A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1992. (II. 10.) KTM rendelet

a Gemenci Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek kijelöléséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 7. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 14/1977. OTvH határozatával létesített Gemenci Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, illetve erdőgazdasági üzemtervi jelű, 2117,4 hektár kiterjedésű területet.

2. § A fokozott védelem célja a tájegység jellegzetes erdőtársulásainak és gazdag élővilágának megőrzése.

3. § A fokozottan védett területek területegységenkénti megoszlása:

1. Taplós 29,8 ha
2. Sárosalja 54,3 ha
3. Felsőgemenc 63,8 ha
4. Keselyűsi Duna 154,7 ha
5. Forgótó 33,5 ha
6. Decsi HoltDuna 412,8 ha
7. Feketeerdő 229,2 ha
8. VeránkaBuvat 250,9 ha
9. DélVeránka 133,0 ha
10. Cserta 201,3 ha
11. Nyéki HoltDuna 181,5 ha
12. Gyűrűsalj 151,3 ha
13. Kádársziget 82,3 ha
14. Malomtelelő 108,4 ha
15. Különálló területek 30,6 ha

4. § Ez a rendelet 1992. február 15-én lép hatályba.

Melléklet a 3/1992. (II. 10.) KTM rendelethez

A Gemenci Tájvédelmi Körzet fokozottan védett
területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
és erdőgazdasági üzemtervi jelei

Községhatár Helyrajzi szám Erdőgazdasági
üzemtervi jel
Baja 0705/3-ból 26
0705/2-ből 27 A, B
0705/2-ből 33 B, L
0705/3-ból 34
0705/3-ból 44
0705/4-ből 45
0705/4-ből 48 A, B
0705/3-ból 49
0715/1-ből 91
0715/1-ből 92
0715/1-ből 99
0717-ből 115
0717-ből 116
Báta 0192-ből 9
0192-ből 10
0192-ből 11
0199 12
0200
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0191 13
0192-ből
0209-ből
0216 33
0230-ból 49 A
0239 50 A, B, C
0241 50 D
0238 51 E, F
0231 52 B, C, D, E, F, H, I, J, K, M, N
Bogyiszló 058/1-ből 1/A
/B
/C
/D
083 25
Községhatár Helyrajzi szám Erdőgazdasági
üzemtervi jel
084 26
087-ből
0180 32/B
/C
/D
TI
VI
0181
0182 32/A
GY1
0183 GY2
32/E
Decs 01074-ből 1
01073
01074-ből 2
01075
01071
01072 3
01054
01056 8
01057
01062 9
01067
01070/1-ből 10/A
01070/1-ből 11
01076
01055/1
01055/2
01036
01034 13
01028/3 32
01033
01001
01032
01029 33
01030
01028/2
01019
01028/1 34
01026
01022 35
01020/1 36
0956-ból
0958/1-ből 37 A
0956-ból 39
01022-ből 40
01012 31
01015
01018
0966-ból 30/A
0966-ból 30/D
01000-ből 29/B
0970-ből 28
0971-ből
0970-ből 27
0976
0977
0998 27
0978 26
0994 25
0997
01001
Községhatár Helyrajzi szám Erdőgazdasági
üzemtervi jel
0990 24
0983 22
Érsekcsanád 0187 40/A
0184-ből 46
0185-ből
0186-ból 46
0194-ből
0195
0196 46
0197/1-ből 46
0188-ból
0188
0189 47
0190
0191 47
0192
0193-ból 47
0194
0196-ból 47
0197/1-ből 47
0181-ből 47
0183-ból
0184-ből 47
0186-ból 51 A
0159/36 51/B
0159/36 51 C
0181-ből 51 D
0184-ből
0181-ből 51 E
0184-ből
0183-ból
0189-ből 54
0189-ből 57
0189-ből 58
Mözs 345-ből 5/A
5/B
Őcsény 0369/a 15
/b
0370 16
0377 21
0378/a-b 22
0383/a-ból 27
/b
/c-ből
0396 36
0406-ból
0403 37
0404-ből
0405
0406-ból
0408-ból
0487-ből 42/A
42/B
0486-ból 43/A
/B
/C
/D
/G
/E
0485 56/C
/D
/E
Községhatár Helyrajzi szám Erdőgazdasági
üzemtervi jel
/F
0467 58
0468
0469
0449-ből
0446-ból
0489-ből 67/A
/B
/G
/H
0480-ból 70/D
0479-ből
0495-ből 70/E
0491-ből 73/D
0492-ből 74/F
0494-ből 75
0495-ből
0479-ből
0501 77
0506 79
0509 80
0510 81
0511
0512 82

A csak számmal jelölt erdőtagok teljes területükkel fokozott védelmet kapnak.


  Vissza az oldal tetejére