A jogszabály mai napon ( 2020.06.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

86/1992. (V. 22.) Korm. rendelet

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvényben, valamint a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvényben foglalt földügyi feladatokról és végrehajtásuk költségvetési támogatásáról

A Kormány a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A földmérés irányításával, előkészítésével, szervezésével kapcsolatos - a Kpt.-ben meghatározott - állami feladatot a ingatlanügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) látják el.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt állami feladat keretében, a szükséges beruházások megvalósítása mellett

a) el kell végezni az árverésre kijelölt táblák földmérési és földminősítési szempontú előkészítését, a táblák természetbeni állapotának az ingatlannyilvántartás adataival való egyeztetését, és érvényesíteni kell a földminőségben és a művelési ágban bekövetkezett - be nem jelentett - változásokat;

b) gondoskodni kell az árverésen megvásárolt földterületek szakszerű kiméréséről, birtokba adásáról és a tulajdonjogi változás ingatlannyilvántartási bejegyzéséről.

2. § *  Az 1. §-ban meghatározott állami feladatokra az 1991. évi XCI. törvény 85. §-a alapján biztosítandó költségvetési előirányzatot az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter kezeli, és azt pénzellátási terv alapján, utólagos elszámolási kötelezettséggel bocsátja a ingatlanügyi hatóságok rendelkezésére.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére