A jogszabály mai napon ( 2020.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12130/1948. (XII. 8.) Korm. rendelet

az Egyesült Államok részéről érvényben tartott kétoldalú nemzetközi egyezmények újbóli alkalmazásáról

A Magyar Kormány a Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződést becikkelyező 1947. évi XVIII. tv. 4. §-ában nyert felhatalmazás alapján közhírré teszi a következőket:

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti követe kormánya megbízásából 1948. évi március hó 9. napján kelt jegyzékével hivatalosan közölte a Magyar Kormánnyal, hogy a párizsi békeszerződés 10. Cikkében biztosított jogánál fogva Magyarországgal szemben érvényben kívánják tartani:

1. a büntető igazságszolgáltatás alól magukat szökés által elvont bűntettesek kiadatása iránt Washingtonban 1856. évi július hó 3. napján kelt szerződést;

2. a szerzői jogok kölcsönös védelme végett Budapesten, 1912. évi január hó 30-án kelt egyezményt;

3. a Budapesten, 1921. évi augusztus hó 29. napján kelt békeszerződést;

4. a postautalvány-forgalom felvétele tárgyában Washingtonban, 1922. évi április hó 3-án és Budapesten, 1922. évi május hó 6-án kelt egyezményt;

5. az 1923. évi december hó 15-én felvett 1.685.835 dollár 61 cent kölcsön rendezése tárgyában Washingtonban, 1924. évi április hó 25. napján kelt Megállapodást;

6. a Washingtonban, 1925. évi június hó 24. napján kelt barátsági, kereskedelmi és konzuli szerződést;

7. a Washingtonban, 1929. évi január hó 26. napján kelt választott bírósági szerződést;

8. a Budapesten, 1928. évi július hó 3-án és Washingtonban, 1928. évi augusztus hó 16-án kelt postacsomag-szerződést;

9. a Washingtonban, 1929. évi január hó 26. napján kelt békéltető eljárási szerződést;

10. az utánvételi szolgálat tárgyában Budapesten, 1930. évi december hó 15. napján és Washingtonban, 1931. évi január hó 15. napján kelt egyezményt;

11. az 5. alatti Megállapodás módosítása tárgyában 1932. évi május hó 27. napján kelt Megállapodást;

12. az útlevél-láttamozási díjak (vízumdíjak) alóli mentesség tárgyában 1936. évi április hó 6. és 21. napjain létesült viszonossági Megállapodást, valamint a Megállapodás hatályának meghosszabbítása tárgyában 1936. évi október hó 9. és 31. napjain, 1937. évi március hó 22. és 23. napjain, 1937. évi augusztus hó 18., szeptember hó 21. és 23. napjain eszközölt jegyzékváltásokkal létesült Megállapodásokat.

Az 1. pont alatt említett szerződésnek, amelyet az alkotmányosság helyreállítása előtt 1856. július hó 3-án írtak alá, Magyarország részéről való érvényben tartására az 1871. évi XLIII. tv. közzétételére pedig a 9.581/1872. I. M. igazságügyminiszteri rendelet vonatkozik (Rendeletek Tára 1872. évf., 112. oldal). Ennek a szerződésnek a végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezéseket tartalmaznak a 2.359/1867. I. M. (Rendeletek Tára 1867. évf., 88. oldal) és a 20.950/1889. I. M. (Rendeletek Tára 1889. évf., 1709. oldal) rendeletek is.

A 2. pont alatt említett egyezmény becikkelyezésére az 1912. évi LXI. tv. , a 3. pont alatt említett békeszerződés becikkelyezésére pedig az 1921. évi XVIII. tv. vonatkozik.

A két állam postaigazgatóságai között létrejött megállapodások közül a 4. pont alatt említett egyezmény szövege annak idején nem tétetett közzé. Azonban ennek az egyezménynek az alapján adatott ki a kereskedelemügyi miniszternek 1922. évi június hó 12. napján II. ad. 12.712. szám alatt kelt rendelete a postautalvány-forgalomnak az Észak-Amerikai Egyesült Államokkal felvétele tárgyában (Posta és Távírda Rendeletek Tára 1923. évf., 168. oldal).

A 8. alatt említett szerződés közzétételére a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek 1928. évi november hó 5-én 44.028. sz. alatt kelt rendelete (Rendeletek Tára a Posta részére 1929. évf., 147. oldal),

a 10. alatt említett egyezmény közzétételére pedig a kereskedelemügyi miniszternek 1931. évi január hó 28. napján 71.916/4. sz. alatt kelt rendelete vonatkozik (Rendeletek Tára a Posta részére 1931. évf., 36. oldal).

Az 5. és 11. pontok alatt említett pénzügyi megállapodások nem tétettek közzé.

A 6. pont alatt említett szerződést az 1926. évi XXI. tv. , a 7. és 9. pont alatt említett szerződéseket az 1929. évi XLIII. tv. iktatta Magyarország törvényei közé.

Mindezek a most említett egyezmények és egyéb megállapodások a hozzájuk tartozó kiegészítő okmányokkal együtt a párizsi békeszerződés 10. Cikke értelmében a szóban forgó hivatalos közléssel 1948. évi március hó 9. napjától kezdve a két állam között változatlan alakban érvényben levőnek tekintendők és újból alkalmazandók.

Az útlevél-láttamozási kényszer felfüggesztése tárgyában 1936. évi április 21-én kelt viszonossági megállapodás nem alkalmazandó újból, mivel az a hadiállapot beálltakor már nem volt hatályban, tekintettel arra, hogy az útlevél-láttamozási kényszer az Egyesült Államokkal szemben 1939. szeptember 15-i hatállyal visszaállíttatott.


  Vissza az oldal tetejére