A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1991. évi XXX. törvény

a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetőleg azok állományába tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történő érvényesítéséről * 

Az Országgyűlés az alkotmányos jogok teljeskörű érvényesülésének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A törvény hatálya a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzete tárgyában, Budapesten 1957. május 27-én aláírt, az 1957. évi 54. törvényerejű rendelettel kihirdetett „Egyezmény” (a továbbiakban: Egyezmény) alapján ideiglenesen Magyarországon tartózkodott szovjet csapatok, továbbá az állományukba tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben a Magyar Köztársaság területén okozott károk megtérítése iránti igényekre (a továbbiakban: kárigény) terjed ki.

(2) E törvény rendelkezéseit azon kárigények esetében kell alkalmazni, amelyeket

a) az Egyezmény 17. cikke értelmében létrehozott Magyar-Szovjet Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) jogalap hiánya miatt elutasított;

b) a Vegyesbizottság összegszerűségében részben elutasított, az elutasított részre vonatkozóan;

c) a Vegyesbizottság az egyezmény hatálya megszűnésének napjáig nem bírált el;

d) a jogosult a Vegyesbizottságnál menthető okból nem tudott érvényesíteni.

(3) E törvény rendelkezéseit a Vegyesbizottság által megállapított kártérítéssel kapcsolatos baleseti járadék felemelése iránti, továbbá azon kárigények esetében is alkalmazni kell, amelyek alapjául szolgáló károk az Egyezmény hatályának megszűnése után következnek be.

2. § (1) *  Az 1. §-ban meghatározott kárigényt a Magyar Állammal szemben lehet érvényesíteni; a Magyar Államot az igazságügyért felelős miniszter képviseli.

(2) A kárigények érvényesítésére - az e törvényben meghatározott eltérésekkel - a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartás rendelkezései az irányadók.

3. § *  A kárigény érvényesítésére irányuló perre járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére