A jogszabály mai napon ( 2020.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/1993. (II. 4.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről Budapesten, 1992. szeptember 2. napján létrejött Megállapodás kihirdetéséről

(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1992. szeptember 2. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Portugál Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló Megállapodást 1992. szeptember 2. napján megtörtént jegyzékváltás alapján e rendelettel kihirdeti.

2. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„Nagykövet Úr!

Van szerencsém mai napon kelt levelének kézhezvételét igazolni, amelynek szövege az alábbi:

»Miniszter Úr!

Van szerencsém hivatkozni a Portugál Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya képviselői között folytatott megbeszélésekre, amelyek célja, hogy megkönnyítsék állampolgáraink utazását, és hozzájáruljanak az országaink közötti kapcsolatok további fejlesztéséhez.

Ezen tárgyalások eredményeképpen Kormányom utasított arra, hogy javasoljam Megállapodás kötését a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetése tárgyában a Magyar Köztársaság Kormányával a következő feltételek mellett:

1. A Portugál Köztársaság hatóságai által kiállított érvényes útiokmánnyal rendelkező portugál állampolgárok Magyarország területére történő beutazásuk során mentesek a vízumkötelezettség alól a 90 napot meg nem haladó tartózkodás esetén.

2. A Magyar Köztársaság hatóságai által kiállított érvényes útiokmánnyal rendelkező magyar állampolgárok Portugália területére történő beutazásuk során mentesek a vízumkötelezettség alól a 90 napot meg nem haladó tartózkodás esetén.

3. A fenti pontokban meghatározott vízummentesség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik a Portugál Köztársaság területére vagy a Magyar Köztársaság területére munkavállalás vagy állandó tartózkodás céljából utaznak be.

4. A jelen Megállapodás egyik állam állampolgárát sem mentesíti a másik állam azon törvényeinek és más jogszabályainak betartása alól, amelyek a külföldiek beutazására és kiutazására vonatkoznak.

5. Mindkét állam illetékes hatóságai fenntartják a jogot, hogy megtagadják a beutazást vagy megtiltsák a tartózkodást a másik állam nemkívánatosnak minősülő állampolgárai esetében.

6. * 

7. Mindkét Szerződő Fél a jelen Megállapodás alkalmazását ideiglenesen egészben vagy részben felfüggesztheti közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi okból; úgy a felfüggesztésről, mint annak feloldásáról a másik Szerződő Felet diplomáciai úton azonnal értesíteni kell.

8. Mindkét Szerződő Fél fenntartja a jogot, hogy a jelen Megállapodást 90 nappal korábban, diplomáciai úton történő értesítés útján felmondja.

9. A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor mindkét Fél diplomáciai úton értesítést kapott arról, hogy a hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos előírásoknak eleget tettek.

*

Amennyiben a fentiek az Ön Kormánya egyetértésével találkoznak, van szerencsém javasolni, hogy a jelen levél és Őexcellenciája válasza megállapodást képezzen a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről a Portugál Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között.

Megragadom ezt az alkalmat, Miniszter Úr, hogy Őexcellenciáját legkiválóbb nagyrabecsülésemről biztosítsam.«

Van szerencsém megerősíteni, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az Ön levelében foglaltakkal egyetért, az Ön levele, valamint ez a válasz Kormányaink között megállapodást képez a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről.

Engedje meg Nagykövet Úr, hogy legkiválóbb nagyrabecsülésemről biztosítsam Önt.

(Aláírás)”

3. § (1) E rendelet 1993. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 1992. szeptember 2-től kezdődően kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére