A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről

A Kormány a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 147. §-ának (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról rendelkező 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, továbbá 98. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A jegyző, főjegyző

a) tájékoztatja a megyei múzeumot az önkormányzatnak muzeális gyűjtemény létesítését szolgáló gyűjtési tevékenység folytatására vonatkozó döntéséről,

b) *  tájékoztatja a kulturális örökség védelméért felelős minisztert a kulturális javak *  gyűjtésének megszüntetése tárgyában hozott önkormányzati döntésről,

c) közli a megyei múzeummal a muzeális gyűjtemény céljára gyűjtött anyaggal kapcsolatban kért adatokat és gondoskodik - a múzeumokkal azonos módon, a megyei múzeum által hitelesített leltárkönyvben - a gyűjtemény nyilvántartásáról,

d) *  kikéri a kultúráért felelős miniszter véleményét a hivatásos művészeti intézmény (színház, szimfonikus zenekar, ének- és táncegyüttes), a közművelődési intézmény (művelődési otthon) létesítésével, megszüntetésével, illetőleg működésének szüneteltetésével, valamint az önkormányzat által fenntartott, kétszáz főt meghaladó befogadóképességű mozi (videomozi) megszüntetésével kapcsolatos önkormányzati döntés előkészítése során.

(2) * 

2. § * 

3. § (1) *  Ez a rendelet 1992. február 15. napján lép hatályba.

a) * 

b)-c) * 

d) * 

e) * 

(2) * 


  Vissza az oldal tetejére