A jogszabály mai napon ( 2020.08.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

32/1994. (XI. 15.) KTM-MKM együttes rendelet

műemlékek védetté nyilvánításáról

Az építésügyről szóló - többször módosított - 1964. évi III. törvény végrehajtására kiadott 30/1964. (XII. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest XII., Cédrus u. 3. számú, magántulajdonban lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest XII. kerületi 3881 számú tulajdoni lapon, 9615/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 3193 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a Pán József tervei alapján 1852-ben épült, a magyar elővárosi villatípus jelentős romantikus emlékének megőrzése.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest I., Fő u. 15. számú, a Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest I. kerületi 1536 számú tulajdoni lapon, 14409 hrsz. alatt nyilvántartott, 712 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja az 1885-86-ban Meinig Artúr tervei szerint épült reprezentatív kialakítású palotarészt és bérlakásokat, gótizáló belső kiképzésű házikápolnát magába foglaló eklektikus épület külső és belső építészeti értékeinek megóvása, különös tekintettel a palotarész egyedi belső kialakítására.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Solymár, Templom tér 2. számú, a Solymári Önkormányzat tulajdonában lévő épületet. A védettség kiterjed a Solymár 512 számú tulajdoni lapon, 421 hrsz. alatt nyilvántartott, 417 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség elrendelésének célja a helyi történeti gyűjteménynek helyet adó, a település központjában egyetlen - a XIX. század végéről származó - épen fennmaradt épület építészeti értékeinek megőrzése.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest V., Szerb u. 9. számú, a Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest V. kerületi 300 számú tulajdoni lapon, 24047 hrsz. alatt nyilvántartott, 915 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja a középkori részleteket tartalmazó - mai romantikus-klasszicizáló formáját Diescher Antal 1855-ös átalakítása nyomán nyert - Pest legrégebbi, ma is álló lakóépületei egyike építészeti értékeinek megőrzése.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest VI., Hajós u. 32. számú társasházi tulajdonban lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest VI. kerületi 949 számú tulajdoni lapon, 29148 hrsz. alatt nyilvántartott, 361 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja, hogy megőrizze a homlokzaton és az alaprajzon kívül a részletmegoldások magas színvonalú és harmonikus egységét, s biztosítsa az 1904-ben épült szecessziós lakóépület - mint a századelő nagyvárosi bérház építészetének méltó reprezentánsa - megóvását.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Budapest XIV., Thököly út 46. számú, a Budapest Főváros XIV. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő épületet. A védettség kiterjed a Budapest XIV. kerületi 6927 tulajdoni lapon, 32741 hrsz. alatt nyilvántartott, 993 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja az 1906-ban ifj. Nagy István tervei szerint épült szecessziós lakóépület építészeti értékeinek megőrzése, az önmagában is színvonalas épület építészeti részleteinek az iparművészeti szintű, következetesen alkalmazott díszítő motívumoknak a megóvása.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Zala megyei Börzönce községben lévő szőlőhegyi kápolnát. A védettség kiterjed a börzöncei 588 tulajdoni lapon, 1015/2 hrsz. alatt a Római Katolikus Egyház tulajdonaként felvett, 840 m2 zártkerti ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védelem elrendelésének célja az 1756-ban már álló, valószínűleg korábban épült és két periódusban bővített, szokatlanul nagy méretű, megjelenésében későbarokk szőlőhegyi kápolna építészeti értékeinek megóvása.

8. § (1) Műemlékké nyilvánítjuk a Veszprém megyei Balatonudvari község, Öreghegy 1037 hrsz. alatti présház-pince építményt. A védettség kiterjed a tulajdoni lapon 1037 hrsz. alatt nyilvántartott 108 m2, valamint az épületet körülvevő 1034/2 hrsz. alatt nyilvántartott 402 m2 nagyságú ingatlan teljes területére.

(2) A műemléki védettség célja az 1800-as évek elején épült kőfalazatú, nádtetős, külső-belső részleteiben jellegzetes balatonfelvidéki, jelenleg is eredeti rendeltetésének megfelelően használt népi építészeti értékeket képviselő pince-présház épület megóvása.

9. § A jelen rendeletben műemléki védettség alá helyezett épületek értékeinek fenntartásáról, jó karbantartásáról az épület tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni, a műemlékvédelemről szóló, többször módosított 1/1967. (I. 31.) ÉM rendeletben foglaltak szerint.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére