A jogszabály mai napon ( 2020.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

131/1993. (IX. 25.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Norvég Királyság közötti Mezőgazdasági Levélváltás kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság és a Norvég Királyság között Genfben, 1993. március 29-én aláírt Mezőgazdasági Levélváltást (a továbbiakban: Levélváltás), amely 1993. október 1-jén lép hatályba, e rendelettel kihirdeti.

2. § A Levélváltás magyar nyelvű fordítása a következő:

Balázs Péter úr főosztályvezető

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma

Genf, 1993. március 29.

Tisztelt Uram!

Van szerencsém Norvégia Kormánya nevében javasolni, hogy az EFTA államok és a Magyar Köztársaság között, 1993. január 29-én Genfben parafált Szabadkereskedelmi Megállapodás 14. Cikkére hivatkozással a mezőgazdasági termékek kereskedelméről az alábbi Jegyzőkönyv kerüljön aláírásra:

A norvég Kormány a jelen levél 1. Mellékletében meghatározott vámcsökkentéseket biztosítja a magyar Kormány számára.

A norvég Kormány által biztosított vámcsökkentések nem zárják ki sem az árkiegyenlítési rendszer szerinti importvámok kivetését, sem pedig változó importvámok vagy más tarifális intézkedések foganatosítást, a GATT Uruguay Fordulója, illetve a mezőgazdasági termékek norvég import reszimjében bármely más jövőbeni változás részeként. A fennálló preferenciális réseket és a jelenlegi piacrajutási lehetőségeket, a Magyarországgal folytatott konzultációk után, minden esetben fenn kell tartani.

A jelen Jegyzőkönyv 1. Mellékletében meghatározott vámcsökkentéseket az említett Szabadkereskedelmi Megállapodás hatálybalépése napjától kell alkalmazni.

A jelen Jegyzőkönyvben foglaltak megvalósítása céljából a származási szabályokat a jelen levél 2. Melléklete tartalmazza.

Az 1. és 2. Melléklet e Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

A Szerződő Felek az állatgyógyászati, növényegészségügyi és egészségügyi szabályaikat diszkriminációmentesen alkalmazzák, s nem foganatosítják az ilyen intézkedéseket a kereskedelem rejtett korlátozásaként. E szabályozásokat érintő bármely kérdést - ha a Szerződő Felek ezzel egyetértenek - meg lehet vitatni a technikai szakértők között, azzal a céllal, hogy az e területen felmerülő problémákra kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak.

Norvégia továbbá kész előmozdítani Magyarországgal a tudományos és műszaki együttműködést a mezőgazdaság terén és a kapcsolódó területeken, a kölcsönös érdekek alapján. Ez az együttműködés vegyesvállalatokból, információk és dokumentumok cseréjéből, szakértők cseréjéből, valamint szemináriumok és mezőgazdasági workshopok közös szervezéséből állhat.

A Felek kinyilvánítják készségüket arra, hogy a mezőgazdasági kereskedelmük hagyományos mintájának, valamint a GATT keretében folyó sokoldalú kereskedelmi tárgyalások következményeinek figyelembevételével, saját mezőgazdasági politikájuk keretében, megvizsgálják az e Jegyzőkönyv szerinti engedmények köre bővítésének lehetőségét.

Megállapodás jött létre arról, hogy 1995. január 1-jétől Magyarország Norvégia számára az EFTA-Magyarország Megállapodás A) Jegyzőkönyve VIII. táblázatában foglalt termékekre olyan elbánást biztosít, mint amit Magyarország bármely más EFTA tagállamnak nyújt, figyelembe véve a hagyományos kereskedelmi mintákat és speciális feltételeket.

Amennyiben Magyarország Kormánya egyetért a fenti javaslatokkal, akkor a jelen levél és az Ön válaszlevele megállapodást képez atekintetben, hogy a jelen Jegyzőkönyv a norvég Kormány és a magyar Kormány közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás hatálybalépése napján lépjen hatályba, feltéve, ha a jelen Jegyzőkönyvet aláíró Felek kicserélték az elfogadási vagy ratifikációs okmányaikat, és maradjon érvényben mindaddig, amíg az említett Szabadkereskedelmi Megállapodás hatályban van a két Fél között.

Kérem Uram, fogadja Őszinte nagyrabecsülésemet.

Erik Selmer

nagykövet

Norvégia Genfi Állandó Missziója

Erik Selmer úr

Nagykövet

Norvégia Fenti Állandó Missziója

Genf, 1993. március 29.

Tisztelt Uram!

Van szerencsém igazolni a mai napon kelt levelének kézhezvételét, amelynek szövege a következő:

„Van szerencsém Norvégia Kormánya nevében javasolni, hogy az EFTA államok és a Magyar Köztársaság között, 1993. január 29-én Genfben parafált Szabadkereskedelmi Megállapodás 14. Cikkére hivatkozással a mezőgazdasági termékek kereskedelméről az alábbi Jegyzőkönyv kerüljön aláírásra:

A norvég Kormány a jelen levél 1. Mellékletében meghatározott vámcsökkentéseket biztosítja a magyar Kormány számára.

A norvég Kormány által biztosított vámcsökkentések nem zárják ki sem az árkiegyenlítési rendszer szerinti importvámok kivetését, sem pedig változó importvámok vagy más tarifális intézkedések foganatosítást, a GATT Uruguay Fordulója, illetve a mezőgazdasági termékek norvég import rezsimjében bármely más jövőbeni változás részeként. A fennálló preferenciális réseket és a jelenlegi piacrajutási lehetőségeket, a Magyarországgal folytatott konzultációk után, minden esetben fenn kell tartani.

A jelen Jegyzőkönyv 1. Mellékletében meghatározott vámcsökkentéseket az említett Szabadkereskedelmi Megállapodás hatálybalépése napjától kell alkalmazni.

A jelen Jegyzőkönyvben foglaltak megvalósítása céljából a származási szabályokat a jelen levél 2. Melléklete tartalmazza.

Az 1. és 2. Melléklet e Jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezik.

A Szerződő Felek az állatgyógyászati, növényegészségügyi és egészségügyi szabályaikat diszkriminációmentesen alkalmazzák, s nem foganatosítják az ilyen intézkedéseket a kereskedelem rejtett korlátozásaként. E szabályozásokat érintő bármely kérdést - ha a Szerződő Felek ezzel egyetértenek - meg lehet vitatni a technikai szakértők között, azzal a céllal, hogy az e területen felmerülő problémákra kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak.

Norvégia továbbá kész előmozdítani Magyarországgal a tudományos és műszaki együttműködést a mezőgazdaság terén és a kapcsolódó területeken, a kölcsönös érdekek alapján. Ez az együttműködés vegyesvállalatokból, információk és dokumentumok cseréjéből, szakértők cseréjéből, valamint szemináriumok és mezőgazdasági workshopok közös szervezéséből állhat.

A Felek kinyilvánítják készségüket arra, hogy a mezőgazdasági kereskedelmük hagyományos mintájának, valamint a GATT keretében folyó sokoldalú kereskedelmi tárgyalások következményeinek figyelembevételével, saját mezőgazdasági politikájuk keretében, megvizsgálják az e Jegyzőkönyv szerinti engedmények köre bővítésének lehetőségét.

Megállapodás jött létre arról, hogy 1995. január 1-jétől Magyarország Norvégia számára az EFTA-Magyarország Megállapodás A) Jegyzőkönyve VIII. táblázatában foglalt termékekre olyan elbánást biztosít, mint amit Magyarország bármely más EFTA tagállamnak nyújt, figyelembe véve a hagyományos kereskedelmi mintákat és speciális feltételeket.”

Van Szerencsém megerősíteni, hogy Magyarország Kormánya egyetért a levélben foglalt javaslatokkal. Így az Ön levele és a jelen válaszlevél Jegyzőkönyvet képez, amely a norvég Kormány és a magyar Kormány közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás hatálybalépése napján lép hatályba, feltéve, hogy a jelen Jegyzőkönyvet aláíró Felek kicserélték az elfogadási vagy ratifikációs okmányaikat és érvényben marad mindaddig, amíg a két Fél közötti említett Szabadkereskedelmi Megállapodás hatályban van.

Kérem Uram, fogadja Őszinte nagyrabecsülésemet.

Dr. Balás Péter

főosztályvezető

Magyar Köztársaság

I. MELLÉKLET

HR Vám - NOK per kilo
vagy ad valorem
vámtarifaszám Árumegnevezés alapvám a hatálybalépéstől alkalmazandó
vám
ex 02.07 A 01.05 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva
- Darabolt baromfi vágási mellékterméke és belsősége (beleértve a májat is) frissen vagy hűtve.
31 - - Hízott kacsa vagy libamáj 0,60 vámmentes
ex.50 - Baromfimáj fagyasztva:
- - Hízott liba- vagy kacsamáj, fagyasztva 0,60 vámmentes
ex 02.08 Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva: (1)
.10 Házi vagy mezei nyúlból 0,60 vámmentes
ex.90 Más, cetet kivéve 0,60 vámmentes
04.09 Természetes méz 2,00 vámmentes
06.01 Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma vegetatív nyugalmi állapotban, fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban, cikória növény és gyökér, a 12.12 vtsz. alá tartozó gyökér kivételével
.10 - Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma (vegetatív) nyugalmi állapotban
0,5%

0,2%
.20 - - Hagyma, gumó, gumós gyökér, gyökércsíra és rizóma fejlődésben, növekedésben (vegetációban) vagy virágzásban; cikória növény és gyökér
1,4%

0,7%
06.02 Más élő növény (beleértve azok gyökereit is) dugvány, oltvány és oltógally; gombacsíra:
.10 - Nem gyökeres dugvány és oltvány 2,2% 1,3%
.20 - Ehető gyümölcsöt vagy diót termőfa, bokor, cserje oltva is 1,00 0,50
.30 - Rododendron és azélia oltva is 0,10 0,05
.40 - Rózsa oltva is 1,00 0,50
.90 - - Gombacsíra 1,00 0,50
.99 - - Másféle 3,9% 2,6%
ex 07.02 Paradicsom frissen vagy hűtve
ex.00 június 1-jétől október 31-ig 2,00 1,00
07.03 Vöröshagyma, gyöngyhagyma, fokhagyma, póréhagyma és más hagymaféle frissen vagy hűtve
.10 Vöröshagyma és gyöngyhagyma:
- - Vöröshagyma 0,20 vámmentes
- - Gyöngyhagyma 0,30 vámmentes
.20 - Fokhagyma 0,10 vámmentes
.90 - Póréhagyma és más hagymaféle 0,80 0,40
ex 07.05 Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve
- Saláta
HR Vám - NOK per kilo
vagy ad valorem
vámtarifaszám Árumegnevezés alapvám a hatálybalépéstől alkalmazandó
vám
ex.11 - - Fejessaláta (head lettuce):
- - - április 1-jétől november 30-ig
- - - - Másféle, kivéve a fodrosfejű salátát 0,80 0,40
ex.19 - - Más:
- - - április 1-jétől november 30-ig 0,80 0,40
ex 07.06 Sárgarépa, fehérrépa, salátának való cékla, bakszakáll, gumós zeller, retek és élelmezési célra alkalmas más hasonló gyökér frissen vagy hűtve
ex.10 - Sárgarépa és fehérrépa:
- - Sárgarépa 0,16 0,08
ex.90 - Más, kivéve a zellert és a retket, december 1-jétől március 31-ig 0,80 0,40
ex 07.07 Uborka és apróuborka frissen vagy hűtve
ex. 00 április 1-jétől november 30-ig 0,80 0,40
07.08 Hüvelyes zöldség, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve
.10 - Borsó (Pisum sativum) 0,50 vámmentes
.20 - Spárga (Vigna spp. Phaseolus spp.) 0,50 vámmentes
.90 - Egyéb hüvelyes zöldség 0,40 vámmentes
ex 07.09 Más zöldség frissen vagy hűtve
ex.20 - Spárga
- - május 1-jétől november 14-ig 0,25 vámmentes
- Gomba és szarvasgomba:
.51 - - Gomba 1,00 0,50
.52 - - Szarvasgomba 0,80 vámmenters
ex. 60 - A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse:
- - Édes paprika (Capsicum annuum var.annuum):
- - - június 1-jétől november 30-ig 0,80 vámmentes
- - - december 1-jétől május 31-ig 0,40 vámmentes
.70 - Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda) 0,80 vámmentes
ex 07.10 Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva
- Hüvelyes zöldség kifejtve is:
.21 - - Borsó (Pisum sativum) 0,50 vámmentes
.22 - - Bab (Vigna spp., Phaseolus spp.) 0,50 vámmentes
.29 - - Másféle 0,80 vámmentes
.30 - Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda) 0,80 vámmentes
ex.80 - Más zöldségek:
- - Fodros petrezselyem 1,60 vámmentes
- - Brokkoli 0,80 0,40
- - Édes paprika (Capsicum annuum var.annuum) 0,80 vámmentes
ex 07.12 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de ezen túlmenően nem elkészítve:
.20 - Vöröshagyma 0,20 vámmentes
.30 - Ehető gomba és szarvasgomba 0,20 vámmentes
ex.90 - Más zöldségek; zöldségkeverékek:
- - Burgonya tört vagy por 0,80 vámmentes
- - Fokhagyma 0,10 vámmentes
- - Más, kivéve a csemegekukoricát 0,20 vámmentes
ex 08.02 Más dióféle, frissen vagy szárítva, héjastól vagy héj nélkül:
- Mogyoró (Corylus spp.)
.21 - - Héjastól 0,02 vámmentes
.22 - - Héj nélkül 0,02 vámmentes
- Dió:
.31 - - Héjastól 0,17 vámmentes
.32 - - Héj nélkül 0,17 vámmentes
ex 08.06 Szőlő, frissen vagy szárítva
.10 - Friss:
- - augusztus 1-jétől február 28-29-ig 1,33/100 kg vámmentes
- - március 1-jétől július 31-ig 0,66/100 kg vámmentes
ex 08.09 Kajszibarack, cseresznye, őszibarack (beleértve a sima héjú őszibarackot is), szilva és kökény frissen
.10 - Kajszibarack:
- - május 16-tól augusztus 15-ig 0,20 vámmentes
HR Vám - NOK per kilo
vagy ad valorem
vámtarifaszám Árumegnevezés alapvám a hatálybalépéstől alkalmazandó
vám
- - augusztus 16-tól május 15-ig 0,80 vámmentes
ex.20 - Meggy
- - április 15-től június 30-ig 0,60 vámmentes
- - július 1-jétől október 31-ig 2,40 1,20
- - november 1-jétől április 14-ig 1,20 vámmentes
.30 - Őszibarack, beleértve a sima héjú őszibarackot is:
- - Őszibarack:
- - - május 16-tól augusztus 15-ig 0,40 vámmentes
- - - augusztus 16-tól május 15-ig 0,80 vámmentes
- - Simahéjú őszibarack:
- - - május 16-tól augusztus 15-ig 0,40 0,20
- - - augusztus 16-tól május 15-ig 0,80 0,40
ex.40 - Szilva és kökény:
- - Szilva:
- - - április 15-től június 30-ig 0,50 0,25
- - - július 1-jétől szeptember 15-ig 1,20 0,60
- - - szeptember 16-tól október 31-ig 2,40 1,20
- - - november 1-jétől április 14-ig 1,20 0,60
ex 08.10 Más gyümölcs frissen:
.10 - Földieper:
- - április 15-től június 30-ig 0,60 vámmentes
- - július 1-jétől október 31-ig 2,40 vámmentes
- - november 1-jétől április 14-ig 1,20 vámmentes
.20 - Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna:
- - Málna 0,60 vámmentes
- - Más 0,30 vámmentes
ex 08.11 Gyümölcs és dió nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
ex.20 - Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres:
- - Cukor vagy más édesítőszer nélkül (2) 0,60 vámmentes
ex 08.12 Gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban); de közvetlen étkezésre még nem elkészítve:
.10 Csersznye 1,00 vámmentes
ex 08.13 Szárított gyümölcs, a 08.01-08.06 vtsz. alá tartozók kivételével; diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke:
.30 - Alma 0,50 vámmentes
ex.12.09 Mag, gyümölcs és spóra vetési célra:
- Répamag
.11 - - Cukorrépa mag 2,40 vámmentes
ex.19 - - Másféle:
- - - Takarményrépa-mag 0,60 vámmentes
- - - A karórépa és a tarlórépa-mag kivételével egyéb
- Takarmánynövény-mag, a répamag kivételével:
ex. 22 - - Lóheremag (Trifolium spp.):
- - - Más, kivéve a vöröslóhere-magot 0,80 vámmentes
.23 - - Csenkeszmag 0,40 vámmentes
.24 - - Kentucky réti perjemag (Poa pratensis L.) 0,40 vámmentes
.25 - - Perjemag (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 0,40 vámmentes
ex.29 - - Másféle:
- - - Tippanfű-mag (agrostis) 0,20 vámmentes
- - - Kakasláb-pázsitfű és rókafarok-fűmag 0,40 vámmentes
- Más
ex.91 - - Zöldségmagvak:
- - - Uborka, karfiol, sárgarépa, vöröshagyma, gyöngyhagyma, póréhagyma, petrezselem, endívia és salátamagvak
0,60

vámmentes
- - - Más, kivéve a káposztamagvakat 2,40 vámmentes
HR Vám - NOK per kilo
vagy ad valorem
vámtarifaszám Árumegnevezés alapvám a hatálybalépéstől alkalmazandó
vám
ex 15.12 Napraforgómag-, pórsáfránymag és gyapotmag-olaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
- Napraforgómag vagy porsáfránymagolaj és ezek frakciói:
.11 - - Nyers olaj 0,16 vámmentes
ex 15.14 Repce és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva:
.10 - Nyers olaj 0,16 vámmentes
16.01 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezekből a termékekből álló élelmiszerek (3)
15%

vámmentes
16.02 Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség és vér (3)
.10 - Homogenizált készítmények 12,5% vámmentes
.20 - Májból készült termékek 12,5% vámmentes
- A 01.05 vtsz. alá tartozó baromfiból készült termékek:
.31 - - Pulykából 12,5% vámmentes
.39 - - Másféle 12,5% vámmentes
- Sertésből készült termékek:
.41 - - Sonka és abból álló részek 12,5% vámmentes
.42 - - Lapocka és abból vágott részek 12,5% vámmentes
.49 - - Másféle, beleértve a keverékeket is
- - - Sült szalonna 1,40 vámmentes
- - - Másféle 12,5% vámmentes
.50 - Szarvasmarha-félékből készült termékek 12,5% vámmentes
.90 - Más, beleértve az állati vérből készült termékeket is 12,5% vámmentes
ex 20.01 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva:
ex.10 - Uborka és apró uborka:
- - Légmentes tartóban 1,40 0,70
ex.20 - Hagyma:
- - Légmentes tartóban 1,40 0,70
ex. 90 - Egyéb:
- - Zöldségek:
- - - Zöld paradicsom 0,18 vámmentes
- - - Édes paprika (Capsicum annuum var. annuum) 0,18 vámmentes
ex 20.02 Paradicsom, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva
.90 - Egyéb
- - Légmentes tartóban 0,70 vámmentes
- - Más 2,00 vámmentes
ex 20.05 Más zöldség, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva:
.30 - Savanyú káposzta 0,20 vámmentes
.60 - Spárga 0,20 vámmentes
20.07 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé) gyümölcsíz, gyümölcs- és dió püré, gyümölcs- és dió (mogyoró) krém, mindezek főzve, hozzáadott cukorral vagy más édesítőanyaggal is (4)
ex 20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is
.40 - Körte 0,30 vámmentes
.50 - Kajszibarack 0,15 vámmentes
.60 - Cseresznye 1,20 vámmentes
.70 - Őszibarack 0,15 vámmentes
- Más gyümölcs, beleértve a keverékeket is, a 2008.19 vtsz. alá tartozó keverékek kivételével:
ex.99 - - Másféle
- - - Szilva 0,64 vámmentes
ex 20.09 Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé, nem erjesztve, alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is:
.50 - Paradicsomlé 0,50 vámmentes
.60 - Szőlőlé (beleértve a szőlőmustot is) 0,50 vámmentes
HR Vám - NOK per kilo
vagy ad valorem
vámtarifaszám Árumegnevezés alapvám a hatálybalépéstől alkalmazandó
vám
.70 - Almalé 0,50 vámmentes (5)
ex.80 - Bármilyen más egynemű gyümölcs- vagy zöldséglé:
- - Őszibarack- és kajszibaracklé 0,34 vámmentes

(1) A vadból készült termékeken, beleértve a nyulat is, vonatkozó globálkvótán belüli termékek max. 250 t vámkvótája a 02.08 alá tartozik.

(2) 200 tonna/év vám-kvóta

(3) 35 t vámkvóta a 16.01 és 16.02 alá tartozó termékeknél, kivéve az ex 1602.20 liba- és kacsamájat.

(4) Norvégia e termékcsoportra az A) Jegyzőkönyv szerinti elbánást alkalmazza, ha a termékcsoport szerepel az EGT Megállapodás 3. Jegyzőkönyvében.

(5) Max. 500 t/év vámkvóta

II. MELLÉKLET

SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK

1. (1) E Megállapodás alkalmazása szempontjából egy termék akkor számít Magyarországról származó terméknek, ha teljes egészében Magyarországon került előállításra.

(2) Teljes egészében Magyarországon előállítottnak számítanak a következőek:

a) az ott betakarított növényi termékek;

b) az ott született és nevelt élőállatok;

c) az ott nevelt élőállatokból nyert termékek;

d) a kizárólag az a)-c) alpontokban meghatározott termékekből előállított áruk.

(3) Azok a csomagoló anyagok és csomagoló tartályok, amelyekben a terméket elhelyezik, nem számítanak a termékhez annak megítélése szempontjából, hogy az adott termék teljes egészében előállított-e vagy sem, és nem szükséges annak megállapítása, hogy az ilyen csomagoló anyagok és csomagoló tartályok származóak-e vagy sem.

2. Az 1. pontban foglaltak ellenére, azok a Magyarországon előállított termékek, amelyek a Mellékletben szereplő lista 1. és 2. oszlopában szerepelnek és tartalmaznak nem teljes egészében ott előállított anyagokat is, Magyarországról származó termékeknek tekintendők, ha teljesülnek a 3. oszlopban rögzített, az ilyen anyagok megmunkálására vagy feldolgozására vonatkozó feltételek.

3. (1) A Megállapodás szerinti kedvezményes elbánás csak olyan termékekre vonatkozik, amelyeket egy másik ország területén történő átszállítás nélkül, közvetlenül szállítanak Magyarországról Norvégiába. A Magyarországról származó és egységes, fel nem osztott szállítmányt képező termékeket azonban át lehet szállítani Magyarország vagy Norvégia területén kívüli más területeken is, szükség esetén az e területeken történő átrakodással vagy ideiglenes raktározással, feltéve, hogy az e területeken keresztüli átszállítás földrajzi okokból indokolt és az áruk a tranzit vagy a raktározás országa vámhatóságainak felügyelete alatt maradnak, hogy ezekben az országokban nem kerülnek kereskedelmi forgalomba vagy nem szállítják őket otthoni használatra és nem mennek keresztül más műveleten, mint a kirakás, az ismételt berakás, illetve a jó állapotban való megőrzést célzó bármely más művelet.

(2) A bizonyítékokat az 1. alpontban megjelölt feltételek teljesüléséről, az EFTA államok és Magyarország közötti Megállapodás B) Jegyzőkönyv 12. Cikke 6. bekezdésében foglaltak szerint, az importáló ország vámhatóságainak kell benyújtani.

4. A jelen Melléklet értelmében származó termékek Norvégiába történő behozatala esetén a Megállapodásban foglalt engedmények alkalmazandók, ha az EFTA államok és Magyarország közötti Megállapodás B) Jegyzőkönyve rendelkezései szerint kiállított vagy elkészített EUR.1 szállítási bizonyítványt vagy számlanyilatkozatot mutatnak be.

5. Az EFTA államok és Magyarország közötti Megállapodás B) Jegyzőkönyvében foglalt, a vámvisszatérítésre vagy a vámmentesítésre, a származás igazolására és az adminisztratív együttműködésre vonatkozó rendelkezések a megfelelő változtatásokkal alkalmazandók. A jelen rendelkezésekben szereplő, és a vámvisszatérítésre vagy a vámmentesítésre vonatkozó tilalom kizárólag az olyan anyagfajtákra alkalmazandó, amelyekre az EFTA államok és Magyarország közötti Megállapodás vonatkozik.

FÜGGELÉK

A 2. BEKEZDÉSBEN HIVATKOZOTT TERMÉKEK LISTÁJA, AMELYEKRE A TELJES EGÉSZÉBEN VALÓ ELŐÁLLÍTÁS KRITÉRIUMÁTÓL ELTÉRŐ FELTÉTELEK VONATKOZNAK

HR-vámtarifaszám A termék leírása A nem származó anyagokon végzett feldolgozás vagy megmunkálás, a származó státusz elnyerése céljából
07.10 Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált zöldségnek teljes egészében előállítottnak kell lennie
07.12 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de ezen túlmenően nem elkészítve Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált zöldségnek teljes egészében előállítottnak kell lennie
ex 08.11 Gyümölcs és dió (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva) fagyasztva, cukor vagy más édesítő-anyag hozzáadása nélkül Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak teljes egészében előállítottnak kell lennie
08.12 Gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva (pl. kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósítóoldatban), de közvetlen étkezésre még nem elkészítve Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak teljes egészében előállítottnak kell lennie
16.01 Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag más vámtarifaszám alá tartozik, mint a termékbelsőségből vagy vérből; ezekből a termékekből álló élelmiszerek
16.02 Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség és vér Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag más vámtarifaszám alá tartozik, mint a termék
20.01 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető növényrsz ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek és diónak teljes egészében előállítottnak kell lennie
20.02 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva Előállítás, amelynek során a 7. illetve 20. árucsoportba tartozó valamennyi felhasznált paradicsomnak teljes egészében előállítottnak kell lennie
20.05 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva Előállítás, amelynek során valamennyi felhasznált anyag más vámtarifaszám alá tartozik, mint a termék
20.07 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- és diópüré, gyümölcs- és dió- (mogyoró-) krém, mindezek főzve, hozzáadott cukorral vagy más édesítőanyaggal is Előállítás, amelyneksorán:
- valamennyi felhasznált anyag más vámtarifaszám alá tartozik, mint atermék, és
- a 17. árucsoportba tartozó bármely felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 30%-át
20.08 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, diónak (mogyorónak) és más ehető növényrésznek teljes egészében előállítottnak kell lennie
20.09 Gyümölcslé, (beleértve a szőlőmustot is) és zöldség-lé nem erjesztve és hozzáadott alkohol nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is Előállítás, melynek során valamennyi felhasznált gyümölcsnek, zöldségnek és bármely gyümölcsből származó anyagnak teljes egészében előállítottnak kell lennie”

3. § Ez a rendelet 1993. október 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére