A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/1958. (II. 18.) KkM rendelet

az áruminták és propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben, 1952. évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 59. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 59. törvényerejű rendeletével kihirdetett, az áruminták és propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben 1952. évi november hó 7-én kelt Nemzetközi Egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőképpen rendelkezem:

1. § A jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni mindazon áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok behozatalára, amelyek az Egyezményben részt vevő, vagy ahhoz később csatlakozó országokból származnak.

2. § Vám- és közadómentesen kell kezelni a jelentéktelen értékű árumintákat, ha azok csupán azt a célt szolgálják, hogy a behozatal érdekében fokozzák megrendeléseiket azokban az árucikkekben, amelyekre az adott áruminták vonatkoznak.

3. § A vámköteles áruminták - akár kereskedelmi utazó közvetítésével, akár e nélkül hozzák be azokat az ország területre - a vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. törvényerejű rendelet, valamint az 1955. évi 7. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 1/1956. (III. 17.) KkM rendelet 16. §-ában és az ehhez tartozó rendelkezésekben foglaltak szerint és feltételek mellett behozatali előjegyzésben vámkezelhetők.

4. § Vámmentesen kell vámkezelni az Egyezmény IV. Cikkében meghatározott mennyiséget meg nem haladó propagandaanyagokat, mint: katalógusok, árjegyzékek és kereskedelmi tájékoztatók, amelyek:

a) értékesítésre, vagy bérbeadásra ajánlott árukra, vagy

b) felajánlott szállítási vagy kereskedelmi biztosítási szolgáltatásokra vonatkoznak.

5. § A kereskedelmi és propagandaanyagot tartalmazó, 16 mm-nél szélesebb pozitív filmek a jelen rendelet 3. §-ában ismertetett feltételek mellett a behozatali előjegyzésben vámkezelhetők.

6. § A népgazdasági és más érdekek védelmére elrendelt, az Egyezmény VI. Cikkének 3. pontjával összhangban álló törvényes korlátozásokat és tilalmakat az Egyezmény végrehajtása során is alkalmazni kell.

7. § Az 1957. évi 59. törvényerejű rendelettel kihirdetett Nemzetközi Egyezmény Magyarország tekintetében 1957. évi július hó 3-án lépett hatályba.


  Vissza az oldal tetejére