A jogszabály mai napon ( 2020.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

75/1993. (V. 12.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény végrehajtása tárgyában Budapesten, 1993. április 14. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint az Osztrák Szövetségi Kormány között a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló egyezmény végrehajtására vonatkozó, Budapesten, 1993. április 14. napján aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Osztrák Szövetségi Kormány között
a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló
egyezmény
 *  végrehajtásáról

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, 1991. július 5-én, Bécsben aláírt egyezmény 2. Cikk 4. bekezdése szerint a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány az alábbiakban állapodnak meg:

I. RÉSZ

Soproni határforgalom-ellenőrző pontok

1. Cikk

Sopron személypályaudvaron és rendező pályaudvaron magyar államterületen egy-egy kihelyezett osztrák határforgalom-ellenőrző pont létesül.

2. Cikk * 

(1) Az osztrák be- és kimenő ellenőrzés az igények és a célszerűség figyelembevételével egyrészt a Loipersbach-Schattendorfi, a Baumgarteni, valamint a Deutschkreuzi államhatár, másrészt a soproni személypályaudvar közötti pályaszakaszon a mozgó vonaton történik.

(2) A mozgó vonaton történő határellenőrzés kiterjed a személyekre és a kézi poggyászukra, a velük lévő állatokra, valamint egyéb javakra, amennyiben az egészségügyi, állat- és növényegészségügyi előírások lehetővé teszik a vonaton történő ellenőrzést.

3. Cikk

(1) *  Az osztrák alkalmazottak számára biztosított terület a soproni rendező pályaudvaron a következőkre terjed ki:

- hét hivatali helyiség a pályaudvar keleti szárnyában, az emelet jobb oldalán, valamint egy hivatali helyiség a közúti-vasúti kombinált forgalmat kiszolgáló épület dél-keleti oldalán,

- az egész pályaudvar területén a vágányok és peronok, beleértve a közúti-vasúti kombinált forgalom kezelőlétesítményeit,

- összekötőutak.

(2) A működési terület kiterjed az osztrák szolgálati személyek számára Sopron személypályaudvaron

- a felvételi épület földszintjén négy hivatali helyiségre (kettő az északi és kettő a déli oldalon),

- a pályaudvar egész területén a vágányokra és peronokra,

- az összekötő utakra.

(3) Egyebekben a menet közbeni határforgalom-ellenőrzésnél a szomszéd állam szolgálati személyei részére a vonatok tekintendők működési területnek, a vasútvonalaknak a területi államban a 2. Cikkben meghatározott szakaszán.

II. RÉSZ

Szentgotthárd határforgalom-ellenőrző pont

4. Cikk

Szentgotthárd pályaudvaron magyar államterületen kihelyezett osztrák határforgalom-ellenőrző pont létesül.

5. Cikk

A magyar és osztrák be- és kilépő határforgalom ellenőrzését a Felek a szükségletnek és a célszerűségnek megfelelően Szentgotthárd és Jennersdorf pályaudvarok között a személyszállító vonatokon menet közben végzik el.

A határellenőrzés menet közben a vonatokon kiterjed a személyekre és az általuk hozott személyi poggyászra, állatokra, valamint javakra, amennyiben közegészségügyi, állat- és növényegészségügyi előírások szerint az ellenőrzés a vonatokon megtörténhet.

6. Cikk

(1) A működési terület kiterjed az osztrák szolgálati személyek számára Szentgotthárd pályaudvaron

- a pályaudvar épületének északi oldalán egy hivatali helyiségre,

- a pályaudvar egész területén a vágányokra és peronokra,

- az összekötő utakra.

(2) Egyebekben a menet közbeni határforgalom-ellenőrzésnél a szomszéd állam szolgálati személyei részére a vonatok tekintendők működési területnek a vasútvonalaknak a területi államban az 5. Cikkben meghatározott szakaszán.

(3) A magyar határellenőrző hatóságok személyzete számára az osztrák Fél Jennersdorf pályaudvaron a szükséges helyiségeket biztosítja.

III. RÉSZ

Hegyeshalom határforgalom-ellenőrző pont

7. Cikk

Hegyeshalom pályaudvaron magyar államterületen kihelyezett osztrák határforgalom-ellenőrző pont létesül.

8. Cikk

A magyar és osztrák be- és kilépő határforgalom ellenőrzését a Felek a szükségletnek és célszerűségnek megfelelően Győr és Bruck an der Leitha pályaudvarok között a személyszállító vonatokon menet közben végzik el.

A határellenőrzés menet közben a vonatokon kiterjed a személyekre és az általuk hozott személyi poggyászra, állatokra, valamint más javakra, amennyiben közegészségügyi, állat- és növényegészségügyi előírások szerint az ellenőrzés a vonatokon megtörténhet.

9. Cikk

(1) A működési terület kiterjed az osztrák szolgálati személyek számára Hegyeshalom pályaudvaron

- a régi határkezelési épület földszintjén, a déli részen két hivatali helyiségre,

- az új határkezelési épület földszintjén, az északi részen három, és az emeleten, a déli részen egy hivatali helyiségre,

- a pályaudvari laktanyában a délkeleti részben egy tartózkodó helyiségre,

- a pályaudvar egész területén a vágányokra,

- az összekötő utakra.

(2) Egyebekben a menet közbeni határforgalom-ellenőrzésnél a szomszéd állam szolgálati személyei részére a vonatok tekintendők működési területnek a vasútvonalaknak a területi államban a 8. Cikkben meghatározott szakaszán.

(3) A magyar határellenőrző hatóságok személyzetének számára az osztrák Fél Bruck an der Leitha pályaudvaron a szükséges helyiségeket biztosítja.

IV. RÉSZ

Pamhagen határforgalom-ellenőrző pont

10. Cikk

Pamhagen pályaudvaron osztrák államterületen kihelyezett magyar határforgalom-ellenőrző pont létesül.

11. Cikk

(1) *  A magyar és az osztrák be- és kimenő ellenőrzés a Pamhageni pályaudvaron történik. A Fertőszentmiklós és Neusiedl am See között közlekedő vonatokon a Felek a határellenőrzést az igények és a célszerűség figyelembevételével Fertőszentmiklós és Pamhagen között a mozgó vonaton végzik.

(2) A működési terület kiterjed a magyar szolgálati személyek számára Pamhagen pályaudvaron:

- a Bahnstrasse 44. sz. alatti osztrák vámház nyugati részén az ottani szolgálati lakásban a magyar Félnek biztosított hivatali helyiségekre,

- a pályaudvar egész területén a vágányokra és peronokra,

- az összekötő utakra.

V. RÉSZ

12. Cikk

(1) Ezen Megállapodás az aláírás hónapját követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) A Felek ezt a Megállapodást határozatlan időre kötik. A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A Megállapodás a felmondástól számított 90 nap múlva veszti hatályát.

Készült Budapesten, 1993. április 14-én, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.”

(Aláírások)

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1993. július 1-jétől kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére