A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/1994. (VII. 8.) KüM rendelet

a meghagyással kapcsolatos követelményekről rendkívüli állapot idején

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet 106. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szakképzettségük, tapasztalatuk vagy egyéb ok miatt más személyekkel nem pótolható beosztást betöltő tartalékos hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelményekre az alábbiakat rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed belföldön a Külügyminisztériumra, külföldön a Külügyminisztérium személyi állományába tartozó tartalékos hadköteles személyekre.

2. § (1) A meghagyás alapját a szervezet részére - a kijelölő által - meghatározott rendkívüli állapotra vonatkozó feladatai képezik.

(2) A meghagyást beosztáshoz kötötten és névre szólóan kell előkészíteni.

(3) A meghagyás a rendkívüli állapot elrendelésekor lép életbe.

(4) Külföldön a Külügyminisztérium személyi állományába tartozó, külszolgálatot teljesítőkről vezetett listát elkülönítetten kell kezelni a belföldi állományra vonatkozó listától.

3. § (1) A meghagyás csak a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges hadköteles állományra terjedhet ki. Azoknak a tartalékosoknak a meghagyásba helyezése kezdeményezhető, akik nagy vezetési vagy szakmai tapasztalatot, szakértelmet igénylő - rendkívüli állapot idején is feltétlenül szükséges - beosztásban (munkakörben) dolgoznak, és pótlásuk nem hadköteles dolgozóval nem vagy hosszú idejű átképzéssel oldható meg. Kivételes esetekben olyan személyek is meghagyhatók, akik a szervezet működéséhez személyüket tekintve nélkülözhetetlenek.

(2) A meghagyásra tervezett személyek békeidőszakban katonai szolgálatra behívhatók.

4. § A meghagyás végrehajtásakor a honvédelem érdekeit úgy kell figyelembe venni, hogy a nemzetközi kapcsolatok fenntartásának személyi követelményei és a nemzetközi szerződéses kötelezettségek sérelmet ne szenvedjenek. A Külügyminisztérium személyi állományába tartozó, külföldön külszolgálatot teljesítő tartalékos hadköteles ideiglenes berendelésére csak akkor kerülhet sor, ha különleges ismereteire, tapasztalatára belföldön van szükség.

5. § A Külügyminisztérium személyi állományába tartozó, tartalékos hadköteles személyekkel kapcsolatos meghagyási feladatokat a Külügyminisztérium Futár és Biztonsági Főosztálya végzi, a Személyügyi és Oktatási Főosztály közreműködésével.

6. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére