A jogszabály mai napon ( 2020.08.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1981. évi 2. törvényerejű rendelet

a Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény kiegészítéséről Budapesten, 1980. június 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

(A megerősítő okiratok kicserélése Belgrádban, 1980. november 28-án megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt és az 1964. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-jugoszláv konzuli egyezmény kiegészítéséről Budapesten, 1980. június 5-én aláírt egyezményt ezzel a törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A kiegészítő egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között
a Belgrádban 1963. február 20-án aláírt magyar-jugoszláv
Konzuli Egyezmény kiegészítéséről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya

attól az óhajtól áthatva, hogy az országaik közötti baráti kapcsolatok alapján konzuli kapcsolataikat tovább erősítsék

elhatározták, hogy módosítják és kibővítik a Belgrádban 1963. február 20-án aláírt magyar-jugoszláv Konzuli Egyezményt,

s ebből a célból Meghatalmazottaikat kinevezték,

akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk * 

2. Cikk * 

3. Cikk * 

4. Cikk * 

5. Cikk * 

6. Cikk * 

7. Cikk * 

8. Cikk * 

9. Cikk

(1) Ez a kiegészítő Egyezmény a Belgrádban 1963. február 20-án aláírt magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény szerves része, s külön fel nem mondható. A kiegészítő Egyezmény az 1963. évi magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény hatályának megszűntével veszti hatályát.

(2) Ez az Egyezmény a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően megerősítésre szorul és a megerősítő okiratok kicserélésétől számított harmincadik napon lép hatályba.

Készült Budapesten, az 1980. évi június hó 5. napján, két eredeti példányban, mindkét példány magyar és szerb-horvát nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1980. december 26. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. Végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére