozat (véghatározat) végrehajtása nem tartozik a Vegyesbizottság vagy az áttelepítési kormánybiztos hatáskörébe, annak végrehajtásáról az (1) bekezdésnek megfelelő közzététel után - az áttelepítési kormánybiztos előterjesztésére - az illetékes miniszter gondoskodik.

2. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére