A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/1983. (IV. 13.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között Budapesten az 1982. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi ellátási egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1983. évi február hó 23. napján megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között, Budapesten, az 1982. évi július hó 8. napján aláírt egészségügyi ellátási egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Egyezmény
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Svéd Királyság Kormánya között
az egészségügyi ellátásról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügyi ellátás területén is tovább fejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez, elhatározták, hogy egészségügyi ellátási egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaikként kinevezték

A Magyar Népköztársaság Kormánya
Dr. Schultheisz Emil
egészségügyi minisztert

A Svéd Királyság Kormánya
Karin Söder
szociálisügyi minisztert

akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban egyeztek meg:

1. Cikk

A Szerződő Felek kórházi ellátásban részesítik a másik Fél területükön ideiglenesen tartózkodó állampolgárait heveny megbetegedés esetén, vagy azonnali orvosi beavatkozást igénylő esetekben ugyanolyan feltételekkel, mint amelyek a Fél saját állampolgáraira vonatkoznak.

2. Cikk

Az 1. cikk előírásai nem alkalmazhatók a Felek olyan állampolgáraira, akik azzal a szándékkal utaznak a másik Fél országába, hogy az egyezmény keretében nyújtandó egészségügyi ellátás előnyeit élvezzék.

3. Cikk

Az egyezmény alapján nyújtandó egészségügyi ellátás költségei tekintetében a Szerződő Felek között semmiféle elszámolásra nem kerül sor.

4. Cikk

Az egyezmény végrehajtása során felmerült problémákat a Szerződő Felek illetékes szervei közvetlenül oldják meg.

5. Cikk

Ezt az egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás hónapját követő harmadik hónap első napján lép életbe. Amennyiben az egyik Fél az egyezményt felmondja, az a felmondást követően három hónapig marad hatályban.

Az Egyezmény Budapesten, 1982. július 8-án készült, két eredeti példányban angol nyelven.

A Magyar Népköztársaság Kormánya
nevében:
Dr. Schultheisz Emil s. k.,
A Svéd Királyság Kormánya
nevében:
Karin Söder s. k.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1983. évi május hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére