A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1981. évi 10. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről * 

(Az egyezmény megerősítő okiratait Rómában, 1981. évi február hó 11. napján cserélték ki.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményt e törvényerejű rendelettel hirdeti ki.

2. § Az egyezmény hivatalos, magyar nyelvű fordítása a következő:

„Egyezmény
a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről
a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között
 * 

Jogsegély iránti kérelmek

25. Cikk

(2) A kézbesítés és egyéb jogsegély iránti megkereséseket az Egyezmény nyelvén kell elkészíteni, vagy ehhez ezen a nyelven készült, a megkereső Fél hatósága által hitelesített fordítást kell csatolni.

Iratok kézbesítése

27. Cikk

(1) Ha a kézbesítendő iratot a megkeresett bíróság nyelvén szerkesztették vagy ahhoz ezen a nyelven készült fordítást csatoltak, a megkeresett bíróság a kézbesítést saját jogszabályainak alkalmazásával teljesíti.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt eseteken kívül az iratot a címzettnek csak akkor kell kézbesíteni, ha az önként elfogadja.

(3) Az (1) bekezdésben említett fordításnak az egyik Szerződő Fél erre jogosult szerve vagy hites tolmácsa által készített fordításnak kell lennie.

A büntetőeljárás felajánlása

36. Cikk

Ha az egyik Szerződő Állam állampolgára a másik Szerződő Állam területén olyan bűncselekményt követett el, amely mindkét Szerződő Államban bírósági úton büntetendő, az elkövetés helye szerinti állam a 24. Cikkben meghatározott úton megkeresheti a másik Szerződő Államot, hogy a bűncselekmény miatti eljárás lefolytatását vegye át.

A büntetőeljárás lefolytatásának kötelezettsége

37. Cikk

(1) A megkeresett Fél kötelezi magát arra, hogy amennyiben joghatósága van, saját igazságügyi hatóságaival büntetőeljárást folytathat le azokkal szemben, akik az előző cikkben említett bűncselekményt elkövették.

(2) A közlekedési bűncselekmények tényállási elemeinek a megkeresett Államban való elbírálásánál az elkövetés helyén hatályos közúti közlekedési szabályokat kell alapul venni; ebben az esetben a megkereső Félnek a kérelmet a cselekmény elkövetésétől, illetőleg az elkövető személyének ismertté válásától számított 60 napon belül kell elküldenie.

A büntetőeljárás átvételére irányuló megkeresés

38. Cikk

A büntetőeljárás átvételére irányuló megkeresésnek tartalmaznia kell a tényállás rövid leírását, ehhez csatolni kell:

a) az eredeti ügyiratot, vagy annak hitelesített másolatát, illetőleg hitelesített fénymásolatát, valamint a bizonyítékul szolgálható tárgyakat;

b) tájékoztatás céljából azokat a jogszabályokat, amelyeket a megkereső államában az elkövetett bűncselekményre alkalmazni kell;

c) közlekedési bűncselekmények esetében ezen kívül a cselekmény elbírálásához szükséges közlekedési szabályokat is.

Tájékoztatás a büntetőeljárás eredményéről

39. Cikk

(1) A megkeresett Állam a megkereső Államot a 24. Cikkben meghatározott úton mielőbb értesíti a megkeresés alapján tett intézkedéseiről és a büntetőeljárás eredményéről, adott esetben a végleges határozat kiadmányának, hiteles másolatának vagy fénymásolatának csatolásával.

(2) A megkeresett Államnak vagy harmadik személynek a megküldött tárgyakra vonatkozó esetleges jogai érintetlenül maradnak. A megküldött ügyiratokat és tárgyakat mielőbb vissza kell küldeni.

Az elévülés félbeszakítása

40. Cikk

A büntetőeljárás átvételére irányuló megkeresés a megkeresett Államban félbeszakítja az elévülést. Az elévülés abban az időpontban szakad félbe, amikor a büntetőeljárás átvételére irányuló megkeresést a megkeresett Államnak megküldik.

(Aláírások)”

3. § *  E törvényerejű rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1981. évi március hó 13. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére