A jogszabály mai napon ( 2020.12.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/1979. (IV. 15.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi június hó 27. napján aláírt, az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1978. évi december hó 7. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1978. évi június hó 27. napján aláírt, az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén történő együttműködésről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között, az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén történő együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya,

attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén is fejlődjék,

abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok erősítéséhez,

elhatározták, hogy az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén együttműködési Egyezményt kötnek és

e célból meghatalmazottaikat kinevezték, szociális és egészségügyi minisztert, akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek szorgalmazzák és fejlesztik együttműködésüket az egészségügy, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén.

Az együttműködést többek között azokra a tapasztalatokra alapozzák, amelyeket a két fél korábbi eszmecseréi, látogatásai és kapcsolatai alapján szerzett.

2. Cikk

Az együttműködés különösen az alábbi formákban történhet:

1. tájékoztatás-csere az egészségügyi és szociális szolgálat szervezetéről;

2. tájékoztatás-csere az országaikban folyó egészségügyi, orvostudományi és társadalombiztosítási képzésről és továbbképzésről;

3. kutatási projectek az együttműködési tervekben;

4. technikai és tudományos tájékoztatás-csere az egészségügyi ellátásra, az orvostudományra - beleértve az orvostudományi kutatást - és a társadalombiztosításra vonatkozóan;

5. tudományos symposiumok, szemináriumok és előadások szervezése;

6. szakemberek és küldöttségek cseréje tanulmányút és tapasztalatcsere céljából;

7. szakemberek részvétele a másik fél által rendezett kongresszusokon és tudományos konferenciákon;

8. tájékoztatás-csere az egészségügyi ellátással, az orvostudománnyal és társadalombiztosítással kapcsolatos új felszerelésekről és technikai fejlesztésekről.

3. Cikk

A Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a kapcsolatokat országaik intézménye és szervezetei között az egészségügyi ellátás, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területén.

4. Cikk

Az Egyezmény végrehajtására a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériuma és illetékes társadalombiztosítási szervei, valamint a Finn Köztársaság Szociális és Egészségügyi Minisztériuma közvetlen kapcsolatban állhatnak egymással az egészségügyi ellátás, az orvostudomány és a társadalombiztosítás területein a hatáskörükbe tartozó ügyekben.

5. Cikk

Az Egyezmény végrehajtására a Magyar Népköztársaság Egészségügyi Minisztériuma és illetékes társadalombiztosítási szervei, valamint a Finn Köztársaság Szociális és Egészségügyi Minisztériuma általában 2 évre szóló együttműködési terveket írnak alá, országaik törvényes rendelkezéseit figyelembe véve. Ezek a tervek meghatározzák az együttműködés területeit, formáit és pénzügyi feltételeit.

Az említett minisztériumok és társadalombiztosítási szervek képviselői felváltva találkoznak Magyarországon és Finnországban.

6. Cikk

Az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba.

7. Cikk

Az Egyezmény 5 évig marad hatályban. Ha az Egyezményt 6 hónappal a lejárat előtt egyik Szerződő Fél sem mondja fel, az további 5 évig érvényes marad.

Készült Budapesten, 1978. június 27-én, két eredeti példányban, angol nyelven.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1978. évi december hó 7. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére