A jogszabály mai napon ( 2020.05.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/1977. (III. 21.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről szóló, New Delhiben, 1976. évi október hó 23. napján aláírt jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett angol nyelvű jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű fordítása a következő:

„Jegyzőkönyv
a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között a középiskolákban, felsőoktatási intézményekben, egyetemeken, oktatási és tudományos szervezetekben kibocsátott bizonyítványok, oklevelek és a tudományos fokozatok egyenértékűségéről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya,

törekedve a Magyar Népköztársaság és az Indiai Köztársaság népei közötti baráti kapcsolatok további erősítésére és az együttműködés további fejlesztésére az oktatási, szociális és kulturális területeken,

megállapítva, hogy az 1962. március 30-án a két ország között aláírt Kulturális Egyezmény eredményesen hozzájárult ezekhez a kapcsolatokhoz,

elhatározták az alábbi Jegyzőkönyv aláírását az említett Egyezmény 4. Cikke értelmében:

1. Cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen egyenértékűnek ismerik el a Magyar Népköztársaság és az Indiai Köztársaság azonos típusú középiskoláiban, felsőoktatási intézményeiben, egyetemein, oktatási és tudományos szervezeteiben kibocsátott bizonyítványokat, okleveleket és a tudományos fokozatokat a humán és társadalomtudományok, a természettudományok, a mérnöki és műszaki tudományok, a mezőgazdaság és állatorvos-tudományok terén.

2. Cikk

A Magyar Népköztársaságban kibocsátott, a 12 éves iskolai képzés után gimnáziumokban és szakközépiskolákban a záróvizsgát igazoló bizonyítvány egyenértékű az Indiai Köztársaságban kibocsátott felső középiskolai, egyetemi előkészítő végbizonyítvánnyal és viszont.

3. Cikk

a) A Magyar Népköztársaságban a Tudományos Minősítő Bizottság által kibocsátott „tudományok kandidátusa” tudományos fokozatot a Felek egyenértékűnek ismerik el az Indiai Köztársaság felsőoktatási intézményei és egyetemei által a megfelelő tudományterületeken kibocsátott Ph. D. tudományos fokozattal és viszont.

b) A Magyar Népköztársaságban a megfelelő tudományterületeken a Tudományos Minősítő Bizottság által kibocsátott „tudományok doktora” tudományos fokozatot a Felek egyenértékűnek ismerik el az Indiai Köztársaság felsőoktatási intézményei és egyetemei által kibocsátott „az irodalomtudomány (irodalom) doktora”, „a jogtudomány doktora” tudományos fokozattal a megfelelő szakterületeken és viszont.

4. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Jegyzőkönyv szellemében törekednek arra, hogy az egyes szakterületeken kölcsönösen további részletes tájékoztatást bocsássanak egymás rendelkezésére. E cserék alapján a Felek a későbbiekben diplomáciai úton közelebbről meghatározzák az egyes szakterületeken kibocsátott oklevelek és tudományos fokozatok egyenértékűségét.

5. Cikk

A Szerződő Felek a jelen Jegyzőkönyv végrehajtásával kapcsolatos minden kérdést kölcsönösen tisztáznak.

6. Cikk

A Jegyzőkönyv az aláírás napján lép hatályba és öt évig marad érvényben.

Ezt követően mindaddig hatályban marad, amíg a Szerződő Felek egyike hat hónappal korábban írásban be nem jelenti az érvénytelenítést.

Készült két példányban New Delhiben, 1976. október 23-án.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1976. évi október hó 23. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére