A jogszabály mai napon ( 2020.02.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes, fokozottan védett területek kijelöléséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és a 13. § (1) bekezdése, valamint a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. § Védetté nyilvánítom, és a 1081/65. OTvH határozattal létesített és a 3/1978. OKTH határozattal bővített Badacsonyi Tájvédelmi Körzethez csatolom az Ábrahámhegy 0114/10, 0114/13, 0114/34 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 1,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § A tájvédelmi körzet területéből fokozottan védetté nyilvánítom a Salföld 06, 071/1 és Gyulakeszi 077/2 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 4,3 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté, illetve fokozottan védetté nyilvánítás célja a terület értékes növénytársulásainak és páratlan geológiai értékeinek megőrzése.

4. § A védett terület természetvédelmi kezelése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság *  feladata.

5. § Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére