A jogszabály mai napon ( 2020.05.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Bogyiszlói Orchideás Erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. § (1) bekezdés a)pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § Védetté nyilvánítom „Bogyiszlói Orchideás Erdő Természetvédelmi Terület” elnevezéssel a bogyiszlói 0108/b, 0109/2, 0133 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 36,4 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a kialakult élőhely és értékes növényvilágának megőrzése.

3. § *  A védett terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti ParkIgazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére