A jogszabály mai napon ( 2021.01.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

33/1992. (II. 19.) Korm. rendelet

Magyarország és Ecuador között a diplomata, hivatalos, speciális, szolgálati és magán útlevelekre vonatkozó vízumkényszer megszüntetéséről

(A megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1991. december 9-én megtörtént.)

1. § A Kormány a magyar-ecuadori diplomata, hivatalos, speciális szolgálati és magán útlevelekre vonatkozó vízumkényszer megszüntetéséről 1991. december 9. napján aláírt megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Van szerencsém Őexcellenciájához fordulni abból a célból, hogy javaslatot tegyek Önnek a diplomata, hivatalos, speciális, szolgálati és magán útlevelekre vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről szóló Megállapodás létrehozására Kormányaink között, amelynek a Felek közötti tárgyalások eredményeképp létrehozott szövege a következő:

MEGÁLLAPODÁS
A Magyarország és Ecuador között a diplomata, hivatalos, speciális és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárok utazásáról
 * 

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya figyelembe véve a két állam közötti baráti kapcsolatokat, s attól az óhajtól vezetve, hogy állampolgáraik utazási feltételeit megkönnyítsék, s ezáltal az államaik közötti együttműködést még inkább elősegítsék, az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

(1) *  A Szerződő Felek érvényes diplomata, hivatalos, speciális és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be a másik Szerződő Fél területére, és ott 90 napig tartózkodhatnak.

(2) A Szerződő Felek azon állampolgárai, akik egy harmadik országban elvesztették útlevelüket és érvényes hazatérési igazolvánnyal rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak át a másik Fél területén. Ebben az esetben a tartózkodás időtartama nem haladhatja meg a két napot.

2. cikk

(1) Az érvényes diplomata, hivatalos, speciális vagy szolgálati útlevéllel rendelkező magyar, illetőleg ecuadori állampolgárok, akik a másik Szerződő Fél diplomáciai, konzuli vagy kereskedelmi képviseletének tagjai, szolgálatuk időtartama alatt vízum vagy tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén.

(2) A diplomata, hivatalos, speciális vagy szolgálati útlevéllel rendelkező magyar vagy ecuadori állampolgárok, akik a másik Szerződő Fél területén székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet tagjai vagy annak alkalmazottai, vízum vagy tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak annak területén küldetésük időtartama alatt.

(3) A jelen cikk (1) és (2) bekezdésében említett személyekkel közös háztartásban élő családtagjaik, valamint háztartási alkalmazottaik, a szolgálattétel időtartama alatt vízum, illetőleg tartózkodási engedély nélkül tartózkodhatnak a másik Szerződő Fél területén, feltéve, hogy diplomata, hivatalos, speciális vagy szolgálati útlevéllel rendelkeznek.

3. cikk * 

A magyar, illetőleg az ecuadori állampolgárok a másik Szerződő Fél államhatárát a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken léphetik át.

4. cikk * 

A jelen Megállapodás nem mentesíti a másik Szerződő Fél területén tartózkodó magyar, illetőleg ecuadori állampolgárokat az alól a kötelezettség alól, hogy az ott hatályban lévő jogszabályokat betartsák.

5. cikk * 

(1) A jelen Megállapodás nem korlátozza a Szerződő Felek illetékes hatóságainak azt a jogát, hogy a másik Szerződő Fél nemkívánatosnak tekintett állampolgárától a beutazási vagy tartózkodási engedélyt megtagadják.

(2) A Szerződő Felek a hatályos jogszabályaikban meghatározott feltételek szerint visszafogadják a területükre minden olyan állampolgárukat, akiknek a másik Szerződő Fél területén való tartózkodási joga megszűnt.

6. cikk * 

Diplomata, hivatalos, speciális vagy szolgálati útlevelek elvesztéséről az illetékes nagykövetség értesíti a másik Szerződő Fél Külügyminisztériumát a megfelelő intézkedések megtétele érdekében.

7. cikk * 

A jelen Megállapodás alkalmazását közrendi vagy közegészségügyi okból bármely Szerződő Fél - teljesen vagy részlegesen - ideiglenes jelleggel felfüggesztheti. Az ilyen intézkedés bevezetéséről és feloldásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton írásban haladéktalanul értesíteni kell.

8. cikk * 

(1) A Szerződő Felek a jelen Megállapodás aláírását követően legkésőbb a hatálybalépést megelőzően harminc nappal megküldik egymásnak érvényben lévő nemzeti útiokmányaik mintapéldányait.

(2) Amennyiben a jelen Megállapodás hatálybalépését követően a Szerződő Felek egyike új útiokmányt bocsát ki, diplomáciai úton, haladéktalanul eljuttatja a másik Félnek annak mintapéldányát.

9. cikk * 

Ez a Megállapodás hatvan nappal az erről szóló jegyzékváltást követően lép hatályba, s meghatározatlan időre szól; azt bármely Szerződő Fél hatvan nappal korábban, diplomáciai úton írásban előterjesztett bejelentés útján felmondhatja.

Van szerencsém megerősíteni, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az Ön jegyzékében foglalt meghatározásokkal és feltételekkel egyetért, Őexcellenciája jegyzéke és ez a válaszjegyzék a Magyar Köztársaság Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között Megállapodást képez a diplomata, hivatalos, speciális, szolgálati és magán útlevelekre vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetése tárgyában.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. február 7-től kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére