A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/1990. (VI. 18.) KöM rendelet

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint 46. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) Védett természeti területté nyilvánítom „Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet” megnevezéssel a Kesznyéten, Leninváros, Tiszadob, Tiszaluc községek határában levő és a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 4070,4 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja: a Taktaköz déli részén, a Tisza szabályozása következtében kialakult ligeterdők, bokorfüzesek, nádasok, mocsárrétek, holtágak fajgazdag növény- és állatvilágának, a tájképi értékeknek a védelme.

(3) A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának, mint természetvédelmi kezelőnek a feladata.

2. § Ez a rendelet 1990. július hó 15-én lép hatályba.

Melléklet az 5/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez * 

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Kesznyéten: 0156, 0157/a-b, 0158-0159, 0160/a-b, 0162/1-5, 0163/1/a-b, 0163/2-3, 0164/1-2, 0165-0166, 0167/a-b, 0168/1-2, 0169, 0170/a-b, 0171-0172, 0173/1/a-c, 0173/2/a-b, 0174/1-2, 0175/1-2, 0177, 0179, 0180/a-g, 0181-0182, 0184, 0185/a-b, 0186-0187, 0190-0195, 0199, 0200-0202, 0205, 0206/a-b, 0209-0220, 0223-0225, 0226/a-c, 0227/a-b, 0228/1, 0228/2/a-b, 0228/3, 0230, 0231/a-c, 0236-0239, 0240/a-d, 0243/a-b, 0244, 0245/a-b, 0246/a-c, 0248-0259, 0260/a-b, 0262-0264, 0265/a-f, 0266, 0267/a-b, 0268-0273, 0277-0279, 0280/a-d, 0281, 0282/a-b, 0283, 0284/1/a-b, 0284/2/a-b.

Leninváros: 0259/a-f, 0260, 0261/a-d, 0262/a-d, 0263/a-f, 0264-0265.

Tiszadob: 0437/2, 0438, 0439/a-c, 0441/1, 0442-0443, 0444/1, 0445-0447, 0448/a-f, 0452, 0453/3/a-f, 0453/5, 0454-0460, 0461/a-c, 0462-0465, 0466/1-2, 0467, 0468/1, 0470-0472, 0474-0477, 0479-0481, 0483-0489, 0490/a-c, 0491-0492, 0493/1, 2, 0494, 0495/7, 9, 0496-0497, 0498/1-2, 0499-0501, 0502/a-b, 0504-0509, 0510/a-b, 0514-0517, 0520-0521, 0524-0526, 0591-0598, 0599/a-c, 0605-0607.

020, 021, 022, 023, 025, 084, 085, 108, 0134, 0139, 0140/1, 0142/1, 0142/2, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0320, 0332, 0334, 0373/2, 0373/3, 0373/4, 0374, 0376/2, 0377, 0378, 0379, 0391, 0392, 0394/1, 0394/2, 0395, 0397, 0398, 0401, 0409, 0428/1, 0429, 0430/2, 0430/3, 0430/4, 0430/5, 0432, 0433, 0434/2, 0435, 0436, 0512, 0513, 0530/1, 0530/2, 0531, 0532, 0533, 0534, 0536, 0537/1, 0537/2, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0545, 0546, 0547/1, 0547/2, 0548, 0550/1, 0550/2, 0551, 0552, 0553, 0558, 0559/2, 0560, 0565, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573/1, 0573/2, 0573/3, 0574, 0575, 0582, 0585/1, 0586, 0587, 0590/1, 0590/2, 0590/3, 0604, 0609, 0610, 0611, 0613, 0614, 0650, 0651, 0652/2, 0654/1, 0654/2, 0655, 0656, 0658, 0665, 0674, 0675, 0677, 0679, 0681, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689, 0690, 0694/1, 0694/2, 0694/3, 0695, 0696/2, 0696/3, 0697/1, 0697/2, 0698, 0701, 0702, 0703, 0705, 0706, 0707, 0711, 0712, 0727, 0733, 0735

Tiszaluc: 046-049, 050/1/a-b, 051, 052/a-c, 053, 054/1/a-l, 054/2, 055/a-d, 056, 057/1/a-c, 057/2-10, 058, 059, 060/1/a-c, 060/2, 061-066.

032, 028/A, 028/B


  Vissza az oldal tetejére