A jogszabály mai napon ( 2020.02.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/1994. (III. 22.) KTM-MKM együttes rendelet

a Budapest IX., Vámház krt. 1-3. számú műemléképület védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló, többször módosított 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott, többször módosított 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest IX., Vámház krt. 1-3. számú, a Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában lévő épületet.

A védettség kiterjed a Budapest IX. kerületi 328. számú tulajdoni lapon 37.056 hrsz. alatt nyilvántartott 10 442 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A magasabb védettségi fokozat elrendelésének célja a városképileg kiemelkedő jelentőségű, korának figyelemreméltó műszaki alkotásaként 1886-ban, Pecz Samu tervei alapján megépült Központi Vásárcsarnok építészeti, esztétikai értékének fokozottabb megőrzése.

2. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett műemlék értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló, többször módosított 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére