A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/1991. (II. 26.) Korm. rendelet * 

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Szocialista Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Tiranában, 1990. április 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1990. október 16-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Szocialista Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Tiranában, 1990. április 5-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán
Szocialista Népköztársaság Kormánya között
az egészségügyi együttműködés tárgyában

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Szocialista Népköztársaság Kormánya (továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez, elhatározták, hogy egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek és e célból meghatalmazottaiként kinevezték

a Magyar Köztársaság Kormánya dr. Illés Béla
miniszterhelyettest

az Albán Szocialista Népköztársaság Kormánya
dr. Lufti Alia egészségügyi minisztériumi főtitkárt

akik, a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek kölcsönösen és folyamatosan tájékoztatják egymást és kicserélik tapasztalataikat:

1. az egészségügy szervezetéről;

2. az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén alkalmazott formákról és módszerekről;

3. a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszerekről és azok eredményéről;

4. a közegészségügyi (településegészségügy, munkaegészségügy, élelmezésegészségügy és az iskolaegészségügy) és a járványügy terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;

5. az orvostudományi kutatások legfontosabb eredményeiről;

6. az információgyűjtés és feldolgozás terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;

7. a lakosság egészségnevelése terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről.

2. cikk

A Szerződő Felek bátorítják és elősegítik:

1. állampolgáraiknak a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai által aláírt érvényes megállapodásban foglalt feltételek szerint a másik Szerződő Fél országában történő gyógykezelését;

2. szakembereiknek a másik Szerződő Fél országában meghívás alapján konzíliumban és/vagy gyógykezelésben történő közreműködését;

3. orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik, egészségügyi intézmények és orvostudományi egyesületeik együttműködését;

4. a másik Fél állampolgárainak szakképzésben és továbbképzésben részesítését felsőoktatási és tudományos intézményeikben;

5. szakembereik részvételét a másik fél által rendezett kongresszusokon, tudományos tanácskozásokon.

3. cikk

A Szerződő Felek kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, kutatókat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat az együttműködési tervben meghatározott időtartamra.

4. cikk

1. A Szerződő Felek ennek az egyezménynek a végrehajtásával a Magyar Köztársaság Népjóléti Minisztériumát, illetve az Albán Szocialista Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumát bízzák meg. A végrehajtás érdekében az említett minisztériumok a pénzügyi feltételeket is tartalmazó együttműködési terveket írnak alá.

2. A Terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében a Magyar Köztársaság Népjóléti Minisztériumának és az Albán Szocialista Népköztársaság Egészségügyi Minisztériumának képviselői közös értekezletet tartanak. Az értekezletet felváltva a Magyar Köztársaság és az Albán Szocialista Népköztársaság területén tartják.

Indokolt esetben rendkívüli értekezletet is tartanak.

5. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és attól számított 5 évig marad érvényben. Ha az Egyezményt az egyik Szerződő Fél a lejárat előtt 6 hónappal nem mondja fel, annak érvénye mindig újabb 5-5 évre meghosszabbodik.

Ennek hiteléül a meghatalmazottak az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.

Készült: Tiranában 1990. április 5-én két eredeti példányban, mindkettő magyar és albán nyelven.

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. október 16. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére