A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1993. (I. 13.) PM rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között új határátkelőhelyek létesítéséről a közös államhatáron tárgyában Ptujban, az 1992. évi május hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között új határátkelőhelyek létesítéséről a közös államhatáron Ptujban, az 1992. évi május hó 20. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdetem.

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. december 10-én megtörtént.)

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovén Köztársaság Kormánya között
új határátkelőhelyek létesítéséről
a közös államhatáron

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya a két ország közötti jószomszédi kapcsolatok elősegítésének szellemében, és attól az óhajtól vezettetve, hogy a határmenti, valamint a kétoldalú és a nemzetközi személyforgalmat a két állam között megkönnyítsék, az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Szerződő Felek az alábbi új határátkelőhelyeket létesítik a közös államhatáron:

1. Felsőszölnök és Martinje között az A-42 határjel térségben közúti határátkelőhely személyforgalomra - kivéve autóbusz - magyar és szlovén állampolgárok számára;

2. Tornyiszentmiklós és Pince között az A-603 határjel térségében közúti határátkelőhely személyforgalomra - kivéve autóbusz - magyar és szlovén állampolgárok számára.

2. cikk

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy ezen Megállapodás alapján létesített határátkelőhelyeken a határforgalom-ellenőrzés egy később megkötendő - lehetőség szerinti közös ellenőrzési eljárásról szóló - nemzetközi szerződés alapján történjen.

3. cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fenti 1. cikkben szereplő határátkelőhelyek korlátozott időtartamban üzemelnek, a két Fél illetékes határforgalom-ellenőrző szervei által egyeztetett és jegyzőkönyvben rögzített időszakban.

4. cikk

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy tanulmányozzák annak lehetőségét, hogy a jövőben további határátkelőhelyeket nyitnak meg a szlovén Fél javaslata alapján.

Ezek a következők:

Nemesnép-Kobilje (Kebele)

Magyarszombatfa-Prosenjakovci (Pártosfalva)

Kétvölgy-Cepinci (Verica)

Kercaszomor-Domanjsevci (Domonkosfalva).

5. cikk

A Szerződő Felek bármelyike a közrend, a közbiztonság vagy egészségügyi okokból e Megállapodás alkalmazását átmenetileg részben vagy teljes egészében felfüggesztheti.

A felfüggesztést és annak feloldását a másik Szerződő Féllel haladéktalanul írásban, diplomáciai úton közölni kell.

6. cikk

1. A Megállapodást a Szerződő Felek jogszabályainak megfelelően jóváhagyják, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő harmincadik napon lép hatályba.

2. A Megállapodást mindkét Szerződő Fél egyetértésével diplomáciai jegyzékváltással lehet módosítani, illetve kiegészíteni.

3. A Megállapodás meghatározatlan időre szól. A Megállapodást a Szerződő Felek bármelyike diplomáciai úton, írásban felmondhatja, ebben az esetben a Megállapodás a másik Szerződő Fél által a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követő három hónap elteltével hatályát veszti.

Készült Ptujban, 1992. évi május hónapjának 20. napján, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban - a Megállapodás 6. cikkének 1. pontjában foglaltak értelmében - 1992. január 9-től kezdődően kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére