A jogszabály mai napon ( 2021.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet

a Munka Törvénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban történő végrehajtásáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (Mt. V.) 100. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a munkaügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel s az érdekelt miniszterekkel, és országos hatáskörű szervek vezetőivel, továbbá az érintett szakszervezetekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az ipari és kereskedelmi miniszter által irányított ipari és kereskedelmi ágazatokhoz tartozó munkáltatókra, a velük munkaviszonyban álló dolgozókra, továbbá a 7. § tekintetében a nyugdíjas dolgozókra.

2-3. § * 

4. § * 

5. § (1) Természetbeni juttatás adható a dolgozóknak a bányászat (111) alágazatba tartozó vállalatoknál és azoknál a gazdálkodó szervezeteknél - a tanbányákat is ideértve - ahol e rendelet hatálybalépéséig, de már 1987. január 1-je előtt is, természetbeni juttatást (háztartási tüzelőanyagot) adtak.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett vállalat valamely egysége - átszervezés következtében - bármely más gazdálkodó szervezethez kerül, a dolgozót a természetbeni juttatás továbbra is megilleti, feltéve, ha az átvevő gazdálkodó szervezet másként nem rendelkezik.

(3) Azoknál a vállalatoknál, amelyeknél a természetbeni juttatást a kollektív szerződésben 1989. július 1. előtt nem természetes mértékegységben (tonna stb.), hanem forintösszegben (Ft/fő/év) határozták meg, az 1989. évi XLV. törvény 7. § (2) bek. 11. pontja szerinti mértéknek az 1989. július 1. előtti összeg (Ft/fő/év) és a juttatás - 1989. június 1. előtti - fogyasztói ára (pl. Ft/tonna) hányadosát (egy tizedes kerekítéssel) kell tekinteni.

(4) A természetbeni juttatás pénzbeni megváltása esetén a fizethető összeget az adható tüzelőanyag mindenkori fogyasztói ára alapján - kerekített összegben - kell megállapítani.

6. § A szakmányos (bányász-darabbéres) dolgozónak a földalatti pótléka alapbérjellegű.

7. § * 

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1990. évi elszámolásoknál is alkalmazni kell.

(2) * 

Melléklet az 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére