A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

69/1991. (VI. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó megállapodás kihirdetéséről

(A megállapodás megkötésére 1991. március 4-én jegyzékváltás formájában került sor.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a vízummentességre, illetve a vízumkönnyítésre vonatkozó, 1991. március 4-én kelt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A magyar nagykövetségnek az 1. §-ban említett megállapodást tartalmazó, a Görög Köztársaság Külügyminisztériumához intézett angol nyelvű jegyzéke hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„A Magyar Köztársaság Nagykövetsége tiszteletét fejezi ki a Görög Köztársaság Külügyminisztériumának és igazolja az F. 1170/44/AS 3698. számú jegyzék vételét, amely 1991. február 28-án kelt és amelynek a szövege a következő:

„A Görög Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Magyar Köztársaság Nagykövetségének és van szerencséje tudomására hozni, hogy a megtartott tanácskozásokat követően a Görög Köztársaság Kormánya hajlandó megállapodást kötni a Magyar Köztársaság Kormányával a vízumkényszer kölcsönös eltörlése tárgyában és ennek szövege a következő:

1. A Szerződő Felek érvényes magánútlevéllel rendelkező állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél területén legfeljebb három hónapig kívánnak tartózkodni és nem kívánnak ott jövedelemszerző tevékenységet kifejteni, szabadon léphetnek be a másik Szerződő Fél területére, a vízum beszerzésének kötelezettsége nélkül.

2. A Szerződő Felek érvényes diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél területén legfeljebb három hónapig kívánnak tartózkodni és nem kívánnak ott jövedelemszerző tevékenységet kifejteni, szabadon léphetnek be a másik Szerződő Fél területére, a vízum beszerzésének kötelezettsége nélkül.

3/a) A Szerződő Felek érvényes diplomata, szolgálati vagy magánútlevéllel rendelkező állampolgárai, akik a másik Szerződő Fél országába diplomáciai képviselet tagjaként vagy nemzetközi szervezetben kormányképviselőként utaznak, mentesek a vízumkötelezettség alól.

b) Ugyanez vonatkozik az a) bekezdésben szereplő személyek családtagjaira is, feltéve, hogy érvényes diplomata, szolgálati vagy magánútlevéllel rendelkeznek.

c) Nem érintve az a) bekezdésben foglaltakat, egyetértés született arról, hogy diplomáciai képviselők kijelöléséről a Felek kölcsönösen, 20 nappal korábban tájékoztatják egymást. Amennyiben ezen időtartamon belül nem érkezik válasz, ez a kinevezéssel való egyetértésnek tekintendő.

4. A Szerződő Felek állampolgárai a másik Szerződő Fél területén való tartózkodásuk során nem mentesülnek az alól a kötelezettség alól, hogy a külföldiek beutazására és tartózkodására, valamint önálló vagy alkalmazotti jövedelemszerző tevékenységére vonatkozó hatályos törvényeket és más jogszabályokat betartsák.

5. Ez a Megállapodás nem érinti az illetékes hatóságok jogát arra, hogy a beutazási vagy tartózkodási engedélyt megtagadják azon személyektől, akik veszélyeztethetik a közrendet vagy akiknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodása nem kívánatosnak minősül 1. a turisták megengedett tartózkodási idejére, 2. az ideiglenes tartózkodásra, 3. munkavállalásra és 4. a bevándorlásra vonatkozó törvények és más jogszabályok megsértése miatt.

6. Mindkét Szerződő Fél hatóságai vállalják, hogy a másik Szerződő Fél illetékes hatóságainak kérésére területükre formalitások nélkül visszabocsátják azon állampolgáraikat, akik a Megállapodás alapján léptek be a másik Szerződő Fél területére.

7. Bármely Szerződő Fél közrendi, biztonsági vagy egészségügyi okból egészen vagy részben felfüggesztheti e Megállapodás végrehajtását. A felfüggesztésről és annak feloldásáról diplomáciai úton azonnal értesíteni kell a másik Szerződő Felet.

8. A Szerződő Felek diplomáciai úton megküldik egymásnak új vagy módosított útiokmányaik mintapéldányát, ideértve az azok felhasználására vonatkozó adatokat is, legkevesebb a bevezetést megelőzően 30 nappal.

9. A jelen Megállapodás 15 nappal a megállapodást tartalmazó jegyzékek kicserélését követően lép hatályba. A Megállapodás annak felmondásáig marad hatályban, amelyet bármely Szerződő Fél bármely időpontban a másik Félhez írásban 30 nappal korábban intézett értesítés útján megtehet.

Tekintettel arra, hogy a fenti szöveg diplomata útlevéllel rendelkezőkre kielégítő szabályozást tartalmaz, a Szerződő Felek között a diplomata útlevelekre vonatkozó vízummentességről Athénban 1989. január 26-án létrejött Megállapodás a jelen Megállapodás hatálybalépésekor hatályát veszti.

Ha a fenti javaslat elfogadható a Magyar Köztársaság Kormánya számára, ez a diplomáciai Jegyzék és a Nagykövetség válasza megvalósíthatja az Egyezményt a Görög Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer eltörlése tárgyában.

A Görög Köztársaság Külügyminisztériuma felhasználja ezt az alkalmat, hogy ismételten biztosítsa a Magyar Köztársaság Nagykövetségét legmagasabb fokú megbecsüléséről.”

A Magyar Köztársaság Nagykövetségének van szerencséje megerősíteni, hogy a fenti javaslat elfogadható a Magyar Köztársaság Kormánya számára.

A Miniszter Jegyzéke és ez a Válaszjegyzék megvalósítja az Egyezményt a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös eltörléséről és 1991. március 19-én lép életbe.

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége felhasználja ezt az alkalmat, hogy újólag kifejezze a Görög Köztársaság Külügyminisztériumának legmélyebb tiszteletét.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. március 19. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére