A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/1991. (II. 26.) Korm. rendelet * 

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1990. október 17-én jegyzékváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Magyar Köztársaság Nagykövetségének az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó, az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumához intézett angol nyelvű jegyzéke hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Külügyminisztériumnak és hivatkozik a Magyar Külügyminisztérium és az Egyesült Államok Külügyminisztériuma tisztviselői között nemrég tartott tárgyalásokra, amelyek célja a gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolatok előmozdítása volt, a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok közötti utazás megkönnyítése révén.

A Nagykövetségnek tudomása van az olyan magyar állampolgárok számára szóló többszöri belépő vízumok kiadására vonatkozó korlátozások nemrég történt enyhítéséről, akik turisztikai vagy családlátogatási céllal keresik fel az Egyesült Államokat, vagy pedig diplomaták, tengerészek, diákok, ideiglenes munkások, egyes vezető üzletemberek és az Egyesült Államokba kiküldött újságírók. A Nagykövetségnek arról is tudomása van, hogy a fent említett tárgyalások során a Külügyminisztérium kifejezte szándékát, hogy az összes bevándorlást nem kérelmező személyek számára a lehető legrövidebb időn belül többszöri belépő vízumot ad hosszabb időtartamra és hajlandó minden vízumot a lehető legrövidebb időn belül kiadni.

A Nagykövetségnek továbbá tudomása van a Külügyminisztérium azon törekvéséről, hogy a vízummegszüntető kísérleti program keretében megfontolja a magyar állampolgárok nem bevándorlási célú vízumkötelezettségének megszüntetését, ha ezt a programot kibővítik és kiterjesztik.

A fenti törekvések figyelembe vételével a Magyar Köztársaság meg fogja szüntetni az érvényes útlevél birtokában levő Egyesült Államokbeli állampolgárok vízumkötelezettségét, akik 90 napra vagy rövidebb időre látogatnak Magyarországra. Ez a kiváltság nem fog kiterjedni a Magyar Köztársaságban foglalkoztatást kereső vagy letelepedni kívánó személyekre. A Magyar Köztársaság illetékes hatóságai fenntartják a jogot, hogy a Magyar Köztársaságba való belépésre vagy ott tartózkodásra irányuló engedélyt minden esetben megtagadják, ha a szóban forgó személy nemkívánatosnak tekintendő. A vízumkötelezettség megszüntetése 1990. november 1-jén lép hatályba.

A Nagykövetség értesülése szerint a Külügyminisztérium az említett nem bevándorlási célú vízumkérelmekkel és az ezek magyar állampolgárok részére történő kiadásával kapcsolatos minden illetéket az említett nappal megszünteti.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége ezt az alkalmat is felhasználja, hogy a Külügyminisztériumnak ismételten legmélyebb nagyrabecsülését fejezze ki.”

3. § Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának a Washingtoni Magyar Nagykövetséghez intézett angol nyelvű válaszjegyzéke hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„A Külügyminisztérium tudomásul veszi a képviselői és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának képviselői között legutóbb tartott megbeszéléseket és megerősíti az ezen megbeszélések során kifejtett hajlandóságát az Egyesült Államok részéről magyar állampolgárokkal szemben folytatott vízumgyakorlat liberalizálására vonatkozólag. Az USA Külügyminisztériuma osztja a Külügyminisztérium azon célkitűzését, hogy növeljék és javítsák a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok közötti gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatokat és úgy véli, hogy közös érdek a két ország közötti utazások megkönnyítése.

A Külügyminisztérium üdvözli továbbá a Magyar Köztársaságban bekövetkezett legutóbbi változásokat, amelyek lehetővé tették ezen szorosabb kapcsolatokat.

Az említett tárgyalások figyelembevételével a Külügyminisztérium megismétli hajlandóságát, hogy megfelelően megfontolja a Magyar Köztársaság felvételét a „Vízummegszüntető Kísérleti Programba”, amikor azt kibővítik és kiterjesztik, továbbá a lehető legkorábbi alkalmas időpontban a többszöri belépő vízumok kibocsátásának kérdését az összes nem bevándorló vízumoknál. A Külügyminisztérium továbbá megerősíti hajlandóságát, hogy a magyar állampolgárok számára a vízumokat a lehető legrövidebb idő alatt kiadja.

A Külügyminisztérium megerősíti, hogy többszöri belépő vízumokat bocsát magyar állampolgárok rendelkezésére, akik az Egyesült Államokat turisztikai célból vagy családlátogatások céljából keresik fel, továbbá diplomatáknak, tengerészeknek, diákoknak, ideiglenes munkásoknak, egyes vezető üzletembereknek, és az Egyesült Államokba kiküldött újságíróknak. E vízumok besorolása az alábbi: A, B-2, C-3, D, F-1 és F-2, G-1 és G-2, G-4 és G-5, H1-H4, I. J-1 és J-2, L-1 és L-2, M-1 és M-2.

A Külügyminisztérium elfogadja, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya 1990. november 1-jével a vízumkényszert a 90 napra vagy rövidebb időre Magyarországra látogató USA állampolgárok számára megszünteti. Ez a kiváltság nem terjed ki azokra, akik munkakeresés vagy letelepedés céljából kívánnak a Magyar Köztársaság területére lépni. Azt is tudomásul veszi, hogy a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai fenntartják a jogot a területükre való belépés vagy ott tartózkodás engedélyezésének a megtagadására, ha a szóban forgó személy nemkívánatosnak tekintendő.

Tekintettel a Magyar Köztársaságnak az előző bekezdésben foglalt állásfoglalására, a Külügyminisztérium megerősíti, hogy 1990. november 1-jével megszüntet minden olyan illetéket, amelyet a Magyar Köztársaság állampolgárainak a terhére a nem bevándorló vízumok kiadására vonatkozó kérelmekkel és ezen vízumok kiadásával kapcsolatban eddig megállapítottak.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. november 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére