A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § Védetté nyilvánítom Somló Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: TK) néven az 1. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely községhatárokban lévő 585 hektár kiterjedésű területet.

2. § A TK területéből fokozottan védetté nyilvánítom a 2. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 7,7 ha kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a TK területén lévő földtani és kultúrtörténeti értékek, természetes erdő- és növénytársulások, védett növény- és állatfajok, jellegzetes tájképi adottságok, a táj jellegét meghatározó földfelszíni formák, a hagyományos szőlőtermesztés és borászat táji feltételeinek biztosítása, a felszíni vizek megóvása és fenntartása.

4. § A TK természetvédelmi értékeinek megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság *  feladata.

5. § A rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 8/1993. (III. 9.) KTM rendelethez

A Somló Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Veszprém megye

Doba

1278/2

1278/9

1281-1548/5

1549/2

1550/1-2006/3

Somlójenő

061/6

995/4-1304

1306/2

1309/2

1311/2

Somlószőlős

046

089-092

094

2217/4-2702/1

Somlóvásárhely

1013-1540

1542-1703

1706-1796

2. melléklet a 8/1993. (III. 9.) KTM rendelethez

A Somló Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Doba

0156

0157/2

0159/6

0159/7

0159/10-0159/37

0160/4-0160/23

0161

0166

0167/1-0167/4

0304-0311

Somlóvásárhely

026


  Vissza az oldal tetejére