A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

8/1994. (III. 22.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló, többször módosított 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott, többször módosított 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Heves megyei Egerszalók községben a 24.128. sz. út 12+179 km szelvényében a Laskó patakot (hrsz. 0218/3) átívelő, az Egri Közúti Igazgatóság kezelésében álló XIX. századi kőhidat.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja: a kőhíd mint jellegzetes táji épített környezeti elem fennmaradásának biztosítása.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Heves megyei Egerszólát községben az egri út mentén, a régi temetőben álló szobordíszes piétával bővített késő barokk kőkeresztet (állították 1808-ban).

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja: a kőfaragványnak mint a népi vallásosság, a hitélet értékes tárgyi emlékének fenntartása, megóvása.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Heves megyei Feldebrő község Rákóczi utcai 426. tulajdoni lapon 366 hrsz. alatt a római katolikus egyház tulajdonaként feltüntetett temetőben álló Kálvária és a hozzá tartozó stációk épületegyüttesét.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja: a Heves megyében egyedülálló műemlékegyüttes a gótizáló, romantikus Kálvária és áttört kőráccsal díszített stáció épületegyüttesének megóvása.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Heves megyei Nagyút község külterületén a 4/0 tulajdoni lapszámon 080 hrsz. alatt felvett és a Magyar-Bolgár Barátság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet (Detk) földhasználati jogában álló területnek a Tarnóca patak hídjánál a 070 hrsz.-ú és a 0156 hrsz.-ú út találkozásánál álló XIX. századi Szt. Vendel szobrot.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja: a Heves megyei Szt. Vendel szobrok közül a legrégebben alkotott késő barokk kőszobor megóvásának biztosítása.

5. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett műemlékek értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló, többször módosított 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére