A jogszabály mai napon ( 2020.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

15/1994. (IX. 28.) NM rendelet

az anaesthesiológiai betegellátásról

A népjóléti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 49/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 4. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden olyan egészségügyi intézetre, amelyben műtéti érzéstelenítést igénylő tevékenységet végeznek.

2. § A rendelet hatálya alá tartozó intézetekben az anaesthesiológiai ellátást anaesthesiológus szakorvos irányításával kell biztosítani.

3. § Anaesthesiológiai betegellátás körébe tartozó műtéti érzéstelenítést csak orvos végezhet.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a 25/1976. (Eü. K. 19.) EüM utasítás 1. mellékletének 4. c) pontja 6. alpontja első bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére