A jogszabály mai napon ( 2020.02.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

107/1991. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1991. június hó 14. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodást az 1991. június hó 14. napján megtörtént jegyzékváltás alapján e rendeletet kihirdeti.

2. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„Államtitkár Úr!

Van szerencsém Őexcellenciájához fordulni az Uruguayi Keleti Köztársaságnak azon szándékával kapcsolatban, hogy tovább erősítse a Magyar Köztársasággal meglévő hagyományos baráti kapcsolatokat, és megkönnyítse a két ország közötti kölcsönös utazásokat. Ennek érdekében az Uruguayi Keleti Köztársaság Kormánya készen áll egy Megállapodás létrehozására a Magyar Köztársaság Kormányával a két ország bármely útlevéltípussal rendelkező azon állampolgáraira vonatkozó vízumkényszer eltörléséről, akik ideiglenes jelleggel utaznak a másik Szerződő Fél területére, a következő feltételekkel:

1. Az illetékes uruguayi hatóság által kiállított bármilyen típusú érvényes útlevéllel rendelkező uruguayi állampolgárok vízum nélkül léphetnek be Magyarország területére, és kilencven napig tartózkodhatnak ott, amennyiben nem folytatnak az ottani adózás alá eső jövedelemszerző tevékenységet.

2. Az illetékes magyar hatóság által kiállított bármilyen típusú érvényes útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok vízum nélkül léphetnek be Uruguay területére, és kilencven napig tartózkodhatnak ott, amennyiben nem folytatnak az ottani adózás alá eső jövedelemszerző tevékenységet.

3. A vízumkötelezettségnek a jelen Megállapodásban történő megszüntetése nem mentesíti a kedvezményezetteket a két országnak a be- és kiutazásra, valamint a tartózkodásra vonatkozó hatályos törvényei és más szabályai betartása alól.

4. A Szerződő Felek fenntartják a jogot, hogy megtagadják a másik ország azon állampolgárainak területükre való belépését, akiket nemkívánatosnak tekintenek, továbbá bármikor elrendelhetik ezeknek a személyeknek a kiutazását.

5. A Szerződő Felek bármelyike ideiglenesen felfüggesztheti a Megállapodás hatályát közrendi vagy közbiztonsági okok miatt. Ennek az intézkedésnek az alkalmazásáról, valamint feloldásáról diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatni kell a másik Szerződő Felet.

6. A Szerződő Felek bármelyike diplomáciai úton, írásban tett értesítés útján felmondhatja a jelen Megállapodást. A Megállapodás az értesítést követő három hónap elteltével veszti hatályát.

7. Ez a Megállapodás az azt tartalmazó jegyzékváltás keltét követő hatvan nap elteltével lép hatályba.

Amennyiben a fentiek elfogadhatóak a Magyar Köztársaság Kormánya számára, ez a jegyzék az Őexcellenciájának Kormánya egyetértését kifejező válasza megállapodást hoz létre e tárgyban Kormányaink között.

Engedje meg, hogy Őexcellenciáját legkiválóbb nagyrabecsülésemről biztosítsam.

Van szerencsém közölni Őexcellenciájával, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az Ön jegyzékében foglaltakkal egyetért, az Ön jegyzéke, valamint ez a válaszjegyzék Kormányaink közötti Megállapodást képez.”

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1991. augusztus 14-től kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére