A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1988. évi 7. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság és a Spanyol Királyság között Budapesten, az 1985. évi május hó 10. napján aláírt kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezmény kihirdetéséről * 

1. § A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság és a Spanyol Királyság között Budapesten, az 1985. évi május hó 10. napján aláírt kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„KIADATÁSI ÉS BŰNÜGYI JOGSEGÉLYEGYEZMÉNY
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A SPANYOL KIRÁLYSÁG KÖZÖTT
 * 

36. cikk

Az Egyezmény alkalmazása során

- a kiadatási és megkeresési ügyekben megküldendő iratokhoz a megkeresett Fél nyelvén készült fordítást kell csatolni;

- a bírósági iratokhoz a megkeresett Fél nyelvén készült fordítást kell csatolni, kivéve, ha a címzett a megkereső Fél állampolgára;

- az igazságügyi miniszterek, illetőleg a magyar legfőbb ügyész saját nyelvükön érintkeznek, szükség esetén átirataikhoz francia nyelvű fordítást csatolnak.

3. § *  E törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1988. év február hónap 1. napjától kell alkalmazni.

Végrehajtásáról az igazságügyért felelős miniszter az érdekelt miniszterekkel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére