A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/1994. (III. 29.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról és műemléki védelem megszüntetéséről

Az építésügyről szóló - az 1991. évi XX. törvénnyel módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Komárom-Esztergom megyei Máriahalom, Petőfi út pincesor 232 hrsz. alatti pince-présház épületet.

A védettség kiterjed a 294. számú tulajdoni lapon 232 hrsz. alatt nyilvántartott 180 m2 területű ingatlan egészére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a századfordulón Blitzner Jakab által épített, a tájegységre jellemző, a sváb nemzetiségi építészeti kultúrát és a kapcsolódó bor- és szőlőkultúrát megtestesítő népi pince-présház értékeinek megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Somogy megyei Tengőd község, Petőfi u. 22. sz. alatt álló népi lakóépületet.

A védettség kiterjed a 111. számú tulajdoni lapon 10 hrsz. alatt nyilvántartott 10 183 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a múlt század második felében épült, a megyére jellemző népi építészeti értéket képviselő épület eredeti formában történő megóvása.

3. § (1) Műemlék jellegű épületté nyilvánítjuk a Baranya megyei Páprád község, Fő u. 16. hrsz. alatt álló református templomot.

A védettség kiterjed a 116. számú tulajdoni lapon 16 hrsz. alatt felvett 6350 m2 területű ingatlan egészére.

(2) A védetté nyilvánítás célja a település építészeti karakterének, valamint hagyományai szempontjából jelentős, provinciális, késő klasszicista épület megőrzése.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Tolna megyei Bonyhád-Ladományban a 2875. tulajdoni lapon, 3235 hrsz. alatt nyilvántartott 65 m2 területen álló római katolikus templomot.

A védettség kiterjed az ingatlan egészére.

(2) A védetté nyilvánítás célja, hogy az egykor önálló község építészeti, történeti szempontból meghatározó középülete, amely jellemző műformáit romos műszaki állapota ellenére a mai napig megőrizte, fennmaradjon, szakszerű felújítása és fenntartása, és ezáltal a még meglévő értékeinek fennmaradása biztosítható legyen.

5. § (1) Az Ajka-Ajkarendek, Korányi Frigyes u. 206. számú, a 3722. számú tulajdoni lapon 4670 hrsz. alatt felvett népi lakóépület (törzsszám: 6585) városképi védettségét megszüntetjük, mert az épület műemlékrongálás következtében megsemmisült.

(2) A védettség megszüntetése nem érinti az (1) bekezdésben írt ingatlannak az Ajka-Ajkarendek, Korányi Frigyes u. 204. számú, műemlékileg védett ingatlan műemléki környezetéhez való tartozását.

6. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épületek értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni a műemlékvédelemről szóló módosított 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére