A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

18/1991. (XII. 24.) KTM rendelet

a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem.

1. § Védetté nyilvánítom Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a Szentes és Fábiánsebestyén községhatárban levő, a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 4556,3 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a még jelentős, egybefüggő területen fennmaradt száraz és vizes, zömmel szikes puszta jellegzetes növény- és állatvilágának, tájképi értékeinek megőrzése, a vonuló vízimadarak háborítatlan pihenőhelyének biztosítása.

3. § A tájvédelmi körzet természeti értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása és bemutatása a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának feladata.

4. § Ez a rendelet 1991. december 31-én lép hatályba.

Melléklet a 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelethez

A Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet
ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Csongrád megye

Fábiánsebestyén

023 - 032

Szentes

01278, 01301, 01340 - 01344, 01366 - 01375, 01400 - 01421, 01461 - 01504.


  Vissza az oldal tetejére