A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1988. évi 4. törvényerejű rendelet

a „3. Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához” kihirdetéséről * 

(A megerősítő okirat letétbe helyezése a Svájci Államszövetség Kormányánál 1987. év augusztus hó 24. napján megtörtént.)

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Egyetemes Postaegyesület XIX. kongresszusán Hamburgban, 1984. július 27-én aláírt „3. Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához” tárgyú okiratot e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § A „Pótjegyzőkönyv” hivatalos magyar fordítása a következő:

„3. Pótjegyzőkönyv
az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához
 * 

Az Egyetemes Postaegyesület tagországai kormányainak Hamburgban kongresszusra összejött Meghatalmazottai az Egyetemes Postaegyesület Bécsben július hó 10-én kötött Alapokmánya 30. cikk (2) bekezdésének alapján ehhez az Alapokmányhoz, a megerősítés fenntartásával, az alábbi változtatásokat fogadták el:

I. cikk

(A módosított 13. cikk)

Az egyesület szervei

1. Az Egyesület szervei a kongresszus, a Végrehajtó Tanács, a Postai Tanulmányozó Tanács és a Nemzetközi Iroda.

2. Az Egyesület állandó szervei a Végrehajtó Tanács, a Postai Tanulmányozó Tanács és a Nemzetközi Iroda.

II. cikk

16. cikk

Igazgatási értekezletek

(A 16. cikk törölve)

III. cikk

19. cikk

Különleges Bizottságok

(A 19. cikk törölve)

IV. cikk

(Módosított 20. cikk)

Nemzetközi Iroda

A postaigazgatások részére összekötő, felvilágosító és tanácsadó szervként az Egyesület székhelyén, a vezérigazgató irányításával, és a Végrehajtó Tanács ellenőrzése alatt, az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi Irodája elnevezéssel központi hivatal működik.

V. cikk

(Módosított 31. cikk)

Az Általános Szabályzat, az Egyezmény és a megállapodások módosítása

1. Az Általános Szabályzat, az Egyezmény és a megállapodások megszabják azokat a feltételeket, amelyeket a vonatkozó javaslatok jóváhagyására kell alkalmazni.

2. Az 1. szakaszban említett okiratok egyidejűleg lépnek életbe és ugyanannyi ideig maradnak érvényben. A kongresszus által az okiratok életbeléptetésére megszabott naptól kezdve az előző kongresszus megfelelő okiratai hatályukat vesztik.

VI. cikk

Csatlakozás a Pótjegyzőkönyvhöz és az Egyesület más okirataihoz

1. Azok a tagországok, amelyek e Jegyzőkönyvet nem írták alá, bármikor csatlakozhatnak hozzá.

2. Azok a tagországok, amelyek a kongresszus által megújított okiratokat elfogadják, de azokat nem írták alá, kötelesek ahhoz a lehető legrövidebb időn belül csatlakozni.

3. Az 1. és a 2. bekezdésben említett esetekben a csatlakozási okiratokat diplomáciai úton a székhelyre illetékes ország kormányához kell megküldeni, amely a letétbehelyezésről értesíti a tagországokat.

VII. cikk

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése és érvényességének időtartama

Ez a Pótjegyzőkönyv 1986. január 1-jén lép hatályba és meghatározatlan ideig marad érvényben.

Ennek hiteléül a tagországok kormányainak Meghatalmazottai felvették e Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magába az Alapokmány szövegébe vették volna fel és ezt aláírták egy példányban. E példányt az Egyesület székhelyországa kormányának irattárában helyezik el. A kongresszust rendező ország kormánya erről mindegyik félnek másolatot küld.

Kelt: Hamburgban, 1984. július 27-én.

(Aláírások)”

3. § (1) E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 1986. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére