A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

49/1986. (XI. 12.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság Kormányai között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megnevezések oltalmáról szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás az 1986. évi május hó 26. napján megtörtént. A Megállapodás az 1986. évi június hó 26. napján lépett hatályba.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság Kormányai között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megnevezések oltalmáról szóló Megállapodást, amelyet a Felek az 1981. évi május hó 22. napján Lisszabonban írtak alá, valamint annak A) és B) mellékletét és az aláírás alkalmával felvett Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Megállapodás illetőleg Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege, illetőleg hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a származási jelzések, eredetmegjelölések és hasonló megnevezések kölcsönös oltalmáról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya

a két ország közötti baráti kapcsolatok fejlesztése és erősítése érdekében,

attól az óhajtól vezérelve, hogy elősegítsék a gazdasági együttműködés fejlesztését az együttműködés során a származási jelzésekkel, eredetmegjelölésekkel és hasonló megjelölésekkel és hasonló megnevezések oltalmával kapcsolatban felmerült kérdések rendezése útján,

elhatározták a jelen Megállapodás megkötését és a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

1. A jelen Megállapodás tárgya a Szerződő Felek által egyeztetett, a Megállapodás mellékletét alkotó A) és B) jegyzékbe foglalt származási jelzések, eredetmegjelölések és hasonló megnevezések, valamint a jelen Megállapodás 5. cikkében foglalt egyéb nevek, megnevezések, jelzések és ábrázolások kölcsönös oltalma.

2. A jelen Megállapodás értelmében a Magyar Népköztársaságot megillető származási jelzéseket, eredetmegjelöléseket és hasonló megnevezéseket a Portugál Köztársaság területén magyar termékek számára tartják fenn és a jelen Megállapodás értelmében a Portugál Köztársaságot megillető származási jelzéseket, eredetmegjelöléseket és hasonló megnevezéseket a Magyar Népköztársaság területén portugál termékek számára tartják fenn.

3. A fentiekben említett származási jelzések, eredetmegjelölések és hasonló megnevezések csak a származási ország jogszabályainak megfelelően használhatók.

2. Cikk

Származási országnak azt az országot kell, egészében vagy részben (táj vagy helység) tekinteni, amelynek nevei a származási jelzéseket, az eredetmegjelöléseket és a hasonló megnevezéseket alkotják.

3. Cikk

1. A jelen Megállapodás értelmében a származási jelzések, eredetmegjelölések és hasonló megnevezések oltalmát biztosítani kell bármely bitorlással vagy utánzással szemben, még akkor is, ha a termék valóságos eredetét feltüntetik, vagy ha a jelzést fordításban, átírással alkalmazzák, vagy „fajta”, „típus”, „szerű”, „utánzat” stb. szavakkal együtt alkalmazzák.

2. Ez az oltalom kiterjed az olyan esetekre is, ha a származási jelzéseket, eredetmegjelöléseket és hasonló megnevezéseket módosított, összetévesztésre alkalmas formában használják.

3. A jelen Megállapodás értelmében oltalmazott származási jelzések, eredetmegjelölések és hasonló megnevezések nem tekinthetők fajtaneveknek.

4. Cikk

1. Az olyan esetekben, ha a származási jelzések, eredetmegjelölések és hasonló megnevezések azonosak a két országban, a Szerződő Felek termékein, azok akkor használhatók, ha e termékek olyan helyekről származnak, amelyeknek azonos nevei történelmileg alakultak ki.

2. A fent említett származási jelzéseket, eredetmegjelöléseket és hasonló megnevezéseket csak olyan esetekben lehet használni, ha a származási országot kötelezően és kifejezetten feltüntetik, oly módon, hogy kizárják a fogyasztó megtévesztésének a lehetőségét.

3. Az azonos jelzésekkel kapcsolatos részletkérdéseket a Szerződő Felek illetékes szervei megállapodásban rendezik.

5. Cikk

1. A jelen Megállapodás által biztosított oltalom kiterjed a két ország hivatalos nevére, tájainak vagy helységeinek neveire, történelmileg kialakult földrajzi megnevezéseire, valamint az ezen megnevezésekből és jelzésekből származó szavakra, továbbá a széles körben ismert helységek jelzéseire és ábrázolásaira, mégpedig a turistaövezetekre, üdülőhelyekre, emlékművekre, folyókra, hegységekre, történelmi és irodalmi személyiségekre, népviseletekre és népművészeti motívumokra, ha ezek a Szerződő Felek valamelyikére emlékeztetnek.

2. A fent említett neveket, megnevezéseket, jelzéseket és ábrázolásokat, amelyeket más országból származó termékeken használnak, hamis vagy megtévesztő származási jelzéseknek kell tekinteni.

6. Cikk

1. A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést tartoznak megtenni annak érdekében, hogy a származási jelzések, eredetmegjelölések és hasonló megnevezések oltalmát a jelen Megállapodás szerint hatékonyan biztosítsák.

2. A jelen cikk rendelkezései nem alkalmazhatók az átmenő termékekre vagy árukra.

7. Cikk

1. Az A. és B. mellékletek jegyzékeinek módosítására vonatkozó javaslatok, valamint minden más, a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatos kérdés tanulmányozására Vegyesbizottságot kell létrehozni. E Vegyesbizottság háromévenként ülésezik, Magyarországon és Portugáliában felváltva.

2. Bármelyik Szerződő Fél a másik Féllel való egyszerű közlés útján korlátozhatja saját jegyzékét.

8. Cikk

A jelen Megállapodás nem érinti a Feleknek az iparjogvédelem területén már megkötött más nemzetközi szerződésekből és megállapodásokból származó kötelezettségeit. Ami a jövőben kötendő szerződéseket és megállapodásokat illeti, azok nem lehetnek ellentétben a jelen Megállapodás rendelkezéseivel.

9. Cikk

A jelen Megállapodást mindkét ország hatályos előírása szerint jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyó okmányok kicserélésétől számított harminc nap elteltével lép hatályba.

10. Cikk

A Megállapodás az egyik Szerződő Félnek a jelen Megállapodás felmondására vonatkozó szándékát tartalmazó írásos értesítésének kézhezvételétől számított hat hónapig hatályos.

Készült Lisszabonban, két példányban, magyar és portugál nyelven, 1981. május 22-én; a két szöveg azonos érvényű.

(Aláírások)

Jegyzőkönyv

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya megállapodtak abban, hogy a magyar és portugál nyelven aláírt két szöveg egyaránt hiteles és hogy a származási jelzések, eredetmegjelölések és hasonló megnevezések kölcsönös oltalmáról szóló Megállapodás Budapesten, 1979. május 11-én parafált francia szövege szolgál a magyar és portugál fél közötti esetleges értelmezési kétségek, illetve eltérések eldöntésére.

Készült Lisszabonban, 1981. május 22-én, két példányban.

(Aláírások)

„A” melléklet

Portugál Jegyzék
1. Borok

A) Borok megnevezése, melyeket jogszabályban meghatározott vidékeken termelnek

1. Óborok

Regionális eredetmegjelölések Szubregionális megnevezések
Porto (Porto, Oporto, Port, Portwine, Portwein,
Portvin, Portwijn és egyéb fordítások)
Címa Corgo,
Baixo Corgo,
Douro Superior
Madeira (Madeira, Madčre, Madeira Wine,
Madeira Wein, Madeira Vin)
Belém,
Câmara de Lobos,
Campanário,
Preces,
Santo António,
Santo Luzia,
Sao Joao,
Sao Martinho,
Sao Pedro,
Torre Torrinha,
Vargem
Moscatel de Setúbal (Setúbali muskotály
vagy Setúbal)
Carcavelos

2. Egyéb borok

Regionális eredetmegjelölések Szubregionális megnevezések Egyéb megnevezések
Douro Alijó Armamar
Lamego Favaios
Meda Freixo de Espada ŕ Cinta
Murça Mesao Frio
Sabrosa Moncorvo
Vila Real Pegarinhos
Penajoia
Régua (Poso da Régua)
Sanfins do Douro
Sao Joao da
Pesqueira
Santa Marta de Peneguiao
Vila Flor
Vila Nova de Foscoa
Újbor Amarante Amares
Basto Arco de Valde-Vez
Braga Baiao
Lima (Portugália) Barcelos
Monçao Castelo de Paiva
Penafiel Cinfaes
Fafe
Famalicao
Felgueiras
Guimaraes
Lousada
Marco de Canavezes
Paredes
Ponte da Barca
Ponte de Lima
Póvoa de Lanhoso
Santo Tirso
Vale de Cambra
Viana do Castelo
vagy egyszerűen Viana
Dao Ervedal da Beira
Mangualde
Nelas
Nogueira do Cravo
Penalva do Castelo
Santa Combra Dao
Sao Paio
Silgueiros
Tondela
Vila Nova de Tázem
Bucelas
Colares

B) Más, meghatározott vidéken termelt bormegnevezések

1. Likőrjellegű borok

Estremadura (Portugália)

Lagoa (Algarve)

Favaios (muskotály), (Douro)

Pico (Açores-szigetek)

2. Egyéb borok

Alcobaça

Bairrada

Torres (vagy Torres Vedras)

Cartaxo (Ribatejo)

Borba (Alentejo)

Estremadura (Portugália - beleértve Palmela vidékét)

Laföes

Pinhel

Tarouca (Vale de Varosa)

Reguengos (vagy Reguengos de Monsarás)

Vidigueira

Algarve

C) Más földrajzi megnevezések

Agueda

Alcanhoes (Ribatejo)

Almeirim (Ribatejo)

Arrudados Vinhos (Torres Vedras)

Azueira (Torres Vedras)

Batalha (Alcobaça)

Vila Franca das Naves (Pinhel)

Benfica do Ribatejo (Ribatejo)

Bombarral (Torres Vedras)

Cadaval (Torres Vedras)

Cantanhede (Bairrada)

Carvoeira (Torres Vedras)

Chamusca (Ribatejo)

Chaves (Trás-os-Montes) (Hegyeken túl)

Cortes (Alcobaça)

Covilha (Pinhel)

Dois Portos (Torres Vedras)

Figueira de Castelo Rodrigo (Pinhel)

Fundao (Pinhel)

Gouxa-Alpiarça (Ribatejo)

Graoiosa (Açores)

Granja-Mourao (Reguengos)

Labrujeira (Torres Vedras)

Lagoa (Algarve)

Lagos (Algarve-Portugália)

Lourinha (Torres Vedras)

Macedo de Cavaleiros (Trás-os-Montes)

Martim-Rei-Sabugal (Trás-os-Montes)

Mealhada (Bairrada)

Mogofores (Bairrada)

Montijo (Palmela)

Olhalve (Torres Vedras)

Portalegre

Portimao (Algarve)

Redondo (Reguengos)

Rio Maior (Ribatejo)

Riba Tua - Chachao (Trás-os-Montes)

Ribadouro-Mogadouro (Trás-os-Montes)

Ribeira de Cura-Vidago (Trás-os-Montes)

Santo Isidro de Pegoes-Pegoes Velhos (Palmela)

S. Mamede Da Ventosa (Torres Vedras)

S. Romao-Armamar (Varosa völgy vidéke)

Sobral de Monta Agraço (Agraço hegy tölgyligete) (Torres Vedras)

Souselas (Bairrada)

Tavira (Algarve)

Tavora - Moimenta da Beira (Varosa völgy)

Terra Fria Bragança (Hideg föld - Bragança)
(Trás-os-Montes)

Tomar (Ribatejo)

Vale do Sorraira-Coruche (Sorraia-Coruche völgy) (Ribatejo)

Valpaços (Trás-os-Montes)

Vermelha (Torres Vedras)

Vidigueira

Vidigueira - Alvito

Vilarinho do Bairro - Poutena (Bairrada)

II. Élelmiszer- és mezőgazdaság

1. Cukrászipari termékek

Algarve vidéke (édességek)

Aveiro (tojás)

Coimbra (kekszfélék)

Caldas (száraz sütemény)

Madeira (mézes sütemény)

Tomar (édes sajt)

Sintra (sajtos sütemény)

2. Halkonzervek

Algarve (halkonzervek)

Açores-szigetek (tonhal konzerv)

Madeira (konzerv)

3. Sajtok és állatgazdasági termékek

Serra (sajt)

Serpa (sajt)

Évora (sajt)

Rabaçal (sajt)

Castelo Branco (sajt)

Chaves (sonka)

Mirandela (kolbász)

Castelo Branco (füstölt húsok)

Castelo Branco (méz)

4. Gyümölcsök és virágok

Elvas (szilva)

Algarve (mandula)

Alto Douro (mandula)

Açores-szigetek (ananász)

Alto Douro (olajbogyókonzerv)

Elvas (olajbogyókonzerv)

Alcobaça (gyümölcsök)

Algarve (szárított füge)

Setúbal (narancs)

Douro (narancs)

Almeirim (dinnye)

Sintra (földieper)

Algarve (földieper)

Beira (vadalma)

Madeira (virágok)

5. Ásvány- és termálvizek

Arieiro

Bela Vista de Setúbal

Castelo de Pisoes-Moura

Castelo de Vide

Caldas de Monchique

Curia

Carvalhelhos

Geręs

Melgaço

Luso

Pedras Salgadas

Vidago

Vimeiro

6. Alkoholos italok

Portugál „ginginha”

Singeverga (likőr)

Madeira (punch)

Medronho do Algarve (pálinka)

Madeira (rum)

7. Ételek

Madeira (mártás)

III. Kézműipari és ipari termékek

1. Porcelán-, fajansz-, cserép- és üvegedények

Alcobaça (kerámia)

Açores-szigetek (kerámia)

Barcelos (kerámia)

Coimbra (finomkerámia)

Caldas da Rainha (kerámia)

Estremoz (agyag)

Redondo (agyag)

Viana do Castelo (kerámia)

Vista Alegre (fajansz és porcelán)

Marinha Grande (üvegáruk)

2. Kovácsoltvas és rézáru

Évora (réz)

Loulé (réz)

Reguengo (réz)

Évora (kovácsoltvas)

3. Fonott és parafaáruk; termékek; bútorok

Algarve (kosárfonás)

Madeira (kosárfonás)

Évora (parafaáru)

Portalegre (parafa)

Alentejanos (bútor)

Funchal (bútor)

Viseu (bútor)

4. Hímzések, szőnyegek, csipke és egyéb textil

Castelo Branco (hímzés)

Madeira (hímzés)

Viana do Castelo (hímzés)

Beiriz (szőnyeg)

Madeira (szövött szőnyeg)

Portalegre (szövött szőnyeg)

Peniche (csipke)

Reguengo (takaró)

Arraiolos (szőnyeg)

5. Ötvöstermékek, ékszerek és finom fémmunkák

Condomar (ötvösékszer és finom fémmunkák)

Porto (ötvösmunkák)

6. Márványok

Borba

Estremoz

Escoural

Pero Pinheiro

Vila Viçosa

Viana do Alentejo

7. Gránitok

Monforte

Santa Eulália

„B” melléklet

Magyar Jegyzék

1. Borok

Abasár

Akali

Aldebrő

Alföld

Andornaktálya

Apostag

Ásotthalom

Ászár

Badacsony

Baja

Balatonakali

Balatonboglár

Balatonfüred

Balatonmellék

Balatonpart

Balatonszepezd

Bársonyos

Bogács

Bokros

Bugac

Bükkalja

Cegléd

Császár

Csemő

Csengőd

Cserkeszőlő

Csongrád

Csopak

Dánszentmiklós

Debrő

Domoszló

Dömsöd

Dörgicse

Eger

Egerszólát

Feldebrő

Gyenesdiás

Gyöngyös

Gyöngyöstarján

Hajós

Izsák

Jánoshalma

Jászberény

Kalocsa

Kecel

Kecskemét

Kisharsány

Kiskőrös

Kiskunhalas

Kistelek

Kőröshegy

Kunbaja

Kunfehértó

Lakitelek

Mád

Mátra

Mátraalja

Mecsek

Mór

Mórahalom

Nagykőrös

Nagyréde

Nemesnádudvar

Neszmély

Nyársapát

Olaszliszka

Örkény

Ostoros

Pákozd

Pannonhalma

Pécs

Pusztamérges

Pusztaszer

Révfülöp

Sághegy

Sály

Siklós

Soltszentimre

Soltvadkert

Somló

Sopron

Szeged

Szekszárd

Szentgyörgyhegy

Szigetcsép

Szigliget

Szólád

Tállya

Tápiószele

Tarcal

Tibolddaróc

Tiszakürt

Tokaj

Tolcsva

Újhartyán

Vaskút

Verpelét

Villány

Visonta

Hungária (pezsgő)

Pannónia (pezsgő)

Promontor (pezsgő)

2. Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek

2.1. Pék- és cukrászsütemények

Budapest (csokoládé)

Győr (keksz és ostya)

Hortobágy (palacsinta)

Magyar dobostorta

Somló (galuska)

2.2. Sörök

Hungária

Kőbánya

Lővér

Nagykanizsa

Sopron

2.3. Hal és halkészítmények

Baja (halászlékonzerv)

Balaton (fogas, süllő)

Budapest (halászlékonzerv)

Kalocsa (halászlékonzerv)

Szeged (halászlékonzerv)

Szeged (halsaláta)

Magyar halpaprikás

2.4. Hús és húskészítmények

Alföld (pástétom)

Bakony (sertésbordakonzerv)

Budapest (szalámi)

Budapest (sonka)

Csaba (kolbász)

Debrecen (páros kolbász)

Debrecen (tokány)

Debrecen (páros kolbász konzerv)

Gyula (kolbász)

Győr (hentesipari termékek)

Kapuvár (sonka)

Magyar szalámi

Magyar sertéspörkölt

Magyar marhatokány

Magyar borsostokány

Magyar lecsós marhahús

Magyar birkagulyás

Magyar sonka

Pápa (hentesipari termékek, sonka)

Pápa (húskonzerv)

Szeged (szalámi)

Szeged (hurka)

Szeged (gulyáskonzerv)

Szekszárd (sertésbordakonzerv)

Veszprém (sertésbordakonzerv)

2.5. Mezőgazdasági termékek

Magyar akácméz

Magyar hárs

Magyar kamilla

Magyar virágméz

Hungaropoly (vöröshere)

Kompolt (sárga színű kender)

2.6. Gyümölcs és zöldség

Abasár (borszőlő)

Balatonboglár (borszőlő)

Börzsöny (málna)

Budavidék (őszibarack)

Csáford (borszőlő)

Debrecen (pöszméte)

Érd (meggy)

Gyöngyös (szőlő)

Heves (görögdinnye)

Izsák (szőlő)

Kecskemét (szőlő)

Kecskemét (kajszibarack)

Nagyréde (borszőlő)

Szabolcs (alma)

Szatmár (szilva)

Szatymaz (őszibarack)

Verpelét (szőlő)

Villány (borszőlő)

Zala (alma)

Bácska (lecsókonzerv)

Bogyiszló (étkezési paprika)

Cece (étkezési paprika)

Győr (uborka)

Hajdúság (fejes káposzta)

Kalocsa (fűszerpaprika)

Kecskemét (paradicsom)

Magyar pritamin

Magyar majoranna

Magyar koriandermag

Magyar köménymag

Magyar mustármag

Mohács (kelkáposzta)

Makó (fokhagyma)

Makó (hagyma)

Pallag (étkezési paprika)

Szeged (fűszerpaprika)

Szeged (lecsókonzerv)

Vecsés (savanyú káposzta)

2.7. Tejtermékek és sajtok

Óvár (sajt)

Pálpuszta (sajt)

2.8. Vizek és ásványvizek

Gyógyvizek

Andornaktálya

Balatonfüred

Budapest

Bük

Bükkszék

Csokonyavisonta

Csongrád

Debrecen

Eger

Gyoma

Győr

Gyula

Hajdúszoboszló

Harkány

Hévíz

Komárom

Mezőkövesd

Mosonmagyaróvár

Nagyigmánd

Parád

Parádsasvár

Ságvár

Sóshartyán

Szeged

Szentes

Szolnok

Tiszajenő

Zalakaros

Ásványvizek

Budapest

Fonyód

Csopak

Edelény

Győr

Harkány

Kékkút

Kisújszállás

Margitsziget

Moha

Parádsasvár

Simontorgya

Szeged

Tiszakécske

2.9. Ásványi sók, gyógyiszapok és tőzegiszapok

Hévíz (gyógyiszap)

Makó (gyógyiszap)

Tiszasüly (gyógyiszap)

2.10. Égetett szeszes italok

Budafok (brandy)

Eger (cseresznyepálinka)

Kecskemét (barackpálinka)

Kecskemét (baracklikőr)

Magyar Puszta Koktél

Mátra (brandy)

Szatmár (szilvapálinka)

3. Iparcikkek

3.1. Üveg- és porcelánkészítmények

Ajka (üvegáruk)

Acquincum (porcelán)

Herend (porcelán)

Hódmezővásárhely (majolika)

Hollóháza (porcelán)

Kalocsa (porcelán)

Karcag (üvegáruk)

Parád (üvegáruk)

Salgótarján (üvegáruk)

Városlőd (majolika)

3.2. Iparművészeti termékek, hímzések, csipkék

Alföld (faragás)

Balatonendréd (csipke)

Baranya (fafaragás)

Békés (szűcshímzés)

Bereg (hímzés)

Bihar (szűrrátétes)

Bősárkány (gyékényszatyor)

Bugac (karikásostor)

Buzsák (hímzés)

Csetnek (csipke)

Csoboly (kulacs)

Csongrád (bútor)

Csorna (hímzés)

Debrecen (csikóbőrös kulacs)

Debrecen (szűrhímzés)

Dél-Alföld (szűrhímzések)

Dunántúl (faragás)

Duna-Tisza köze (faragás)

Eger (bútor)

Endrőd (csipke)

Halas (csipke)

Heves (hímzés)

Heves (bútor)

Heves (faragás)

Hódmezővásárhely (bútor)

Hódmezővásárhely (hímzés)

Hortobágy (karikásostor)

Hortobágy (faragás)

Hövej (hímzés)

Kalocsa (bútor)

Kalocsa (hímzés)

Kapuvár (hímzés)

Karád (hímzés)

Karcag (csipke)

Karcag (hímzés)

Kecskemét (karikásostor)

Kunság (hímzés)

Makó (hímzés)

Matyó (hímzés)

Matyó (bútor)

Mezőkövesd (hímzés)

Nemeshany (csipke)

Nógrád (hímzés)

Nógrád (faragás)

Orosháza (hímzés)

Palóc (faragás)

Palóc (hímzés)

Pest (hímzés)

Rábaköz (hímzés)

Sárköz (bútor)

Sárköz (hímzés)

Sióagárd (hímzés)

Somogy (faragás)

Szeged (papucs)

Szentistván (hímzés)

Tard (hímzés)

Tiszántúl (faragás)

Tolna (hímzés)

Tószeg-Vezseny (fotel)

Veszprém (faragás)

Vezseny (gyermekszék)

Zala (faragás)

3.3. Textíliák és vászonkészítmények

Baja (szőnyeg)

Baranya (szőttes)

Békés (szőnyeg)

Békés (szőttes)

Békés (szőnyeg)

Békéscsaba (szőnyeg)

Békésszentandrás (szőnyeg)

Bodrogköz (szőttes)

Celldömölk (szőnyeg)

Cigánd (szőttes)

Csongrád (szőnyeg)

Hajdú-Bihar (szőttes)

Hetés (szőttes)

Heves (szőnyeg)

Heves (szőttes)

Jászárokszállás (szőnyeg)

Kiskunfélegyháza (szőnyeg)

Lakócsa (szőttes)

Mezőtúr (szőnyeg)

Nógrád (szőttes)

Ormánság (szőttes)

Palóc (szőttes)

Paszah (szőttes)

Sárköz (szőttes)

Sokác (szőttes)

Tata (szőnyeg)

Tolna (szőttes)

3.4. Gépek, acél- és vaskészítmények és egyéb iparcikkek

Bonyhád (zománcedény)

Budafok (zománcedény)

Csepel (kerékpár)

Szentgotthárd (kasza, vívópenge)

3.5. Játékok és hangszerek

Alföldi pásztor (baba)

Baja-vidék (baba)

Baranya (baba)

Bugac (baba)

Csököly (baba)

Érsekcsanád (baba)

Hortobágy (baba)

Kalocsa (baba)

Kapuvár (baba)

Matyó (baba)

Mezőkövesd (baba)

Palóc (baba)

Sárköz (baba)

Sióagárd (baba)

Szentistván (baba)

Tard (baba)

Tolna (baba)

3.6. Kő-, kerámiakészítmények, kő, építőanyagok, földek, ásványok, hasznos bányatermékek (szén, kőolaj)

Baja (kerámia)

Balatonfelvidék (kerámia)

Csákvár (kerámia)

Debrecen (kerámia)

Gyöngyöspásztó (kerámia)

Hódmezővásárhely (kerámia)

Kapuvár (kerámia)

Karcag (kerámia)

Magyarszombatfa (kerámia)

Mezőcsát (kerámia)

Mezőtúr (kerámia)

Mohács (kerámia)

Mórágy (kerámia)

Nádudvar (kerámia)

Sárköz (kerámia)

Sárospatak (kerámia)

Siklós (kerámia)

Sümeg (kerámia)

Szarvas (kerámia)

Szekszárd (kerámia)

Szentes (kerámia)

Tata (kerámia)

Tiszafüred (kerámia)

Tótkomlós (kerámia)

Tüskevár (kerámia)

Nemzeti nevek

Magyarország

Hungaria

Megyék

Bács-Kiskun

Baranya

Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén

Budapest

Csongrád

Fejér

Győr-Sopron

Hajdú-Bihar

Heves

Komárom

Nógrád

Pest

Somogy

Szabolcs-Szatmár

Szolnok

Tolna

Vas

Veszprém

Zala

Tájak

Dunántúl (Pannónia)

Duna-Tisza köze

Tiszántúl

Nemzeti nevek

Portugal

Portugália

Ibéria

(Spanyolország számára is használatos elnevezés)

Lusitânia

Tartományok

Algarve

Alto Alentejo

Baixo Alentejo

Beira Baixa

Beira Alta

Beira Litoral

Douro Litoral

Estremadura (Portugália)

Minho

Ribatejo

Trás-os-Montes

Alto Douro

Egyéb vidékek

Açores-szigetek

Angra do Heroismo

Aveiro

Braga

Bragança

Beja

Coimbra

Castelo Branco

Évora

Faro

Funchal

Guarda

Horta

Lisboa

Leiria

Madeira

Ponta Delgada

Porto

Portalegre

Setúbal

Santarém

Viseu

Vila Real

Viana do Castelo”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1986. évi június hó 26. napjától kell alkalmazni.

(2) *  A rendelet végrehajtásáról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére