A jogszabály mai napon ( 2020.02.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

118/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a magánútlevéllel rendelkező állampolgárok vízumkötelezettségének kölcsönös megszüntetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. június 1. napján megtörtént és a Megállapodás ezen a napon hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a magánútlevéllel rendelkező állampolgárok vízumkötelezettségének kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodást 1992. június 1-jén megtörtént jegyzékváltás alapján e rendelettel kihirdeti.

2. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„Excellenciás Uram!

Van szerencsém Őexcellenciájához fordulni és javaslatot tenni a kölcsönösségen alapuló vízummentességi rendszer bevezetésére, ami elősegíti a chilei állampolgárok Magyarországra, valamint a magyar állampolgárok Chilébe való utazását, a következő feltételekkel:

1. A Chilei Köztársaság és a Magyar Köztársaság magánútlevéllel rendelkező állampolgárai - a bevándorlás vagy a jövedelemszerző tevékenység folytatása céljából történő beutazást kivéve - a világ bármely pontjáról beléphetnek és legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak a másik Fél területén forgalomban lévő és érvényes útlevelük felmutatása mellett. A tartózkodás időtartama a Felek jogszabályaival összhangban meghosszabbítható.

2. Az első cikkben említett mentesség nem oldja fel az egyik vagy másik ország állampolgárait a külföldiek beutazására, tartózkodására és munkavállalására vonatkozó belső jogszabályok betartásának kötelezettsége alól.

A Felek diplomáciai úton kölcsönösen tájékoztatják egymást az előbbiekben említett jogszabályokról.

3. Megtagadható az adott területre való belépési vagy tartózkodási engedély az egyik vagy másik ország azon állampolgáraitól, akik megsértik a fenti előírásokat.

4. Az illetékes chilei és magyar hatóságok fenntartják maguknak a jogot arra, hogy megtagadják a területükre való belépés vagy tartózkodás engedélyezését abban az esetben, ha az adott ország törvényei és rendszabályai szerint az érintett személyt nemkívánatosnak tekintik.

5. Bármelyik Fél ideiglenesen felfüggesztheti a vízummentességi rendszer alkalmazását részben vagy egészben, közrendi vagy közegészségügyi okok miatt. Úgy a felfüggesztésről, mint annak megszüntetéséről diplomáciai úton, írásban késedelem nélkül értesíteni kell a másik Felet.

6. A jelen vízummentességi rendszer meghatározatlan időre szól. A Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja, ami három hónappal a diplomáciai úton, írásban tett ilyen irányú szándék közlése után lép hatályba.

7. Ha az előzőekben kifejtettek elfogadhatóak lennének a Magyar Köztársaság Kormánya számára, akkor ez a jegyzék és Őexcellenciájának a jelzett egyetértést tartalmazó válasza Kormányaink között vízummentességi rendszert hoz létre, amely a válaszjegyzék keltének időpontjában lép hatályba.

Megragadom az alkalmat, hogy ezúttal is legőszintébb nagyrabecsülésemről biztosítsam Őexcellenciáját.”

„Van szerencsém megerősíteni, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az Ön jegyzékében foglaltakkal egyetért, Őexcellenciája jegyzéke, valamint ez a válaszjegyzék a Magyar Köztársaság Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között Megállapodást képez a vízummentességről, amely a válaszjegyzék keltének időpontjában lép hatályba.”

3. § (1) E rendelet 1992. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. június 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére