A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/1993. (II. 12.) KTM-MKM együttes rendelet

egyes műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló - az 1991. évi XX. törvénnyel módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V., Deák Ferenc u. 5. számú, a Magyar Állam tulajdonában és az Állami Fejlesztési Intézet kezelésében lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest, V. kerületi 626. számú tulajdoni lapon 24409 hrsz. alatt nyilvántartott 3099 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az 1911-1915. között Alpár Ignác tervei alapján épült, egykor Pesti Hazai Első Takarékpénztárként ismertté vált épület építészeti, belső építészeti értékeinek védelme, megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest XXII., Városház tér 9-11. számú, a Magyar Állam tulajdonában és a Budapest Főváros XXII. Kerület Önkormányzatának használatában lévő épületet. A védettség kiterjed Budapest, XXII. kerületi 3459. számú tulajdoni lapon 223610 hrsz. alatt nyilvántartott 2307 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a főváros egy - korábban önálló - településrésze kiemelkedő történeti emlékének védelme, megőrzése.

3. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épületek értékeinek fenntartásáról, jó karban tartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére