A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/1982. (VIII. 11.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. február 12-én aláírt, a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1982. május 12. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1981. február 12-én aláírt, a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról szóló megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között a nemzetközi forgalomban részt vevő közúti járművek adóztatásáról

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA,

ATTÓL AZ ÓHAJTÓL VEZETVE, hogy a két állam közötti közúti forgalmat és a területeiken átmenő forgalmat megkönnyítsék,

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

E megállapodás céljaira a „jármű” kifejezés jelent minden tehergépkocsit, minden vontatót (beleértve a nyerges vontatót) és minden autóbuszt, valamint minden pótkocsit (beleértve a nyerges pótkocsit), amely egy ilyen járműhöz kapcsolható.

2. Cikk

Azok a járművek, amelyek az egyik Szerződő Fél területén érvényes forgalmi engedéllyel rendelkeznek és amelyeket átmeneti tartózkodásra a másik Szerződő Fél területére bevisznek, mentesek

a Magyar Népköztársaság területén

a gépjárműadó alól

és

a Németországi Szövetségi Köztársaság területén

a gépjárműadó (Kraftfahrzeugsteuer) alól.

3. Cikk

(1) A 2. Cikk szerinti mentességek az áruk szállítására szolgáló gépjárművekre akkor vonatkoznak, ha az egyes tartózkodások a másik Szerződő Fél területén nem haladnak meg tizennégy egymást követő napot. A tartózkodási időtartam számításánál a beutazás és a kiutazás napja mindenkor teljes napnak számít.

(2) A Szerződő Felek illetékes hatóságai kivételt tehetnek az (1) bekezdésben meghatározott határidő alól, különösen ha a járművek üzemképtelenné válnak, vagy ezeket vásárokra, kiállításokra vagy hasonló rendezvényekre használják.

(3) A 2. Cikk szerinti mentességek az autóbuszokra és azok pótkocsijaira akkor vonatkoznak, ha az egyes tartózkodások a másik Szerződő Fél területén nem haladják meg az egy évet.

4. Cikk

Ez a megállapodás az 1971. szeptember 3-i Négyoldalú Megállapodásnak megfelelően, összhangban a megállapított eljárással Berlin (Nyugat)-re is kiterjed.

5. Cikk

(1) A Szerződő Felek értesítik egymást, amint jogszabályaik szerint ennek a megállapodásnak hatálybalépéséhez szükséges előfeltételek teljesültek. A megállapodás egy hónappal az értesítések kicserélése után lép hatályba.

(2) Ezt a megállapodást határozatlan időre kötik. A megállapodást, hatálybalépése után egy év elteltével mindegyik Szerződő Fél három hónapos határidővel írásban felmondhatja; ebben az esetben az e felmondási határidő lejártával hatályát veszti.

KÉSZÜLT Budapesten, 1981. február 12-én, két eredeti példányban, mindkettő magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1982. június 11. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére