A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/1991. (IV. 19.) IM rendelet

az igazságügyi dolgozók igazolványáról

Az igazságügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 41/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § *  Az Igazságügyi Minisztérium a Minisztérium, valamint az igazságügyi szakértői intézmények dolgozói részére a rendelet 1. számú melléklete szerinti, az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bírák részére a rendelet 2. számú melléklete szerinti „Igazságügyi dolgozó igazolványá”-t (a továbbiakban együtt: igazolvány) ad ki.

2. § A rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolványt az Igazságügyi Minisztérium dolgozói esetében a kinevezési jogkört gyakorló vezető, az igazságügyi szakértői intézmények dolgozói esetében az intézmény vezetője, a 2. számú melléklet szerinti igazolványt az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára írja alá.

3. § *  Az igazolványt a dolgozó köteles megőrizni, és a hivatalos eljárása során magánál tartani; az igazolvány elvesztését haladéktalanul jelentenie kell az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati és Oktatási Főosztályának, illetőleg az igazságügyi szakértői intézmény vezetőjének.

4. § (1) Az igazolvány a bevonásáig érvényes.

(2) *  Az Igazságügyi Minisztérium Közszolgálati és Oktatási Főosztálya, illetőleg az igazságügyi szakértői intézmény vezetője az igazolványt

a) kicseréli, ha annak adataiban változás történt,

b) bevonja, ha a dolgozó munkaviszonya, illetve a bíró igazságügyi minisztériumi beosztása megszűnt.

(3) *  Ezen igazolványok a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott „B” védelmi kategóriába tartoznak.

4/A. § *  Az e rendelet alapján az Igazságügyi Hivatal vagy jogelődjének dolgozói részére kiadott igazolványok bevonásig érvényesek.

5. § A rendelet hatálya nem terjed ki az Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának dolgozóira.

Ez a rendelet 1991. május 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 6/1991. (IV. 19.) IM rendelethez

Szám:

(Címer rajza)

IGAZSÁGÜGYI
DOLGOZÓ IGAZOLVÁNYA

A 6/1991. (IV. 19.) IM rendelet alapján tanúsítom, hogy az igazolvány tulajdonosa

............................................

............................................

dolgozója.

Munkaköre: .........................................................

Az igazolvány a személyi igazolvánnyal együtt a bevonásáig érvényes.

................................
(a kiállítás helye és időpontja)
P.H.
..............................................

2. számú melléklet a 6/1991. (IV. 19.) IM rendelethez

Szám:

(Címer rajza)

IGAZSÁGÜGYI
DOLGOZÓ IGAZOLVÁNYA

A 6/1991. (IV. 19.) IM rendelet alapján tanúsítom, hogy az igazolvány tulajdonosa

.........................................................................

az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró

Munkaköre: .........................................................

Az igazolvány a személyi igazolvánnyal együtt a bevonásáig érvényes.

................................
(a kiállítás helye és időpontja)
P.H.
..............................................

Az igazolvány tulajdonosát a köztársasági elnök hozzájárulása nélkül letartóztatni, ellene büntető eljárást indítani vagy kényszerintézkedést alkalmazni - a tettenérést kivéve - nem lehet.

3. számú melléklet a 6/1991. (IV. 19.) IM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére