A jogszabály mai napon ( 2021.10.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

13/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. § *  Országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítom az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, az 1. mellékletben lehatárolt természeti területeket.

2. § A védetté nyilvánítás célja: Magyarország geológiai formációit,valamint egyedülálló földtani jelenségeit reprezentáló etalonfeltárások rendszerének létrehozása, bemutatása, fenntartása és részletes tudományos vizsgálata.

3. § *  Az 1. mellékletben felsorolt természeti emlékek természetvédelmi kezelési tervét a földtani alapszelvények és földtani képződmények védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2015. (IX. 18.) FM rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Melléklet a 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez * 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén elhelyezkedő, földtani alapszelvények és földtani képződmények megóvását szolgáló természeti emlékek területi lehatárolása és elhelyezkedése

A B C D


1


Védett természeti terület
megnevezése
Földtani
alapszelvény
esetében
annak
kódszáma


Település
Területi lehatárolás ingatlan-
nyilvántartási helyrajzi számok /
Egységes Országos Vetületi
Rendszer (EOV) koordináták
alapján

Össz-
kiterjedés
(hektár)
094 hrsz.-ból az
2 Bedela-kút feletti földtani képződmény természeti emlék - Szőlősardó Y
767527
767538
767556
767573
767579
767589
767594
767603
767517
767527
X
345240
345234
345223
345213
345193
345185
345171
345154
345167
345240
0,4124
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,4124 ha kiterjedésű rész
094 hrsz.-ból az
3 Bedela-kúti kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék T-057 Szőlősardó Y
767728
767747
767760
767800
767813
767728
X
344839
344879
344883
344895
344873
344839
0,2077
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,2077 ha kiterjedésű rész
0118 hrsz.-ból az
4 Borda-völgyi 1. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-33-4 Szendrőlád Y
774721
774745
774904
X
334215
334265
334218
1,0577
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,0577 ha kiterjedésű rész
0118 hrsz.-ból az
5 Borda-völgyi 2. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-33-2 Szendrőlád Y
774384
774412
774393
774382
774369
774384
X
334721
334700
334681
334691
334698
334721
0,0837
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0837 ha kiterjedésű rész
0118 hrsz.-ból az
6 Borda-völgyi 3. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-33-3 Szendrőlád Y
773989
774040
774186
X
334816
334915
334792
1,7084
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 1,7084 ha kiterjedésű rész
66/1 hrsz.-ból az
7 Bódvalenkei műútkanyar alatti földtani alapszelvény természeti emlék T-054 Bódvalenke Y
779587
779596
X
357315
357309
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,0276 ha kiterjedésű rész,
68 hrsz.-ból a
779596
779612
779624
779629
779628
779636
779636
779605
779615
779596
357309
357314
357314
357309
357304
357299
357295
357278
357305
357309
0,1659
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0621 ha kiterjedésű rész,
70 hrsz.-ból a
779636
779653
357295
357282
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0762 ha kiterjedésű rész
8 Edelényi Templom-domb földtani alapszelvény természeti emlék Pz-34 Edelény 1566 0,0907
201 hrsz.-ból az
9 Felső-templom melletti földtani alapszelvény természeti emlék T-052 Perkupa Y
770951
770945
X
349164
349088
0,0761
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,0761 ha kiterjedésű rész
035/6 hrsz.-ból az
10 Hidvégardói temető melletti földtani képződmény természeti emlék - Hídvégardó Y
781927
781958
781963
781950
781935
781927
X
358332
358351
358331 358312 358305
358332
0,0922
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,0922 ha kiterjedésű rész
094 hrsz.-ból az
11 Lepinke-kőfejtő földtani alapszelvény természeti emlék T-056 Szőlősardó Y
767402
767382
767400
767407
767417
767437
X
345494
345430
345427
345420
345407
345439
0,2484
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső 0,2484 ha kiterjedésű rész
099/2 hrsz.-ból az
12 Lyuka-völgyi földtani képződmény természeti emlék - Szőlősardó Y
766415
766510
766460
766431
X
344744
344715
344660
344671
0,4503
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,4503 ha kiterjedésű rész
13 Meszesi Templomdomb földtani alapszelvény természeti emlék Pz-38 Meszes 2 0,2083
14 Rakacai TSz-kőfejtő - Nyugat földtani alapszelvény természeti emlék Pz-35 Rakaca 03 1,7431
052/1 hrsz.-ból az
15 Rakacai út menti földtani alapszelvények természeti emlék Pz-30-1 és
Pz-30-3
Rakacaszend Y
783620
783579
X
347363
347272
1,3065
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 1,3065 ha kiterjedésű rész
02/2 hrsz.-ból az
16 Rakacaszend délnyugati útbevágás 1. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-37-1 Rakacaszend Y
782292
782374
X
346755
346780
0,1272
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,1272 ha kiterjedésű rész
17 Rakacaszend délnyugati útbevágás 2. földtani alapszelvény természeti emlék Pz-37-2 Rakacaszend 02/2 hrsz. b) alrészletének teljes területe (0,3020 ha) 0,3020
069 hrsz.-ból az
18 Rézing-dűlői földtani alapszelvény természeti emlék M-42 Rudabánya Y
768249
768315
768336
X
338446
338415
338383
0,2509
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2509 ha kiterjedésű rész
0431/2 hrsz.-ból az
19 Szendrői palabánya földtani képződmény természeti emlék - Szendrő Y
775511
775551
775551
775525
X
340313
340313
340253
340253
0,1788
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 0,1788 ha kiterjedésű rész
1/2 hrsz.-ból az
20 Szendrői Várhegy földtani alapszelvény természeti emlék Pz-31 Szendrő Y
775022
775114
775130
775123
775029
775028
775027
775022
X
341761
341796
341732
341711
341683
341699
341702
341761
0,8252
EOV koordinátákkal lehatárolt 0,8252 ha kiterjedésű rész
zártkert 2306 hrsz.-ból az
21 Szuhogyi Nagy-hegy földtani képződmény természeti emlék Rudabánya Y
768222
768265
768290
X
338896
338895
338873
0,2911
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2911 ha kiterjedésű rész
22 Tornaszentandrási Templomdomb földtani képződmény természeti emlék - Tornaszentandrás 20/2 0,0856
092/2 hrsz.-ból az
23 Varbóci út melletti földtani alapszelvény természeti emlék T-053 Perkupa Y
770391
770555
770572
X
349175
349175
349141
0,7358
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,7358 ha kiterjedésű rész
046/1 hrsz.-ból az
24 Vermek-dombja földtani alapszelvény természeti emlék Pz-36 Rakacaszend Y
782999
783020
783050
X
346626
346670
346561
0,2790
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,2790 ha kiterjedésű rész
093/1 hrsz.-ból az
25 Rakaca-nyugat földtani alapszelvény természeti emlék Pz-30-4 Rakaca Y
783977
784012
784000
783963
783930
783927
X
347370
347331
347228
347205
347320
347350
1,0319
EOV koordináták által kijelölt vonaltól Ny-ra eső 1,0319 ha kiterjedésű rész
26 Vizsolyi-kőfejtő földtani képződményei természeti emlék - Vizsoly 04 hrsz. a) alrészletének teljes területe (0,6228 ha) 0,6228
27 Bolhási kalcittelér természeti emlék - Komlóska 017 0,3955
19/1 hrsz.-ból az
28 Kapc-tetői feltárás természeti emlék - Felsőregmec Y
839272,09
839284,64
839308,32
839310,28
X
353240,18
353226,66
353235,13
353255,22
0,0605
EOV koordináták által kijelölt vonaltól É-ra eső 0,0605 ha kiterjedésű rész

  Vissza az oldal tetejére