A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/1976. (VIII. 19.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködésről szóló, Kairóban 1975. május 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás 1976. június 11-én megtörtént.)

1. § A Minisztertanács az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormányával az idegenforgalmi együttműködés tárgyában Kairóban, 1975. május 1-jén kötött egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény eredeti magyar szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya a két ország közötti baráti kapcsolatok további elmélyítésének érdekében, valamint abból a célból, hogy a két ország és idegenforgalmi szerveik között a kapcsolatokat továbbfejlesszék és ennek megfelelően együttműködésüket a turizmus területén kiszélesítsék, elhatározták, hogy megkötik ezt az egyezményt és ebből a célból kinevezték megbízottaikat, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy az országaik közötti turistacserét fejlesszék és bővítsék.

2. Cikk

A Szerződő Felek megfelelő mértékben elősegítik, hogy a két ország idegenforgalmi vállalatai az idegenforgalom fejlesztése érdekében együttműködjenek. Elősegítik egymás üdülő- és kirándulóhelyeinek, történelmi nevezetességeinek, vásárainak, kulturális és sportrendezvényeinek csoportos és egyéni turisták által történő meglátogatását.

3. Cikk

A Szerződő Felek különös figyelmet szentelnek az idegenforgalmi tájékoztató és propagandamunkára abból a célból, hogy közös érdekű idegenforgalmi programokat valósítsanak meg.

4. Cikk

A Szerződő Felek illetékes szerveiken keresztül intézkedéseket tesznek:

a) az idegenforgalmi szerveik közötti tudományos tapasztalatcserére, különös tekintettel a tervezésre és a szakemberképzésre;

b) idegenforgalmi kisfilmek és kiállítási anyagok cseréjére;

c) a két ország állampolgárai tájékoztatására országaik idegenforgalmi értékeiről, valamint az utazási lehetőségekről;

d) abban a vonatkozásban, hogy a két ország valamelyikének területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat ösztönözzék a másik országba való utazásra;

e) arra vonatkozóan, hogy a két ország utazási vállalatai szervezzenek olyan közös túrákat, amelyek egyéb országok mellett a Magyar Népköztársaságot, illetve az Egyiptomi Arab Köztársaságot is érintik.

5. Cikk

A Szerződő Felek elősegítik és támogatják a két ország idegenforgalmi vállalatai és intézményei közös propagandaakciók rendezésében való együttműködését.

A Szerződő Felek illetékes szerveiket felhatalmazzák arra, hogy ebből a célból kétoldalú szerződéseket kössenek.

6. Cikk

A Szerződő Felek idegenforgalmi szakemberek cseréjére vonatkozó programot dolgoznak ki.

Szakmai segítséget nyújtanak a két ország idegenforgalmi szervezetei szakembereinek látogatásához és szakmai gyakorlatához.

Az e cikkben foglaltakra a Szerződő Feleknek a szakemberek cseréjére vonatkozó jogszabályai irányadók.

7. Cikk

Az Egyezmény előírásainak alkalmazása és céljainak megvalósítása érdekében a Szerződő Felek országos idegenforgalmi szervei felváltva a két országban, évente munkatervet dolgoznak ki.

8. Cikk

Az idegenforgalomból származó fizetések elszámolása a Szerződő Felek között mindenkor érvényben levő fizetési megállapodások szerint történik.

9. Cikk

1. Az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a két ország alkotmányos előírásai szerinti jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzéket kicserélik.

2. Ez az Egyezmény 3 évre szól és érvénye azonos időtartamra meghosszabbodik, hacsak azt a Szerződő Felek valamelyike a 3 év lejárta előtt 6 hónappal írásban fel nem mondja.

3. Ez az egyezmény három eredeti példányban került aláírásra magyar, arab és angol nyelven, valamennyi szöveg egyaránt hiteles, eltérés esetén az angol szöveg tekinthető irányadónak.

Készült Kairóban, 1975. május hó 1. napján.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. június 11. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a turizmusért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére