A jogszabály mai napon ( 2020.06.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/1994. (X. 26.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott, módosított 30/1964. (XII. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunszentmárton város, Köztársaság tér 3. szám alatti római katolikus plébánia épületét. Az egyedi védelem a kunszentmártoni 2073 számú tulajdoni lapon, 2117 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan egészére kiterjed.

(2) A kunszentmártoni 2118/1, 2118/2, 3547, 3548, 2116, 2040 és 2041 helyrajzi számú ingatlanokat az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan műemléki környezetévé nyilvánítjuk.

(3) A műemléki védelem célja megőrizni az 1767-ben épített, és 1820-ban bővített barokk épületet, s ezzel a templom körül kiépült tér egységét.

2. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunszentmárton városban a Kossuth úton lévő felsővárosi temető kápolnáját. Az egyedi védelem az 1465 tulajdoni lapon, 1455 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak (temető), a kápolna oldalai melletti első parcella sorra és a kápolna szentélye mögötti összes sírhelyre kiterjed.

(2) A műemléki védelem célja megőrizni az 1874-ben épített, a romantika korát eredeti állapotban tükröző kápolnát, s a környezetében meglévő sírhelyeket.

3. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szolnok városban lévő, „Ó Szolnok” vasútállomás Indóházát és Vízházát. Az egyedi védelem az Indóház u. 2-6. számú, a szolnoki 20 tulajdoni lapon és 5567/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan egészére kiterjed.

(2) A szolnoki 5567/3, 5162/5, 5259/1, 5372/2, 5569, 5568/1, 5568/2, 5607/2, 5608/1, 5608/2 és 5608/3 helyrajzi számú ingatlanokat az (1) bekezdés szerinti ingatlan műemléki környezetévé nyilvánítjuk.

(3) A műemléki védelem célja megőrizni az 1847-ben épített Indóházat és az 1850-1870 között romantikus stílusban épített Vízházat, amelyek építészettörténeti értékükön túl, vasúttörténeti emlékek is. A területen még meglévő többi épülettel együtt (sóraktár, rampás raktárépület stb.) különös értéket képviselnek, bemutatják a valamikori állomás együttesét, így alkalmasak egy vasúti skanzen kialakítására.

4. § (1) Műemlék jellegűvé nyilvánítjuk a Hajdú-Bihar megyei Püspökladány településen lévő, 1 tulajdoni lapon, 0982/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Szent Ágota hidat. Az egyedi védelem az ingatlan egészére kiterjed.

(2) A műemléki védelem célja az 1894-ben épített, ipartörténeti értéket képviselő, a Hortobágyon áthaladó „Sóút”-at jelző híd megőrzése és bemutatása.

5. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épületek értékeinek fenntartásáról, jó karban tartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni a műemlékvédelemről szóló, módosított 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére