A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/1988. (IV. 11.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. február 4-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1988. január 19-én megtörtént.)

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. február 4-én aláírt, az egészségügyi együttműködésről szóló Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is tovább fejlődjék az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia 1975. augusztus 1-jén Helsinkiben aláírt Záróokmányának szellemében, továbbá abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti baráti kapcsolatok megszilárdításához, elhatározták, hogy - az egyenlőség, a közös érdekek és a kölcsönösség alapelvei szerint - egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek, és e célból meghatalmazottaikként kinevezték

a Magyar Népköztársaság Kormánya

Dr. Medve László, egészségügyi minisztert

a Máltai Köztársaság Kormánya

Dr. Vincent Moran, egészségügyi minisztert,

akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg;

1. cikk

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Máltai Köztársaság Kormánya kölcsönösen támogatják egymást az egészségügy területén.

2. cikk

A Szerződő Felek az egészségügy szervezése terén való együttműködés érdekében:

a) tájékoztatják egymást az egészségügy szervezetéről és az egészségügyet érintő fontosabb jogszabályaikról;

b) közlik egymással az egészségügyi statisztika módszereire vonatkozó tapasztalataikat és közzétett statisztikai adataikat;

c) tájékoztatják egymást az egészségügyi létesítmények típusterveiről és azokat kívánságra meghatározott példányszámban megküldik.

3. cikk

A Szerződő Felek az orvos- és gyógyszerészeti tudomány, az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén való együttműködés érdekében tájékoztatják egymást:

a) a tudományos kutatás legfontosabb eredményeiről;

b) az egészségügyi oktatás és képzés formáiról és módszereiről, és kérésre megküldik egymásnak egészségügyi tankönyveiket, tájékoztató anyagaikat és orvosi irodalmi műveiket;

c) az országaikban tartandó orvosi, gyógyszerészi kongresszusok, konferenciák és sympoziumok idejéről, helyéről és tárgysorozatáról, valamint arról, hogy mely kongresszusra, konferenciára, sympoziumra küldenek hivatalos képviselőt.

4. cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezésegészségügy és az iskolaegészségügy), a járványügy, valamint a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás terén alkalmazott módszereikről, azok eredményeiről.

b) A Szerződő Felek közlik egymással az egészségügyi felvilágosítás terén elért eredményeiket és - kérésre - megküldik egymásnak a kiadott ismeretterjesztő anyagokat meghatározott számú példányban, valamint az egészségügyi vonatkozású szakfilmjeiket.

c) A Szerződő Felek a fertőző betegségek elleni küzdelem terén:

aa) A leggyorsabb úton, késedelem nélkül tájékoztatják egymást azokról a járványügyi szempontból jelentős eseményekről, amelyek hatással lehetnek a két ország járványügyi helyzetére;

bb) rendszeresen megküldik egymásnak a fertőző megbetegedésekre vonatkozó havi statisztikai kimutatást, és kérésre általános tájékoztatást adnak országaik járványügyi helyzetéről.

5. cikk

a) A Szerződő Felek tájékoztatják egymást a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszereikről és azok eredményeiről.

b) Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő, vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő azon állampolgárait, akik ennek a Megállapodásnak az alapján ideiglenesen területén tartózkodnak.

c) A Szerződő Felek lehetővé teszik betegek fogadását gyógykezelés céljából, speciális kórházaikban vagy gyógyfürdő intézetekben.

6. cikk

A Szerződő Felek

a) kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére, illetve továbbképzésre orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a Megállapodás végrehajtási tervében meghatározandó időtartamra;

b) lehetővé teszik szakemberek meghívását előadások tartása céljából;

c) támogatják orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik és orvostudományi egyesületeik közvetlen együttműködését;

d) támogatják tudósokból, szakemberekből álló közös munkacsoportok létrehozását, azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét ország érdekelt.

7. cikk

a) A Megállapodás végrehajtásáért a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai a felelősek.

b) A Megállapodás végrehajtása érdekében az egészségügyi minisztériumok általában kétéves időtartamra szóló végrehajtási terveket kötnek. A végrehajtási tervek a Megállapodással kapcsolatos pénzügyi feltételeket is tartalmazzák. E célból képviselőik kétévenként találkozókat rendeznek felváltva a két fővárosban.

c) Rendkívüli értekezletek is tarthatók közös megegyezéssel, sürgős jellegű problémák megbeszélése céljából.

8. cikk

a) A Megállapodást a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni.

A Megállapodás a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba, de rendelkezéseit az aláírás napjától ideiglenesen alkalmazni kell.

b) A Megállapodás 5 évig marad hatályban. Amennyiben a Megállapodást legalább 6 hónappal a lejárat előtt írásban egyik Szerződő Fél sem mondja fel, annak hatálya mindig további 5-5 évre meghosszabbodik.

Készült Budapesten az 1986. évi február hó 4. napján, két eredeti példányban, mindkettő magyar és angol nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1988. január 19. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére