A jogszabály mai napon ( 2020.05.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

10/1994. (III. 29.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról, illetve műemléki védettség megszüntetéséről

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott, módosított 30/1964. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Gödöllő, Mátyás király út 83. számú épületet. A védettség kiterjed a Gödöllő 2577. számú tulajdoni lapon, 2334 hrsz. alatt nyilvántartott 3498 m2, illetve a 2484. számú tulajdoni lapon, 2284 hrsz. alatt nyilvántartott 3453 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a XVIII. század második felében, a Grassalkovich Antal által építetett barokk présház-pince épület kiemelkedő építészeti és agrártörténeti védelme és megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Miskolc, Nagyavas középsor 598. számú, ún. Túri-pincét. A védettség kiterjed a Miskolc I. kerület, 8870. számú tulajdoni lapon, 12305 hrsz.-on nyilvántartott 466 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség célja az avasi pincesorok jellegzetes példájának megőrzése.

3. § (1) Megszüntetjük a Pest megyei Pécel, Kossuth u. 7. számú, a péceli 110. tulajdoni lapon, 9 hrsz. alatt felvett, volt Korányi-kúria (törzsszám: 7181) és a Pest megyei Dabas, Biksza Miklós u. 448. számú, a dabasi 15. tulajdoni lapon 2698 hrsz. alatt felvett Halász Zsigmond-kúria (törzsszám: 6968) műemléki védettségét.

(2) A műemlékjegyzék felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az évekkel ezelőtt lebontott épületek nyilvántartásból törlése nem történt még meg.

4. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épület értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére