A jogszabály mai napon ( 2020.06.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

14/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. § Fokozottan védetté nyilvánítom és az OKTH elnökének 2/1984. (XII. 13.) OKTH rendelkezésével létesített Keszthelyi Tájvédelmi Körzethez csatolom a Gyenesdiás 316/1 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 2,4 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védelem célja a terület értékes növényvilágának, valamint tájképi értékeinek megőrzése.

3. § A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság *  végzi.

4. § Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére