A jogszabály mai napon ( 2022.05.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1984. évi 13. törvényerejű rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról kötött genfi európai megállapodás (ADR) 14. Cikk 3. bekezdésének módosításáról New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről * 

(A Magyar Népköztársaság csatlakozási okiratának letétbe helyezése az ENSZ főtitkáránál 1984. évi január hó 26. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Genfben, 1957. évi szeptember hó 30. napján aláírt - és az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett - európai megállapodás (ADR) 14. Cikk 3. bekezdésének módosításáról New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján aláírt jegyzőkönyvet e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A jegyzőkönyv hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Genfben,
1957. évi szeptember 30. napján aláírt
európai megállapodás (ADR) 14. Cikk 3. bekezdésének
módosításáról New Yorkban,
1975. évi augusztus hó 21. napján aláírt jegyzőkönyv

A jegyzőkönyvben Részes Felek:

megvizsgálva a Genfben, 1957. évi szeptember hó 30. napján aláírt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló európai megállapodást (a továbbiakban: megállapodás), valamint a megállapodás mellékleteinek módosítására vonatkozó rendelkezéseket, különös tekintettel a 14. Cikk 3. bekezdésére,

figyelembe véve, hogy a megállapodás Szerződő Felei esetenként nehézségekkel küzdenek a módosítások alkalmazásához szükséges belső intézkedések terén, a megállapodás 14. Cikkének 3. bekezdése által előírt három hónapos időszak alatt, amely a módosítás elfogadása és hatálybalépése között eltelik,

kívánatosnak tartva ebből a szempontból a megállapodás 14. Cikke 3. bekezdésének módosítását, megállapodtak az alábbiakban:

1. Cikk * 

2. Cikk

A jegyzőkönyv elfogadása

A jegyzőkönyv a megállapodásban részes Szerződő Felek részére elfogadásra nyitva áll. Az elfogadási okiratot az ENSZ Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

3. Cikk

A jegyzőkönyv hatálybalépése

1. A jegyzőkönyv és annak módosítása attól az időponttól számított egy hónap elteltével lép hatályba, amikor az összes Szerződő Fél letétbe helyezte elfogadási okiratát az ENSZ Főtitkáránál.

2. Bármely állam, amely a jegyzőkönyv hatálybalépése után válik a megállapodás részesévé, a jegyzőkönyvvel módosított megállapodásnak lesz részese.

4. Cikk

Vegyes rendelkezések

A jegyzőkönyv eredeti angol és francia nyelvű példányát az ENSZ Főtitkáránál helyezik letétbe, aki a megállapodásban részes Szerződő Feleknek és minden olyan államnak, amely később Szerződő Féllé válik, megküldi a jegyzőkönyv hitelesített másolatát.

Aláírta az ENSZ Főtitkára New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján, amikor a Szerződő Felek és más érintett államok elhatározzák, hogy a jegyzőkönyvet megnyitják elfogadásra.”

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1984. évi február hó 26. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A törvényerejű rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére